Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KONSTANZ CD31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KONSTANZ CD31. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 te teleladen.


BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (243 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 annexe 1 (467 ko)
   BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 (312 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT KONSTANZ CD31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 90 Afneembaar bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Weergave onderbreken (PAUSE) 101 Wisselen van displayweergave . . . . 102 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] de Wanneer de instelling voltooid is: Druk tweemaal op toets MENU :. Let op: U kunt het volume voor telefoongesprekken en gesproken mededelingen tijdens de weergave direct instellen met de volumeregelaar =. 94 RADIOWEERGAVE Dit apparaat is uitgerust met een RDSradio-ontvanger. Veel van de ontvangbare FM-zenders zenden een signaal uit dat naast het programma ook informatie bevat zoals de naam van de zender en het programmatype (PTY). De naam van de zender wordt, zodra deze wordt ontvangen, op het display weergegeven. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Radioweergave REG: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REGfunctie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud. Let op: REG moet apart in het menu worden geactiveerd / gedeactiveerd. REG in- en uitschakelen 9 dat "REG" op het display verschijnt. uit te schakelen: Radioweergave inschakelen Wanneer u zich in de weergavesoorten cd, cd-wisselaar of AUX bevindt: Druk op toets FMT resp. Druk zo vaak op toets of Druk zo vaak op toets CD·C 7 dat "RADIO" op het display verschijnt. Wisselen van displayweergave Om de kloktijd kort te laten weergeven: Druk op toets of 9. Druk op toets MENU :. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken: Houd toets MENU ( ) : ingedrukt totdat de kloktijd op het display verschijnt. RDS-comfortfunctie (AF, REG) De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REG (regionaal) vergroten het prestatiespectrum van uw autoradio. AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. Druk op toets RDS 3. De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer "RDS" op het display verlicht is. Bij het inschakelen van de RDS-comfortfuncties verschijnt kort "REG ON" resp. Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Houd toets FMT resp BAND (TS) Druk op toets Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau waarop de zender is geprogrammeerd. Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Druk op de voorkeuzetoets van de gewenste zender. Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of het golfgebied MW of LW (MW en LW niet bij Konstanz CD31). Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) U kunt alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. Druk zo vaak op toets of 9 dat "HICUT" op het display verschijnt. Kies met toets grammatype. of 9 een pro- Houd de gewenste voorkeuzetoets 1 - 5 ; langer dan twee seconden ingedrukt. PTY-taal kiezen De taal waarmee het programmatype wordt aangegeven, kan worden ingesteld. of 9 om HICUT in- resp. "HICUT 1" betekent afzwakking van de hoge tonen, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets Druk op toets MENU :. Druk op toets MENU :. Druk zo vaak op toets of 9 dat "PTY LANG" op het display verschijnt. of 9 om te kiezen tussen de talen Duits, Engels en Frans. Wanneer de gewenste taal op het display verschijnt: Druk op toets Druk tweemaal op toets MENU :. 99 VERKEERSINFORMATIE Ontvangst van verkeersinformatie Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF <. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. CD-WEERGAVE Cd-weergave Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare cd's met een doorsnede van 12 cm afspelen. cd-singles met een doorsnede van 8 cm en cd's met contouren ("Shape CDs") zijn niet geschikt voor de weergave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de cd-speler door ongeschikte cd's. Cd-weergave starten Wanneer zich nog geen cd in de speler bevindt: Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de cd-opening totdat u een weerstand voelt. Wanneer zich reeds een cd in de speler bevindt: Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU :. [. . . ] Klokmodus 12/24 uur kiezen Druk op toets MENU :. Op het display verschijnt "MENU". Druk zo vaak op toets of 9 dat "24 H MODE" resp. "12 H MODE" op het display verschijnt. 104 CLOCK - KLOKTIJD of 9 om van modus te wisselen. Wanneer de instelling voltooid is: KLANK Bass instellen Om de lage tonen (BASS) in te stellen: DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Druk op toets Klank Druk op toets MENU :. Kloktijd permanent laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld Om de kloktijd laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld en het contact is ingeschakeld: Druk op toets AUDIO 8. Op het display verschijnt "BASS". Druk op toets of bass in te stellen. 9 om de Treble instellen Om de hoge tonen (TREBLE) in te stellen: Druk op toets MENU :. Op het display verschijnt "MENU". Druk op toets AUDIO 8. Op het display verschijnt "BASS". Druk zo vaak op toets of 9 dat "CLOCK OFF" resp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT KONSTANZ CD31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT KONSTANZ CD31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag