Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 te teleladen.


BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (259 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 annexe 1 (404 ko)
   BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 (776 ko)
   BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 (776 ko)
   BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 annexe 2 (411 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 137 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Volumeverhouding rechts/links (balans) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] vanuit de weergave van cd of cdwisselaar over op de zender met het gewenste programmatype. Duur van het fragment wijzigen (scantime) 7 dat "SCANTIME" op het display verschijnt. in met de toetsen Om het menu te verlaten: Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8. Let op: De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij de weergave van cd, cassette, MiniDisc en cdwisselaar (al naar gelang de uitrusting van de autoradio). PTY in- en uitschakelen Om de PTY-functie te gebruiken: Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. zijn: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS Met de PTY-functie kunt u gericht zenders met een bepaald programmatype kiezen. TUNE >. Het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. Druk op toets TUNE > of wacht acht seconden. De instellingen worden opgeslagen. 129 DANSK PORTUGUÊS aanduiding "PTY". Wanneer PTY wordt ingeschakeld geeft het display kort het laatst gekozen programmatype weer. Om terug te keren naar het radio-basismenu: ESPAÑOL Druk op de softkey 4 met de display- SVENSKA Druk tijdens de radioweergave op toets NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of ENGLISH DEUTSCH RADIOWEERGAVE Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Om te kiezen uit de talen "DEUTSCH", "ENGLISH" en "FRANCAIS": Druk op toets of 7. Druk op toets of 7. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen: Om het menu te verlaten: Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8. De instellingen worden bewaard. Wisselen van displayweergave U kunt de weergegeven informatie op het display kiezen. Op de bovenste regel van het display (kopregel) kan worden gewisseld tussen weergave van de zendernaam, frequentie en programmatype. Op de onderste regel van het display (DOT-veld) kunt u wisselen tussen de kloktijd en het geheugenniveau. 131 VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDS-EONontvanger. Onder EON (Enhanced Other Network) verstaat men de doorgifte van informatie over de zender binnen en zenderketen. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of 7 dat "TA VOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume in met de toetsen 7 of de volumeregelaar. De instellingen worden bewaard. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TA". De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display "TA" invers wordt weergegeven. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd, cassette of MiniDisc (al naar gelang de uitrusting van de autoradio) het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie overschakelt op een zender zonder verkeersinformatie. [. . . ] Kies de instellingen voor de afzonderlijke filters "LO-Q-FAC", "MI-Q-FAC" of "HI-Q-FAC" met toets of 7. Om de kwaliteitsfactor van het filter in te stellen: Beluister een cd, cassette of MiniDisc (al naar gelang de uitvoering van de autoradio). Druk op toets of 7. Om het volgende filter te kiezen: Beoordeel de klank naar uw eigen ideeën. Druk eerst op toets OK 5 en daarna op toets of 7. Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd: Lees nu in de "Hulptabel voor het instellen van de equalizer" de informatie onder "Klankindruk". Druk op toets DEQ 6. zoals beschreven onder "Maatregel". Equalizer in- en uitschakelen Om de equalizer in te schakelen drukt u op toets DEQ 6. "LOW EQ" verschijnt op het display. Om de equalizer uit te schakelen houdt u toets DEQ 6 ingedrukt totdat "DEQ OFF" kort wordt weergegeven. U kunt vooraf ingestelde klankinstellingen kiezen voor de volgende muziekgenres: ROCK DISCO JAZZ CLASSIC VOCAL Instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds vooraf geprogrammeerd. 141 DANSK PORTUGUÊS Stel de waarden voor de equalizer in Preset-klankinstelling kiezen ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS Druk eerst op toets OK 5 en daarna ENGLISH DEUTSCH Equalizer Equalizer instellen EQUALIZER Druk op toets DEQ 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LOS ANGELES MP72 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag