Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON MP35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LONDON MP35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON MP35 te teleladen.


BLAUPUNKT LONDON MP35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1878 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LONDON MP35 annexe 1 (360 ko)
   BLAUPUNKT LONDON MP35 annexe 1 (371 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LONDON MP35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 151 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Bevestigingstoon in- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Geprogrammeerde zenders oproepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De weergave wordt normaal voortgezet. Titels kort weergeven (SCAN) U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven. Houd de MENU-toets 7 langer dan twee seconden ingedrukt. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 3 9. Op het display verschijnt "PAUSE". De weergave wordt voortgezet. 151 CD-WEERGAVE Displayweergave instellen U kunt tijdens de cd-weergave kiezen uit verschillende mogelijkheden voor de displayweergave. titelnummer en kloktijd; titelnummer en verstreken speeltijd. Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen: Druk op toets TRAF 6. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool wordt weergegeven. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie". Houd om te wisselen van displayweergave toets DIS : langer dan twee seconden ingedrukt. Cd-tekst laten weergeven Sommige cd's zijn voorzien van zgn. De cd-tekst kan de naam van de uitvoerende, het album en de titel bevatten. U kunt de cd-tekst telkens wanneer u van titel wisselt als lichtkrant op het display laten weergeven. Nadat de cd-tekst eenmaal is weergegeven, wordt de standaard-displayweergave gebruikt. Cd-tekst in- en uitschakelen Cd verwijderen Druk op toets 2. Het bedieningspaneel wordt geopend. De cd wordt naar buiten geschoven. Druk op toets Verwijder de cd. Sluit het bedieningspaneel met lichte druk, totdat het merkbaar vergrendelt. DIS : lang is Telkens nadat toets ingedrukt, wordt een ander weergavetype gekozen. Houd toets 154 MP3-WEERGAVE de gewenste informatie wordt weergegeven. MP3-lichtkranten instellen Telkens wanneer van titel wordt gewisseld wordt een van de volgende lichtkranten eenmalig op het display weergegeven. De beschikbare lichtkranten zijn: Naam van de directory ("DIR NAME") Naam van de titel ("SONG NAME") Naam van het album ("ALBM NAME") Naam van de uitvoerende ("ARTIST") Bestandsnaam ("FILE NAME") Let op: Uitvoerende, titel en naam van het album zijn onderdeel van de MP3ID-tag van versie 1 en kunnen alleen worden weergegeven wanneer deze samen met het MP3-bestand zijn opgeslagen (lees hierover ook de handleiding van uw MP3-software resp. Wanneer het instellen voltooid is: Druk tweemaal op toets MENU 7. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Druk zo vaak lang op de toets dat Kies de gewenste MP3-lichtkrant Directory kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere directory te gaan: Druk een- of meermaals op toets of 6. Titels/bestanden kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel / een ander bestand van de actuele directory te gaan: Druk een- of meermaals op toets of 6. Wanneer toets 6 eenmaal wordt ingedrukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Snelle zoekdoorloop Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: Houd toets of 6 ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint. Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) Om de titels van de actuele directory in willekeurige volgorde te laten weergeven: Druk kort op toets 5 MIX 9. Op het display wordt "MIX DIR" weergegeven en het MIX-symbool is verlicht. Druk op toets MENU 7. Druk zo vaak op toets of 6 dat "MP3 DISP" wordt weergegeven. 155 MP3-WEERGAVE Om alle titels van een geplaatste MP3cd in willekeurige volgorde te laten weergeven: Houd toets 5 MIX 9 langer dan twee seconden ingedrukt. Op het display verschijnt "MIX CD" en het MIX-symbool wordt weergegeven. MIX beëindigen Om MIX te beëindigen: Druk kort op toets 5 MIX 9. [. . . ] Læs også afsnittet om "Programtype (PTY)" under "Radiodrift" i betjeningsvejledningen. (SF) PTY-EON-vastaanottoon liittyvä ohje Jos Blaupunkt-laite vaihtaa kuuntelemastasi radio-ohjelmasta toiseen radioohjelmaan tai valitsemastasi äänilähteestä (CD tai CD-vaihtaja) johonkin radioohjelmaan, tarkista onko PTY (ohjelmatyypin tunnistus) päällä. Jos et halua laitteen vaihtavan radio-ohjelmaa automaattisesti PTY-EON-toiminnon avulla, voit kytkeä sen pois toiminnasta valikossa ("PTY off"). Lue myös käyttöohjeen kohdasta "Radiokäyttö" kappale "Ohjelmatyyppi (PTY)". (PL) Wskazówki dotyczàce odbioru PTY-EON Gdy urzàdzenie przeàcza si´ z jednej stacji radiowej na innà lub z wybranego êróda audio (CD / zmieniacz CD) na odbiór programu radiowego, to naley sprawdziç, czy wàczony program jest programem typu PTY. Jeeli nie chcà Pastwo korzystaç z funkcji PTY EON, to prosz´ w odpowiednim menu wybraç opcj´ , , PTY off". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LONDON MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LONDON MP35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag