Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAUSANNE CD33

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAUSANNE CD33. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LAUSANNE CD33 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAUSANNE CD33 te teleladen.


BLAUPUNKT LAUSANNE CD33 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (271 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LAUSANNE CD33 annexe 1 (456 ko)
   BLAUPUNKT LAUSANNE CD33 (472 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LAUSANNE CD33

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 118 Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Programmatype van de zender opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Zenders kort laten horen met PTY-SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Volume van verkeersinformatie en attentiesignaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer meer zenders van zenderketens te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of << (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (verlicht op het display). Travelstore: · Houd BND twee seconden ingedrukt; er volgt een frequentiedoorloop. Wanneer "AF" niet op het display staat: · Druk op AF. Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Zoekafstemming opwaarts neerwaarts << / >> trapsgewijs neer- / opwaarts (op FM alleen indien AF uit) Handmatig afstemmen met << >> U kunt ook handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde: AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies zo uit: · Druk op AF resp. PTY. 116 Wisselen van geheugenniveau (FM) U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. · Druk zo vaak kort op BND tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender terwijl u zich op een ander geheugenniveau bevindt, knipperen op het display de betreffende geheugenpositie en het geheugenniveau. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. · Kies het golfgebied met BND en kies op FM het geheugenniveau. Druk hiervoor zo vaak op BND tot het gewenste geheugenniveau op het display wordt aangegeven. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders van een bepaald type te kiezen. Wanneer u het programmatype gekozen heeft, kan de keuze van de zenders met de zoekafstemming of met Scan worden uitgevoerd. Wanneer de functie ingeschakeld is, geeft het display kort het laatst gekozen programmatype aan. Rechts onder staat continu "PTY". 118 Programmatype Met << >> kunt u het laatst gekozen programmatype aangeven en een ander kiezen. Met de voorkeuzetoetsen 1 - 6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. U kunt met DSC de taal kiezen uit Duits en Engels (zie "Prgrammeren met DSC - PTY LANG"). De vetgedrukte letters zijn identiek aan de kort getoonde PTY-vermelding op het display. NEWS nieuws CURRENT AFFAIRS politiek INFORMATION gesproken woord SPORT sport EDUCATE educatief DRAMA hoorspel en literatuur CULTURE cultuur SCIENCE wetenschap VARIED amusement POP MUSIC popmuziek ROCK MUSIC rockmuziek M. O. R. M ontspanningsmuziek LIGHT M licht klassiek CLASSICS serieus klassiek OTHER M overige muziek WEATHER weer FINANCE economie CHILDREN'S PROGRAMMES kinderen SOCIAL AFFAIRS maatschappij RELIGION religie PHONE IN phone in TRAVEL reizen HOBBIES vrije tijd JAZZ MUSIC jazz COUNTRY MUSIC country & western NATIONAL MUSIC nederlandstalig OLDIES MUSIC gouwe-ouwe FOLK MUSIC volksmuziek Programmatype van de zender opvragen Houd PTY ca. Na de pieptoon wordt aangegeven welk soort programma de ontvangen zender uitzendt. Wanneer "NONE" (geen) verschijnt, heeft de zender geen PTY-kenmerk. [. . . ] De instelling voor het bas- en lage middengebied voert u uit met het filter LOW EQ. Druk om de instelling te bewaren op . Zo kunt u het geluid met en zonder equalizer vergelijken. Aanwijzingen voor de instelling op Internet Op onze homepage op het Internet: http://www. blaupunkt. de vindt u een inbouwadvies voor nieuw uitgekomen auto`s. Hulptabel voor de instelling van de equalizer Frequentiegebieden Basgebied 50 tot 100 Hz Klankindruk/probleem Basweergave te zwak Maatregel Bas versterken met filter: "LOW EQ" Frequentie: 50 tot 100 Hz Niveau: +4 tot +6 dB Tips Voorkom vervorming. Verhoog het niveau voorzichtig wanneer de doorsnede van de luidspreker te klein is. 127 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Lage middengebied 100 tot 200 Hz Onzuivere bas Weergave dreunt Onaangename druk op de oren Lage middentonen afzwakken met filter: "LOW EQ" Frequentie: 100 tot 200 Hz Niveau: ca. Let op de laagste tonen van de muziek. FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Programmeren met DSC Uw autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (Direct Software Control) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen te programmeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LAUSANNE CD33

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LAUSANNE CD33 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag