Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KIEL CD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KIEL CD35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT KIEL CD35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT KIEL CD35 te teleladen.


BLAUPUNKT KIEL CD35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1756 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT KIEL CD35 annexe 1 (276 ko)
   BLAUPUNKT KIEL CD35 (202 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT KIEL CD35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 65 Geprogrammeerde zenders laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Verkorte weergave (automatisch) CD SCAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Opnieuw in gebruik nemen na onderbreking van de stroomvoorziening . . . . . . . . 62 Optische indikatie als diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Het is raadzaam om in moeilijke verkeerssituaties uw toestel niet te bedienen. politie en brandweer moeten in de auto op tijd en duidelijk gehoord kunnen worden. Beluister daarom tijdens het rijden uw programma alleen met een aangepast volume. Verkeerde cijfer-code ingevoerd Dieven moeten de cijfer-code niet door uitproberen kunnen vinden. Als er een verkeerde cijfer-code ingevoerd wordt, blokkeert het toestel daarom met een wachttijd. De wachttijd is na de eerste 3 pogingen 10 seconden, na nog meer pogingen 1 uur. U kunt de autoradio niet meer gebruiken. NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS Verkeersveiligheid Het toestel wordt zonder geaktiveerde diefstalbeveiliging afgeleverd. Wilt u de diefstalbeveiliging inschakelen, gaat u dan te werk zoals hierna beschreven. Zodra het toestel, met diefstalbeveiliging , , aan", van de stroomvoorziening gescheiden wordt (b. v. bij diefstal, loshalen van accuklem), is het elektronisch geblokkeerd. Het toestel kan pas weer worden gebruikt, wanneer de juiste cijfer-code (uit de autoradiopas) ingevoerd wordt. ENGLISH DEUTSCH Belangrijke aanwijzingen Diefstalbeveiliging Als de diefstalbeveiliging ingeschakeld is, heeft u na onderbreking van de stroomvoorziening beslist uw cijfer-code nodig. Alleen na het invoeren van de juiste cijfercode kunt u het toestel in gebruik nemen. Bij slechte ontvangst schakelt het toestel automatisch over op mono-weergave. omlaag · Handmatig op zenders afstemmen Voorwaarde = AF uitgeschakeld!drukken, de frekwentie gaat · Op met kleine stapjes omhoog/omlaag. rechts of Wordt de tuimelschakelaar links ingedrukt gehouden, gaat het zoeken van de frekwentie snel. 64 Zo lang op de gewenste voorkeuzetoets drukken, totdat na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is (ca. Het display toont, welke toets ingedrukt is. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de 6 sterkste FM-zenders in het betreffende ontvangstgebied, gesorteerd naar frekwentie-sterkte, automatisch programmeren. Het toestel zoekt de dichtstbijzijnde FM-zenders en slaat deze in het "T"- geheugen op (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau zenders ook handmatig geprogrammeerd worden (zie "Zenders programmeren"). Geprogrammeerde zenders laten horen met Preset Scan U kunt de bij FM of TS geprogrammeerde zenders met Preset Scan kort laten horen. Op PS drukken, het toestel laat na elkaar alle geprogrammeerde zenders even horen, bij FM op alle geheugenniveaus. Als op een voorkeuzetoets geen zender geprogrammeerd is, wordt deze toets overgeslagen. 65 PORTUGUES Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen. Hiervoor zo vaak op FM drukken, tot op het display het gewenste geheugenniveau verschijnt. U kunt alle te ontvangen zenders kort laten horen. [. . . ] Voorrang aan-/uitzetten: · op TA drukken. of b) De voorrang van de verkeersinformatie uitschakelen door: · op TA te drukken. Op het display verdwijnt de indikatie "TA". 66 CD plaatsen · · Het toestel aanzetten. CD-weergave volgt. CD-uitnemen · Toets / SRC langer dan 1 sek. Helpen bij het automatisch invoeren en uitschuiven van de CD of dit verhinderen mag niet ter bescherming van het mechanisme. Mix Bij ingeschakelde Mix-funktie worden de CDtitels in niet vastgelegde volgorde afgespeeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT KIEL CD35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT KIEL CD35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag