Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAUSANNE CD30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAUSANNE CD30. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LAUSANNE CD30 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAUSANNE CD30 te teleladen.


BLAUPUNKT LAUSANNE CD30 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1339 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LAUSANNE CD30 (1199 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LAUSANNE CD30

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 90 Afneembaar bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Geluidsonderdrukking tijdens telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Weergave onderbreken (PAUSE) 101 Wisselen van displayweergave . . . . [. . . ] Met de REGfunctie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud. Let op: REG moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd. REG in- en uitschakelen 9 dat "REG" op het display verschijnt. uit te schakelen: Radioweergave inschakelen Wanneer u zich in de weergavesoorten cd, cd-wisselaar of AUX bevindt: Druk op toets FMT resp. Druk zo vaak op toets of Druk zo vaak op toets CD·C 7 dat "RADIO" op het display verschijnt. Wisselen van displayweergave Om de kloktijd kort te laten weergeven: Druk op toets of 9. Druk op toets MENU :. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken: Houd toets MENU ( ) : ingedrukt totdat de kloktijd op het display verschijnt. RDS-comfortfunctie (AF, REG) De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REG (regionaal) vergroten het prestatiespectrum van uw autoradio. AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. Druk op toets RDS 3. De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer "RDS" op het display verlicht is. Bij het inschakelen van de RDS-comfortfuncties verschijnt kort "REG ON" resp. "REG OFF". 95 RADIOWEERGAVE Golfgebied / geheugenniveau kiezen Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, MW en LW (AM) ontvangen. Voor het golfgebied FM zijn drie geheugenniveaus en voor de golfgebieden MW en LW elk één geheugenniveau beschikbaar. Geheugenniveau kiezen Om te wisselen tussen de FM-geheugenniveaus en de golfgebieden MW en LW: Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld. Druk op toets MENU :. Druk zo vaak op toets of 9 dat "SENS" op het display verschijnt. "HICUT 1" betekent afzwakking van de hoge tonen, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets MENU :. Druk op toets MENU :. Druk zo vaak op toets of 9 dat "PTY LANG" op het display verschijnt. Druk op toets of 9 om te kiezen tussen de talen Duits, Engels en Frans. Wanneer de gewenste taal op het display verschijnt: Druk tweemaal op toets MENU :. 99 VERKEERSINFORMATIE Ontvangst van verkeersinformatie Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF <. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. CD-WEERGAVE Cd-weergave Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare cd's met een doorsnede van 12 cm afspelen. cd-singles met een doorsnede van 8 cm en cd's met contouren ("Shape CDs") zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cd-speler door ongeschikte cd's. Cd-weergave starten Wanneer zich nog geen cd in de speler bevindt: Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de cd-opening totdat u een weerstand voelt. Wanneer zich reeds een cd in de speler bevindt: Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU :. Druk zo vaak op toets of 9 dat "TA VOLUME" wordt weergegeven. Druk op toets CD·C 7 totdat "CD" op het display verschijnt. De weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken. Stel het volume voor de verkeersinformatie in met de -toetsen 9. Druk tweemaal op toets MENU :. 100 CD-WEERGAVE / of / 9 om de volgende resp. [. . . ] Wanneer de instelling voltooid is: KLANK Bass instellen Om de lage tonen (BASS) in te stellen: DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Klank Druk op toets MENU :. Kloktijd permanent laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld Om de kloktijd laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld: Druk op toets AUDIO 8. Op het display verschijnt "BASS". Wanneer de instelling voltooid is: Druk op toets Druk op toets AUDIO 8. Treble instellen Om de hoge tonen (TREBLE) in te stellen: Druk op toets MENU :. Op het display verschijnt "MENU". Druk zo vaak op toets of 9 dat "CLOCK OFF" resp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LAUSANNE CD30

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LAUSANNE CD30 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag