Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON RDM 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON RDM 169. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LONDON RDM 169 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON RDM 169 te teleladen.


BLAUPUNKT LONDON RDM 169 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (200 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LONDON RDM 169 annexe 1 (511 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LONDON RDM 169

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radioweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 150 151 152 153 154 155 Weergave van cd-wisselaar (optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Losse titel of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Alle titels van alle cd's kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De eerstvolgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Druk op toets 160 RADIOWEERGAVE Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HiCut) De HiCut-functie zorgt voor een geluidsverbetering bij slechte radio-ontvangst. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen en daarmee de storing zachter weergegeven. HiCut in- en uitschakelen Om HiCut in en uit te schakelen: DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke wisseling van bandbreedte (SHARX) Met de SHARX-functie hebt u de mogelijkheid om storingen door aangrenzende zenders vergaand tegen te gaan. SHARX in- en uitschakelen Om SHARX in en uit te schakelen: Druk op toets MENU 8. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op toets MENU 8. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "SHRX". Wanneer SHARX is ingeschakeld, is naast "SHRX" een pijlsymbool verlicht op het display. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "HCUT". Druk op toets of 7. Wanneer HiCut uitgeschakeld is, verschijnt kort "NO HICUT" op het display. Druk op toets OK 5 om een niveau terug te gaan in het menu of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden bewaard. Druk op toets OK 5 om een niveau terug te gaan in het menu of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. HiCut instellen Stereo / mono wisselen Bij slechte ontvangst kunt u kiezen voor radioweergave in mono. Na het inschakelen van de autoradio vindt weer stereoweergave plaats. Druk op toets MENU 8. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "HCUT". Druk tijdens de radioweergave op toets TUNE >. Berichten die na het inschakelen van het apparaat ouder zijn dan vier uur, worden automatisch gewist. Gevaar voor beschadiging van de motorantenne in een autowasstraat Een automatische motorantenne blijft naar buiten geschoven wanneer TIM geactiveerd is en u het apparaat uitschakelt. In een autowasstraat kunnen beschadigingen worden veroorzaakt door de uitgestoken antenne. Lees hiervoor het gedeelte "TIM-opnametijd onderbreken". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "CLR". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NAME". U komt in de Edit-modus. Kies de zender waarvan u de naam wilt terugzetten met de softkey 4 met de display-aanduiding "PREV" voor de vorige, resp. "NEXT" voor de volgende geprogrammeerde zender op het geheugenniveau. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "DEF". De zendernaam wordt teruggezet op de afkorting van de RDS-zendernaam. TIM in- en uitschakelen Wanneer de autoradio is ingeschakeld, kunt u de TIM-functie in- resp. een seconde ingedrukt. 163 TIM Op het display wordt kort de actuele toestand aangegeven: "TIM 2H" = TIM is ingeschakeld "TIM OFF" = TIM is uitgeschakeld Wanneer TIM ingeschakeld is, wordt de verkeersinformatie van een ingestelde zender na het uitschakelen van het apparaat twee uur lang geregistreerd. Tijdens de TIM-opnametijd blijft een aangesloten motorantenne naar buiten geschoven. Opgenomen verkeersinformatie oproepen Er kunnen vier verkeersberichten worden opgenomen. Wanneer er nog geen bericht is opgenomen, wordt op het display "NO TIM" weergegeven. [. . . ] "HIGH" voor het desbetreffende filter. Om de frequentie te kiezen drukt u op toets of 7. Stel het niveau in met toets of 7. Om het andere filter te kiezen drukt u op de softkey 4 met de desbetreffende display-aanduiding. Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op toets AUD 9. Druk op toets AUD 9. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "DEQ". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "EQ". Kies de gewenste preset-instelling met toets of 7. Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op toets AUD 9. 176 EQUALIZER Klankindruk / probleem Basweergave te zwak Maatregel Versterk de bas met filter "LOW" Frequentie: 32 tot 160 Hz Niveau: +4 tot +6 dB DEUTSCH Hulptabel voor het instellen van de equalizer Klank sterk op de voorgrond, agressief, geen stereo-effect 177 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS Doffe weergave Weinig transparantie Instrumenten zonder glans Versterk het hogetonengebied met filter "HIGH" Frequentie: 6 300 tot 10 000 Hz Niveau: +2 tot +4 dB ITALIANO Zwak de middentonen af met filter "HIGH" Frequentie: 1 000 tot 2 500 Hz Niveau: -4 tot -6 dB FRANÇAIS Onzuivere bas Weergave dreunt Onaangename druk op de oren Zwak de lage middentonen af met filter "LOW" Frequentie: 400 Hz Niveau: ca. -4 dB ENGLISH TMC VOORVERSTERKERS TMC voor dynamische navigatiesystemen TMC betekent "Traffic Message Channel". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LONDON RDM 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LONDON RDM 169 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag