Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 te teleladen.


BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (188 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 (1151 ko)
   BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 INSTALLATION INSTRUCTION (1151 ko)
   BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 (1151 ko)
   BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 (189 ko)
   BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 annexe 1 (189 ko)
   BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 INSTALLATION INSTRUCTION (1151 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Gebruiksaanwijzing 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . 117 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . 117 Geprogrammeerde zenders oproepen 117 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Zenders kort laten horen met Radio-Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Nadat de programmering voltooid is, wordt afgestemd op de sterkste zender. Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6. · Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch / of handmatig << >>). Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt geprogrammeerde zenders op alle golfgebieden van het gekozen FM-geheugenniveau kort laten horen. Preset Scan kan alleen worden gestart wanneer PTY is uitgeschakeld ("PTY" is niet te zien op het display). Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders van het golfgebied achtereenvolgens kort horen. Op het display wordt afwisselend "SCAN" en de knipperende zendernaam resp. frequentie. 117 PORTUGUÊS Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. Het display geeft aan welke toets ingedrukt is. · ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëndigen: · Druk kort op SC. Duur van het fragment (Scan) wijzigen De duur van het fragment kan worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden. Wanneer u de duur van het fragment wilt wijzigen, leest u "Programmeren met DSC SCANTIME". Stereo-mono wisselen (FM) U kunt in het DSC-menu wisselen tussen stereo en mono. Nadat u het apparaat hebt aangezet, vindt automatisch stereoweergave plaats. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat glijdend over op monoweergave. Wanneer u wilt overschakelen op mono, leest u "Programmeren met DSC - STEREO/ MONO". De gekozen toestand verschijnt kort op het display. Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle ontvangbare zenders kort laten horen. Tijdens het zoeken knippert "FM-SCAN" of "AM-SCAN". Gehoorde zender kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC of de tuimeltoets voor de zoekafstemming. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijk ingestelde zender. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. Indien u de gevoeligheid van de zoekafstemming wilt wisselen, leest u "Programmeren met DSC - LO-DX". PTY - Programmatype (soort) Dit is een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders van een bepaald type te kiezen. [. . . ] Een overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen vindt u hieronder, zodat u deze altijd kunt raadplegen. Wanneer u een geprogrammeerde waarde wilt veranderen: · Druk op DSC. Met de tuimeltoets en de -toets kunt u een keuze maken uit de de hierna beschreven functies en deze instellen. Wanneer "VOL 0" wordt ingesteld, vindt bij inschakelen weergave plaats met het laatst ingestelde volume. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LAUSANNE RD 148 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag