Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34 te teleladen.


BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (297 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34 annexe 1 (342 ko)
   BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34 annexe 1 (344 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 113 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Weergave onderbreken (PAUSE) 114 Displayweergave instellen . . . . . . . . . . . . 115 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Gebruik hiervoor de scan- of de Travelstore-functie. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). Let op: Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld. Druk op toets MENU 9. Druk zo vaak op toets of dat "SENS" op het display verschijnt. 8 Houd toets BND·TS 3 langer dan twee seconden ingedrukt. Wanneer het programmeren voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. Druk op toets 8. Op het display wordt de actuele waarde voor de gevoeligheid weergegeven. "SENS HI6" betekent de hoogste gevoeligheid, "SENS LO1" de geringste. Stel de gewenste gevoeligheid in met de -toetsen 8. Wanneer het instellen voltooid is: Druk op toets MENU 9. Let op: U kunt verschillende waarden voor de gevoeligheid instellen voor FM en MW resp. LW (AM). Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau resp. het golfgebied. Druk op voorkeuzetoets 1 - 6 : van de gewenste zender. Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Ontvangbare zenders kort weergeven (SCAN) U kunt alle ontvangbare zenders kort laten weergeven. De duur van het fragment kan in het menu worden ingesteld tussen 5 en 30 seconden. Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW. Stel de gewenste zender in. Houd een voorkeuzetoets 1 - 6 : waaronder de zender moet worden 109 RADIOWEERGAVE Scan starten Houd de MENU-toets 9 langer dan twee seconden ingedrukt. "SCAN" wordt kort op het display weergegeven, daarna verschijnt de actuele zendernaam resp. De volgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 9. Druk zo vaak op toets of 8 dat "TA VOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume in met de toetsen 8. Wanneer het instellen voltooid is: - Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk kort op toets TRAF 5. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd of de cd-wisselaar het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Druk tweemaal op toets MENU 9. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 4. Let op: U kunt de klankkleur en de volumeverhouding voor verkeersinformatie instellen. Lees hiervoor het hoofdstuk "SOUND". 112 CD-WEERGAVE Met dit apparaat kunt u normaal in de handel verkrijgbare audio-cd's, cd-r's en cd-rw's met een doorsnede van 12 of 8 cm afspelen. Cd's met contouren ("shape cd's") zijn niet geschikt voor de weergave. [. . . ] Wanneer het instellen voltooid is: Bass instellen Druk op toets AUDIO 6. Op het display verschijnt "BASS". Druk op toets AUDIO 6. Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen Om de volumeverhouding voor/achter (fader) in te stellen: Druk op toets of 8 om de bass in te stellen. Wanneer het instellen voltooid is: Druk op toets AUDIO 6. Op het display verschijnt "BASS". Druk op toets AUDIO 6. Treble instellen Druk op toets AUDIO 6. Op het display verschijnt "BASS". Druk zo vaak op toets Druk op toets 8 dat "FADER" op het display verschijnt. Druk zo vaak op toets Druk op toets 8 dat "TREB" op het display verschijnt. of 8 om de volumeverdeling voor / achter in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT JOHN DEERE CD34 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag