Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAS VEGAS AG F. DJ31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAS VEGAS AG F. DJ31. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT LAS VEGAS AG F. DJ31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT LAS VEGAS AG F. DJ31 te teleladen.


BLAUPUNKT LAS VEGAS AG F. DJ31 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (244 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT LAS VEGAS AG F. DJ31 annexe 1 (1733 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT LAS VEGAS AG F. DJ31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Grafische weergave van het ingestelde volume. Weergavegebied 2: Radioweergave Frequentie of naam van de zender PTY-programmatype Weergave van de kloktijd Cassetteweergave TAPE1/TAPE2 ­ Afgespeelde kant van de cassette Aanduiding van de actieve functie (bv. CPS) Weergave van de kloktijd Weergave van cd-wisselaar Actuele cd, CD Time (verstreken speeltijd), cd-naam, cd-nummer en korte weergave bij wisseling van functie. Weergave van de kloktijd DSC Weergave- en invoerveld tijdens de DSCprogrammering Weergave van de kloktijd Overige Aanduiding van een wisseling van geluidsbron (bv. - Stereo - Cassette geplaatst - Cd-wisselaar aangesloten - Loudness FRANÇAIS LD Radioweergave AF PTY TA TP lo ming - Alternatieve frequentie met RDS - RDS-programmatype - Voorrang voor verkeersinformatie - Zender met verkeersinformatie - Gevoeligheid van de zoekafstem- Cassetteweergave RPT - Herhaalfunctie - Dolby-ruisonderdrukking Weergave van cd-wisselaar RPT - Herhaalfunctie MIX - Weergave in willekeurige volgorde 97 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO ENGLISH DEUTSCH Display Inhoud Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Gehoorde zender kiezen / Scan uitschakelen: · Druk kort op SCA. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de zes sterkste FM-zenders op volgorde van veldsterkte voor elk ontvangstgebied automatisch programmeren. De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Desgewenst kunnen op het Travelstore-niveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt de geprogrammeerde zenders op alle golfgebieden en het gekozen FM-geheugenniveau kort laten horen. Alle geprogrammeerde zenders van het golfgebied zijn achtereen kort te horen. Op het display verschijnen afwisselend "PSSCAN" en de naam resp. In weergavegebied 1 knippert de afkorting van de op dat moment te horen zender (bv. P1). Duur van het Scan-fragment wijzigen De duur van het fragment kan worden ingesteld van 5 tot maximaal 20 seconden. Wanneer u de duur van het fragment wilt wijzigen, lees dan "DSC-programmering ­ SCANTIME". Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. 108 Wanneer "lo" wordt weergegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" niet wordt weergegeven, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. Indien u de gevoeligheid van de zoekafstemming wilt wijzigen, lees dan "Programmering met DSC ­ SENS". WEATHER FINANCE TRAVEL HOBBIES JAZZ COUNTRY NEWS INFO SPORT CULTURE SCIENCE VARIED POP MUSIC ROCK MUSIC CLASSICS PTY in-/uitschakelen · Druk op PTY. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt kort het laatst gekozen programmatype en continu "PTY" aangegeven op het display. Het gekozen programmatype kan met deze toets worden opgeroepen indien "PTY" verlicht is. Zenders kort laten horen met PTY-SCAN Voorwaarde: PTY moet verlicht zijn op het display. De radio laat de ontvangbare zenders van dit programmatype kort horen. Voorrang PTY Situatie: PTY is ingeschakeld, de aanduiding op het display is verlicht. Er is momenteel geen zender van het gekozen programmatype te ontvangen (met zoekafstemming of Scan). Zodra binnen dezelfde zenderketen een zender van het gekozen programmatype te ontvangen is, scha- Ook tijdens cassette- of cd-weergave schakelt het apparaat automatisch binnen de zenderketen over op de radiozender van het gekozen programmatype. Na het einde van de PTY-uitzending schakelt het apparaat terug naar de oorspronkelijke audiobron (radio, cassette of cd). Let op: Zoals al vermeld werd, zijn deze functies momenteel nog niet met alle RDS-zenders te gebruiken. Zenders met verkeersinformatie zenden ter identificatie een signaal uit waaraan uw autoradio ze herkent. Wanneer een dergelijk signaal herkend wordt, verschijnt op het display "TP" (Traffic Program ­ uitzending met verkeersinformatie). Daarnaast zijn er zenders die zelf geen verkeersinformatie uitzenden, maar met RDS-EON de mogelijkheid bieden de verkeersinformatie van een andere zender van dezelfde omroep te ontvangen. NDR3) de voorrang voor verkeersinformatie geactiveerd moet zijn, dan moet "TA" op het display verlicht zijn. [. . . ] / de functie "CLOCK- · Wanneer u de timer wilt instellen, drukt u op >>. / om de minuten in te stel- · · · · Druk op << >> om de uren resp. · Druk nadat de instelling is voltooid kort op DSC om deze te bewaren. Druk op << om de uren te activeren. De timer is nu ingesteld. TIMER instellen Met dit apparaat beschikt u over een comfortabele methode om een bepaalde radiozender op een door u gekozen tijdstip in te schakelen, onafhankelijk van de op dat moment actieve weergavesoort. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT LAS VEGAS AG F. DJ31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT LAS VEGAS AG F. DJ31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag