Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON MP37

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON MP37. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LONDON MP37 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON MP37 te teleladen.


BLAUPUNKT LONDON MP37 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (949 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LONDON MP37 annexe 1 (883 ko)
   BLAUPUNKT LONDON MP37 (792 ko)
   BLAUPUNKT LONDON MP37 annexe 1 (899 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LONDON MP37

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door, voordat u de autoradio gebruikt. Bewaar deze handleiding zodanig, dat deze te allen tijde voor alle gebruikers toegankelijk is. Geef de autoradio altijd samen met deze handleiding aan derden door. Houd u tevens de handleidingen van de apparaten aan die in combinatie met deze autoradio worden gebruikt. [. . . ] Snelle zoekdoorloop u Houdt de toets / 7 net zolang ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Weergave RPT TRACK RPT TRACK RPT DIR RPT OFF Betekenis Titel herhalen Titel herhalen Map herhalen Normale weergave Browse-modus (Helsinki 220 BT en Sydney 220 BT) In de browse-modus kunt u doelgericht een bepaalde titel op de MP3-/WMA-datadrager zoeken en selecteren, zonder de actieve weergave te onderbreken. De eerste map wordt alleen weergegeven, wanneer de browse-modus de eerste keer na het plaatsen resp. Daarna verschijnt bij het oproepen van de browsemodus telkens de actuele map. U Druk eenmaal of meerdere malen op de toets / 7, om een andere map te selecteren. Opmerking: Door indrukken van de toets 7 komt u weer terug in de mappenlijst. U Druk eenmaal of meerdere malen op de toets / 7, om een andere titel te selecteren. Weergave wisselen u Druk op de toets DIS A één of meerdere malen om tussen deze weergaven te wisselen: Bedrijf Weergave T01 00:15 CD* T01 03:37 T01 18:30 FILE ARTIST ALBUM SONG PLAY 00:15 TOTAL03:37 CLOCK18:30 Betekenis Titelnummer en speeltijd Titelnummer en -duur Titelnummer en kloktijd Bestandsnaam Artiest** Albumnaam** Titelnaam** Speeltijd Titelduur Tijd MP3/ WMA * Alleen Helsinki 220 BT en London 120 ** Titelnaam, artiest en albumnaam moeten als ID3-tag zijn opgeslagen om weergegeven te worden. 13 CD-/MP3-/WMA-weergave | Bluetooth® Snelkiezen titels (Fast-Browsing) Met Fast-Browsing heeft u snel toegang tot titels. In plaats van de pijltoetsen 7 gebruikt u de volumeregelaar 4 voor het selecteren van posities in de lijst: Functie Posities in lijsten kiezen Posities bevestigen Naar het hogere niveau terugkeren Browsemodus / 7 7 7 Fast-browsemodus Volumeregelaar 4 7 7 De Fast-Browsing functie schakelt u in het gebruikersmenu in resp. uit (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen" , paragraaf "Instellingen in menu"VARIOUS" (diversen) uitvoeren" , menupunt "BROWSE" (snelkiezen)). op toets u Zoek op uw mobiele telefoon de autoradio (Bluetooth®-naam: "BLAUPUNKT"). Zodra de autoradio door de mobiele telefoon is gevonden en verbonden moet worden, verschijnt in het display kort "ENTER PIN" (PIN invoeren) en de actuele PIN (standaard "1234"). Op het display wordt "PAIRED" (aangemeld) en vervolgens "CONNECTED" (verbonden) weergegeven zodra de autoradio en de mobiele telefoon gekoppeld en verbonden worden. opmerkingen: · Wanneer geen verbinding gerealiseerd kan worden, wordt kort "CONNECT FAILED" (verbinding mislukt) weergegeven. Indien na het inschakelen van de autoradio de laatst verbonden telefoon niet wordt gevonden, probeert de autoradio evt. Wanneer geen van de telefoons wordt gevonden, verschijnt kort "NO DEVICE" (geen apparaat) in het display. Bluetooth®-streaming-apparaat koppelen en verbinden Opmerking: Wanneer momenteel een verbinding met een streaming-apparaat bestaat, dan wordt deze verbinding automatisch verbroken, wanneer u een ander streaming-apparaat koppelt en verbindt. Voer indien nodig de PIN van het streaming-apparaat in: u Verdraai de volumeregelaar 4, om voor de betreffende positie een cijfer te kiezen. apparaat koppelen en verbinden Opmerking: U kunt met deze autoradio tot 5 Bluetooth®apparaten koppelen. Wanneer u een zesde apparaat koppelt, dan wordt het Bluetooth®apparaat dat als eerste werd gekoppeld verwijderd. Mobiele telefoon koppelen en verbinden Opmerking: Wanneer momenteel een verbinding met een mobiele telefoon bestaat, dan wordt deze verbinding automatisch verbroken, wanneer u een andere mobiele telefoon koppelt en verbindt. [. . . ] TRAFFIC (verkeersinformatie) (alleen ontvangstregio EUROPE (Europa)) Alleen bij FM-radioweergave mogelijk: voorrang voor verkeersberichten in- of uitschakelen. Bij ingeschakelde voorrang voor verkeersinformaop tie wordt in het display het filesymbool het display weergegeven. Gedeactiveerde geheugenniveaus worden bij de bronkeuze met de toets SRC @ overgeslagen. Wanneer een geheugenniveau wordt gedeactiveerd, dan blijven de op dit geheugenniveau opgeslagen zenders behouden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LONDON MP37

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LONDON MP37 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag