Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU te teleladen.


BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (293 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU annexe 1 (595 ko)
   BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU annexe 1 (602 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 167 Golfgebied / geheugenniveau kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 In- en uitschakelen via het contactslot van de auto . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "SENS 6" betekent de hoogste gevoeligheid voor de ontvangst van ver weg gelegen zenders, "SENS 1" de geringste. Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). Let op: Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist. Travelstore-functie starten Beweeg de joystick 7 naar boven resp. naar links om de gevoeligheid in te stellen. Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER <. Het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. Druk op de joystick OK 7 of toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden opgeslagen. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TS". Wanneer het programmeren voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie één van geheugenniveau FMT weergegeven. 169 RADIOWEERGAVE Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau resp. het golfgebied. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding van de naam resp. de frequentie van de gewenste zender. Wanneer de ingestelde zender of een andere zender uit de zenderketen op een later tijdstip het gewenste programmatype uitzendt, schakelt het apparaat automatisch over van de actuele zender resp. vanuit de weergave van cd, mmc of cd-wisselaar over op de zender met het gewenste programmatype. Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma. Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd, cassette of MultiMedia Card (afhankelijk van de uitrusting van de autoradio) het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie overschakelt op een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. toets TUNER <. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool wordt weergegeven. Om het actuele verkeersbericht te onderbreken: Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "OFF". Wanneer u de voorrang voor verkeersinformatie wilt uitschakelen: Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TRAF". 172 Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk tijdens de radioweergave op Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "VOL". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TRAF". Stel het gewenste volume in met de volumeregelaar 1. Druk op de joystick OK 7 of toets MENU 8 om het menu te verlaten. CD-WEERGAVE U kunt met dit apparaat normaal in de handel verkrijgbare cd's met een doorsnede van 12 cm afspelen. Zogenaamde cd-r's en cd-rw's (zelfgebrande cd's) kunnen in de regel ook worden afgespeeld. Vanwege de uiteenlopende cd-kwaliteit kan Blaupunkt niet instaan voor foutloos functioneren hiervan. [. . . ] De weg van het geluid vanaf de luidsprekers mag niet worden gehinderd. het handmatig instellen: DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Equalizer kiezen Druk op toets DEQ+ 5. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "USER". Kies een van de equalizers EQ1, EQ2 of EQ3 met de desbetreffende softkeys 4. Druk op toets DEQ+ 5. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "USER". Druk op de joystick OK 7 of toets DEQ+ 5 om het menu te verlaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LOS ANGELES MP71 EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag