Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KIEL RD 126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KIEL RD 126. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT KIEL RD 126 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KIEL RD 126 te teleladen.


BLAUPUNKT KIEL RD 126 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (178 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT KIEL RD 126 (1601 ko)
   BLAUPUNKT KIEL RD 126 INSTALLATION INSTRUCTION (1601 ko)
   BLAUPUNKT KIEL RD 126 (176 ko)
   BLAUPUNKT KIEL RD 126 INSTALLATION INSTRUCTION (1601 ko)
   BLAUPUNKT KIEL RD 126 INSTALLATION INSTRUCTION (1601 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT KIEL RD 126

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD Kiel RD 126 Le Mans '97 Edition Gebruiksaanwijzing 1 20 19 2 3 4 5 6 7 17 8 9 10 11 12 13 14 16 15 18 3 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . 101 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . 101 Geprogrammeerde zenders oproepen 101 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Zenders kort laten horen met Radio-Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). quentie of het symbool van de zender knippert op het zoeken is "SCAN" verlicht. Gehoorde zenders blijven beluisteren/ Preset Scan beëndigen: · Druk kort op SC. Druk zolang op de gewenste voorkeuzetoets tot na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is (ca. Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender terwijl u zich op een ander geheugenniveau bevindt, knipperen op het display het betreffende geheugenniveau en de voorkeuzetoets. · Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen. · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. U kunt alle te ontvangen zenders kort laten horen. De weergegeven frequentie of het symbool van de zender knippert op het display. Wanneer u geen zender kiest, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen. Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders van het frequentiegebied achtereenvolgens kort horen. De weergegeven fre- 101 PORTUGUÊS U kunt de zes sterkste FM-zenders op volgorde van sterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. twee seconden ingedrukt. Korte speeltijd (Scan) wijzigen De korte speeltijd kan worden ingesteld tussen 5 en maximaal 30 seconden. Indien u de speeltijd wilt veranderen, lees dan "DSC-programmering - SCANTIME". ESPAÑOL Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS Zenders kort laten horen met Radio-Scan ENGLISH DEUTSCH Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt getoond, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht (hogere gevoeligheid). U kunt de gevoeligheidsgraad op elk niveau veranderen (lees hiervoor het hoofdstuk "Programmering met DSC"). PTY - Programmatype (soort) Dit is een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders van een bepaald type te kiezen. Wanneer u het programmatype gekozen heeft, kan de keuze van de zenders met de zoekafstemming of met Scan worden uitgevoerd. Wanneer de functie ingeschakeld is, laat het display kort het laatst gekozen programmatype zien. Rechts onder staat continu "PTY". De hierna vermelde programmatypes staan ter beschikking. De vetgedrukte letters zijn identiek aan de kort getoonde PTY-vermelding op het display. NEWS nieuws CURRENT AFFAIRS politiek INFORMATION gesproken woord SPORT sport EDUCATE educatief DRAMA hoorspel + literatuur CULTURE cultuur / religie SCIENCE wetenschap VARIED ontspanning POP MUSIC popmuziek Stereo-mono wisselen Bij ongunstige ontvangstcondities kunt u overschakelen op mono: · Houd lo ca. Telkens wanneer u het apparaat aanzet, is de stereoweergave ingesteld. [. . . ] Wanneer het standaardvolume groter is dan TA VOL, wordt de verkeersinformatie iets sterker doorgegeven dan het standaardvolume. · Druk op << >>. Nadat de update is afgesloten, verschijnt "NEXT CD" op het display. Bij alle cd`s die geplaatst zijn, is de naam bewaard. / << >> functie kiezen waarde instellen/oproepen 108 SPEECH BRIGHT SPEECH 1: Defeat (bas, treble en loudness op "0") SPEECH 2-4: Verschillende instelling van volume, bas en treble wanneer loudness uitgeschakeld is. BEEP Bevestigingssignaal voor functies waarvoor een toets langer dan twee seconden ingedrukt moet blijven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT KIEL RD 126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT KIEL RD 126 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag