Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON CD 70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON CD 70. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LONDON CD 70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LONDON CD 70 te teleladen.


BLAUPUNKT LONDON CD 70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (366 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LONDON CD 70 (273 ko)
   BLAUPUNKT LONDON CD 70 INSTALLATION INSTRUCTION (273 ko)
   BLAUPUNKT LONDON CD 70 (273 ko)
   BLAUPUNKT LONDON CD70 (1613 ko)
   BLAUPUNKT LONDON CD 70 annexe 1 (369 ko)
   BLAUPUNKT LONDON CD 70 INSTALLATION INSTRUCTION (273 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LONDON CD 70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD London CD70 Gebruiksaanwijzing Bitte aufklappen Open here Ouvrir s. v. p. Öppna Por favor, abrir Favor abrir 2 1 14 2 13 3 12 4 11 10 5 9 8 6 7 3 ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH PORTUGUÊS BEDIENINGSELEMENTEN 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = DEUTSCH 1 145 PORTUGUÊS ESPAÑOL > -toets, voor het openen van het bedieningspaneel Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat en geluidsonderdrukking (mute) van het apparaat Volumeregelaar Softkeys, de functie van de softkeys is telkens afhankelijk van de inhoud van het display OK-toets, voor het bevestigen van menuopties en het verlaten van het menu TIM-toets, voor het oproepen van de TIM-functie Multifunctionele tuimeltoets MENU-toets, oproepen van het menu voor de basisinstellingen AUD-toets, bass, treble, balans, fader en loudness instellen DIS-toets, wisselen van display-inhoud Display CD-toets, voor het starten van de cdweergave CDC-toets, voor het starten van de weergave van de cd-wisselaar (alleen indien aangesloten) of weergave van een externe audiobron (alleen indien aangesloten) TUNE-toets, voor het starten van de radioweergave Oproepen van het radio-functiemenu (alleen mogelijk bij radioweergave) SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH INHOUDSOPGAVE Opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave 168 Favoriete titels van een cd programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "HICUT 3" betekent de sterkste automatische afzwakking van de hoge tonen en de storing. De instellingen worden bewaard. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NEXT". De tweede pagina van het radio-functiemenu verschijnt op het display. Druk op toets OK 5 om een niveau Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "MONO". 161 RADIOWEERGAVE De actuele toestand "MONO" resp. Wanneer MONO is geactiveerd, is naast "MONO" een pijlsymbool verlicht. Zenders een naam geven U hebt de mogelijkheid om een geprogrammeerde zender een eigen naam van vier tekens te geven die op het display kan worden weergegeven. Druk op toets TUNE > of wacht acht seconden. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Wisselen van displayweergave U kunt de weergegeven informatie op het display kiezen. Op de bovenste regel van het display (kopregel) kan worden gewisseld tussen weergave van de zendernaam, frequentie, programmatype en kloktijd. Op de onderste regel van het display (DOT-veld) kunt u wisselen tussen de kloktijd en het geheugenniveau. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NAME". Wanneer de zender nog geen naam heeft, verschijnen vier liggende streepjes op het display. De actuele invoerpositie knippert. Kies de zender die u een naam wilt geven met de softkey 4 met de displayaanduiding "PREV" voor de vorige, resp. "NEXT" voor de volgende geprogrammeerde zender op het geheugenniveau. Druk zo vaak op toets DIS : dat op de kopregel de gewenste soort informatie (zendernaam, frequentie, programmatype of kloktijd) verschijnt. Kies uw tekens met de toetsen Weergave van radiotekst kiezen Sommige zenders gebruiken het RDS-signaal ook om "lichtkranten" door te geven, de zgn. of 7 verandert u de in- Met toets voerpositie. Druk tijdens de radioweergave op toets TUNE >. Het radio-functiemenu verschijnt op het display. Om de naam op te slaan drukt u op toets OK 5. Druk op toets OK 5 om een niveau terug te gaan in het menu of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. Zendernaam wissen Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NEXT". De tweede pagina van het radio-functiemenu verschijnt op het display. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "RTXT". Druk op toets MENU 8. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TUN". Druk op toets TUNE > of wacht acht seconden. De instellingen worden bewaard. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "NAME". U komt in de Edit-modus. 162 RADIOWEERGAVE Kies de zender waarvan u de naam wilt wissen met de softkey 4 met de display-aanduiding "PREV" voor de vorige, resp. "NEXT" voor de volgende geprogrammeerde zender op het geheugenniveau. TIM DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH TIM - Traffic Information Memory Het apparaat beschikt over een digitaal spraakgeheugen waarmee maximaal vier verkeersberichten met een totale duur van maximaal vier minuten automatisch worden opgenomen. Afhankelijk van de lengte van het nieuwe bericht worden de oudste berichten gewist. Wanneer een bericht langer duurt dan vier minuten, verschijnt na vier minuten weergave de melding "Overflow" op het display als teken dat niet het gehele bericht kon worden geregistreerd. Wanneer tijdens de TIM-weergave een nieuw verkeersbericht wordt ontvangen, wordt de weergave afgebroken en het nieuwe bericht opgenomen. Berichten die na het inschakelen van het apparaat ouder zijn dan vier uur, worden automatisch gewist. [. . . ] Via TMC wordt verkeersinformatie digitaal doorgegeven, waarna deze door hiervoor geschikte navigatiesystemen voor de routeplanning kan worden gebruikt. Uw autoradio beschikt over een TMC-uitgang waarop Blaupunktnavigatiesystemen kunnen worden aangesloten. Welke navigatiesystemen kunnen worden gebruikt, kunt u navragen bij uw Blaupunkt-vakhandel. Wanneer een navigatiesysteem is aangesloten en een TMC-zender wordt ontvangen, licht TMC op op het display. Voorversterkers U kunt via de desbetreffende aansluitingen van de autoradio externe voorversterkers en een subwoofer aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LONDON CD 70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LONDON CD 70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag