Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35 te teleladen.


BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1666 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35 annexe 1 (1659 ko)
   BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35 (2434 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 106 Onbespeelde gedeelten overslaan (Blankskip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Weergave van cd-wisselaar . 107 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij het inschakelen van de RDS-comfortfuncties verschijnt kort "REG ON" resp. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. "zenderketen". Stel de gewenste gevoeligheid in -toetsen ;. met de Wanneer de instelling voltooid is: Druk op toets MENU <. Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of het golfgebied MW of LW (bij de modellen Freiburg C31 en Las Vegas DJ31 alleen FM). Stel de gewenste zender in. Druk op toets of ; om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. 100 RADIOWEERGAVE waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. Druk op de SCAN-toets 4. Het scannen begint. "SCAN" verschijnt kort op het display, daarna verschijnt de actuele frequentie knipperend. SCAN beëindigen, zender verder beluisteren Houd toets BAND (TS) 2 resp. FMT 2 langer dan twee seconden ingedrukt. Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. dat "SCANTIME" op het display verschijnt. fragment in met de Wanneer de instelling voltooid is: Druk tweemaal op toets MENU <. Let op: De ingestelde duur van het fragment geldt ook voor het scannen bij weergave van cassette en cdwisselaar. golfgebied. Druk op de voorkeuzetoets 1 - 5 = van de gewenste zender. Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over de inhoud van hun programma's. Om de weergave van lichtkranten weer mogelijk te maken: FRANÇAIS Druk op toets ENGLISH Druk op toets MENU <. Druk zo vaak op toets of DEUTSCH Wanneer de instelling voltooid is: VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU <. Druk zo vaak op toets of ; dat "TAVOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume voor de verkeersin-toetsen ;. formatie in met de Wanneer de instelling voltooid is: Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF >. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cassette, cd of de AUX-bron het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Druk tweemaal op toets MENU <. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar ?. 104 CASSETTEWEERGAVE Weergeven van cassettes Wanneer er nog geen cassette in de speler zit: Schuif de cassette met de open zijde naar rechts in de cassetteopening. Wanneer er al een cassette in de speler zit: Druk zo vaak op toets CD·C 9 dat "CASSETTE" op het display verschijnt. De cassette wordt weergegeven in de laatst gekozen looprichting. S-CPS afbreken Om het zoeken naar titels af te breken: Cassette verwijderen Druk op toets 5. De cassette wordt naar buiten geschoven. Snelspoelen Snel vooruitspoelen Verwijder de cassette. [. . . ] Wanneer de instelling voltooid is: Kloktijd kort laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld: Druk op toets Druk op toets MENU ( ) <. De kloktijd wordt ca. acht seconden lang op het display weergegeven. Druk tweemaal op toets MENU <. Kloktijd permanent laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld Om de kloktijd laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld: Druk op toets MENU <. "CLOCK ON" op het display verschijnt. of ; om te wisselen van weergave tussen "ON" (aan) en "OFF" (uit). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LAS VEGAS DVD35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag