Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48 te teleladen.


BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1813 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48 (1804 ko)
   BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48 annexe 1 (1804 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. blaupunkt. com Radio CD MP3 WMA John Deere MP48 7 648 007 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d'emploi et de montage Istruzioni d'uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks- och monteringsanvisning Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning Instrukcja obslugi i montaowa Návod k obsluze a k montázi Návod na obsluhu a instaláciu Használati és beszerelési útmutató 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 13 12 11 15 16 2 Bedieningselementen 1 -toets voor het openklappen van het afneembaar bedieningspaneel (Flip-ReleasePanel). < ESCAPE-toets Menupunt bevestigen en terug gaan naar weergave van de audiobron = BND-toets Kort indrukken: keuze van het FM-geheugenniveau en het golfgebied MW en LW. > AUD-toets Instellen van lage tonen, hoge tonen, middentonen, Sub-Out, Balance en Fader. -toets (Eject) voor uit verwijderen van de CD uit het apparaat. 2 SRC-toets Bronkeuze tussen radio en CD en (indien aangesloten tussen resp ingeschakelde) CD-wisselaar en AUX. 3 TRAF-toets Kort indrukken: in-/uitschakelen van de stand-by-stand voor verkeersinformatie. [. . . ] Wanneer toets 4 eenmaal wordt ingedrukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Titels kort weergeven (SCAN) U kunt de titels van de CD kort laten weergeven. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". 153 Snelle zoekdoorloop Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts, u houdt u de toets of 4 ingedrukt, totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint. NEDERLANDS MP3-/WMA-weergave Weergave van CD-wisselaar SCAN beëindigen, titel verder beluisteren u Druk kort op de MENU·OK-toets 5. De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. Weergave van CD-wisselaar Opmerking: Informatie over de behandeling van CD's, het plaatsen van CD's en voor de bediening van de CD-wisselaar vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw CDwisselaar. Losse titels of hele directories herhaald afspelen (REPEAT) Om de actuele titel herhaald af te spelen, u drukt u kort op de toets 4 RPT 9. "RPT TRK" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool wordt weergegeven. Om de hele map herhaald te laten afspelen, u drukt u op de toets 4 RPT 9 langer dan 2 seconden in. de actuele map te beëindigen, u drukt u kort op de toets 4 RPT 9. "RPT OFF" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool verdwijnt. Weergave van CD-wisselaar starten u Druk zo vaak op SRC 2, tot in het display "CHANGER" verschijnt. De weergave begint met de eerste CD die de CD-wisselaar herkent. CD kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere CD te gaan, u drukt u een- of meermaals op de toets of 4. Opmerking: Vrije CD-vakken in de wisselaar en CDvakken met ongeldige CD's worden hierbij overgeslagen. Weergave onderbreken (PAUSE) u Druk op de toets 3 9. De weergave wordt voortgezet. Titel kiezen Om op- of neerwaarts naar een andere titel van de actuele CD te gaan, u drukt u een- of meermaals op de toets of 4. 154 Weergave van CD-wisselaar Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts, u houdt u de toets of 4 ingedrukt, totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint. REPEAT beëindigen Om het herhalen van de actuele CD te beeindigen, u drukt u kort op de toets 4 RPT 9. "RPT OFF" verschijnt op het display, het RPT-symbool is niet langer verlicht. Displayweergave instellen Voor de aanwijzing in CD-wisselaar weergave staan 5 opties ter beschikking: · Titelnummer en speeltijd · Titelnummer en kloktijd · CD-nummer en titelnummer (DISC NUMBER en TRACK NUMBER) · CD-nummer en tijd · CD-nummer en speeltijd Om te wisselen tussen de weergavesoorten, u drukt u een- of meermaals op de toets DISP ;, tot de gewenste weergave op het display verschijnt. Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) Om de titels van de actuele CD in willekeurige volgorde weer te geven, u drukt u kort op de toets 5 MIX 9. "MIX CD" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool wordt weergegeven. Om de titels van alle geplaatste CD's in willekeurige volgorde weer te geven, u houdt u de toets 5 MIX 9 langer dan 2 seconden ingedrukt. "MIX ALL" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool wordt weergegeven. "MIX OFF" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool verdwijnt. Losse titels of hele CD's herhaald afspelen (REPEAT) Om de actuele titel te herhalen, u drukt u kort op de toets 4 RPT 9. "RPT TRK" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool wordt weergegeven. Om de actuele CD te herhalen, u houdt u de toets 4 RPT 9 langer dan 2 seconden ingedrukt. [. . . ] Ha az itt leírt információk nem felelnek meg az Ön egyedi beszerelési igényeinek, akkor vegye fel a kapcsolatot Blaupunkt márkakereskedjével, a járm gyártójával vagy hívja telefonos ügyfélszolgálatunkat. Ersít vagy CD-váltó beszerelésekor elbb a készülék test csatlakozásait kell csatlakoztatni, majd csak ezután a bemeneti és kimeneti csatlakozódugókat. Akülseszközöktestcsatlakozásaitnem lehet az autós hangsugárzó rendszer testhez (házhoz) csatlakoztatni. Mitgelieferte Montage- und Anschlussteile Supplied Mounting Hardware Materiel de montage fourni Componenti di fissaggio comprese nella fornitura Meegeleverde montagematerialen Medföljande monteringsdetaljer Ferretería de montaje suministrada Elementos de fixação fornecidos Medleverede monterings- og tilslutningsdele Dolczone czci montaowe i polczeniowe Pilozené montázní díly a pípojné svorky Dodávané montázne a pripojovacie dielce A csomag részét képez szerelkeret Als Sonderzubehör erhältlich Available as an optional accessory Disponible en option Reperibili come accessori extra Als speciale accessoire verkrijgbaar Tillval De venta como accesorios especiales Disponíveis como acessórios opcionais Fås som specialtilbehør Dostpne jako wyposaenie dodatkowe Jako zvlástní píslusenství mzete obdrzet Ako osobitné príslusenstvo dostanete Kiegészít tartozékként beszerezhet Preamp. /Sub. /Center - out cable A 7 607 001 512 B A 7 607 621 . . 465 Einbausätze Installation kits Kits de montage Set di montaggio Inbouwsets Monteringssatser Juegos de montaje Kits de montagem Indbygningssæt Zestawy montaowe Montázní soupravy Montázne súpravy Beépít-készlet 1. 12V 2. ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT JOHN DEERE MP48 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag