Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 te teleladen.


BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (122 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 INSTALLATION INSTRUCTION (197 ko)
   BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 (122 ko)
   BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 INSTALLATION INSTRUCTION (197 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette Kopenhagen RCR 45 Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 19 18 17 16 15 14 8 9 10 11 12 13 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . . 74 Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC . . . 79 Voorrang voor verkeersinformatie aan-/uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer op een voorkeuzetoets geen zender geprogrammeerd is, wordt deze toets overgeslagen. De op dit moment beluisterde zender wordt verder weergegeven. Zenders laten horen met Radio-Scan U kunt de opeenvolgende zenders elk 8 sec. Op het display brandt de weergegeven frequentie of de afkorting van de zender. Weergegeven zenders kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt Scan automatisch na het doorlopen van de frequentieband uitgeschakeld. U hoort weer de voordien ingestelde zender. De mate van gevoeligheid kunt u bij lo en dx afzonderlijk instellen (zie hiervoor hoofdstuk "Programmeren met DSC"). Omschakelen stereo-mono (FM) Bij ongunstige ontvangstcondities kan op mono worden overgeschakeld: · Houd "lo" ca. teken Steeds wanneer u het apparaat inschakelt, is de stereoweergave ingesteld. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat automatisch over op monoweergave. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming veranderen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders opgezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht (grotere gevoeligheid). 78 · 79 PORTUGUÊS Is de voorrangfunctie voor verkeersinformatie geactiveerd, dan staat op het display "TA". drukken. ESPAÑOL Voorrang voor verkeersinformatie aan-/uitzetten TA drukken. Op het display verdwijnt de indicatie "TA". SVENSKA Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. Verkeersinformatie-zenders zenden een signaal uit waaraan uw autoradio deze herkent. Wordt een dergelijk signaal herkent, dan verschijnt op het display "TP" (Traffic Program - verkeersinformatie-zender). Daarnaast zijn er programma's, die zelf geen verkeersinformatie uitzenden maar met RDSEON de mogelijkheid bieden om verkeersinformatie op een andere zender van deze omroep te ontvangen. NDR3) staat "TP" op het display, wanneer de voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd. Bij een verkeersmededeling wordt automatisch op de zender met verkeersinformatie (hier NDR2) overgeschakeld. De verkeersinformatie is te beluisteren en daarna wordt automatisch naar het daarvoor beluisterde programma (NDR3) teruggeschakeld. Waarschuwingssignaal Verlaat u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender dan klinkt er na ongeveer 30 seconden een waarschuwingssignaal. Drukt u op een voorkeuzetoets, waarop een zender zonder TA geprogrammeerd is, dan hoort u eveneens een waarschuwingssignaal. Waarschuwingssignaal uitzetten a) Een andere zender met verkeersinformatie instellen door: · · op tuimelschakelaar te drukken of op een voorkeuzetoets te drukken waarop een verkeersinformatiezender geprogrammeerd is. Automatische zoekafstemming Voorwaarde: Voorrang voor verkeersinformatie staat aan. Wanneer u een cassette beluistert of de geluidssterkte op "0" ingesteld heeft en u verlaat het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender, zoekt de autoradio automatisch een nieuwe verkeersinformatie-zender. [. . . ] Op het display verschijnt "TR1-PLAY" voor kant 1 of A of "TR2-PLAY" voor kant 2 of B. Let op: Bij zwaar lopende cassettes kan voortijdig op de andere kant worden overgeschakeld. Vaak helpt heen- en weerspoelen van de cassette. TA VOL / 83 PORTUGUÊS ESPAÑOL functie kiezen waarde instellen ­ waarde instellen + SVENSKA Instellen van het volume van de verkeersinformatie van 1 - 9. (1 = zacht). NEDERLANDS Deze autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (Direct Software Control) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen te programmeren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag