Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVOD-1022 LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVOD-1022 LF. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT IVOD-1022 LF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVOD-1022 LF te teleladen.


BLAUPUNKT IVOD-1022 LF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (763 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT IVOD-1022 LF (788 ko)
   BLAUPUNKT IVOD-1022 LF annexe 1 (788 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT IVOD-1022 LF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In Car Entertainment DVD-Monitor IVOD-1022 7 607 004 587 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Notice d'emploi et de montage Istruzioni d'uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks- och monteringsanvisning Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning Instrukcja obslugi i montaowa Návod k obsluze a k montázi Návod na obsluhu a instaláciu www. blaupunkt. com 1 3 6 4 8 10 12 3 9 7 5 11 13 14 16 15 10 28 29 10 27 26 17 18 19 20 21 22 26 23 24 25 2 1 113 SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL BEDIENINGSELEMENTEN 1 2 POWER, apparaat in-/uitschakelen REP, activeren/deactiveren van de REPEAT-functie. DVD/TV/EXT, omschakelen tussen DVD-/CD-/MP3-weergave en de externe bronnen AUX1 en AUX2. AUDIO voor het omschakelen tussen de beschikbare audiosporen van de DVD. / GOTO voor direct kiezen van hoofdstukken of tijdstippen binnen hoofdstukken. [. . . ] 24. Herhalen beëindigen Hoofdstuk direct kiezen U kunt met de afstandsbediening ook een hoofdstuk (Chapter) of een bepaalde plaatst (speeltijd) direct kiezen. Hoofdstuk kiezen Om een hoofdstuk direct te kiezen, u drukt u op de toets PREV. /GOTO @ op de afstandsbediening. Op het beeldscherm wordt achter "TITLE" het nummer van de actuele titel en het aantal titels getoond. Daarachter ziet u het nummer van het hoofdstuk (Chapter) en het aantal beschikbare hoofdstukken. u Voer met de Numerieke toetsen @ op de afstandsbediening het nummer van het gewenste hoofdstuk in en druk op de toets ENTER/PLAY C. Speeltijd kiezen U kunt een bepaalde plaats op de DVD direct kiezen door de speeltijd van deze plaats aan te geven. Om naar een bepaalde plaats te gaan, u drukt u tweemaal op de toets PREV. Op het beeldscherm wordt achter "TITLE" het nummer van de actuele titel en het aantal titels getoond. Daarachter ziet u "TIME" en het invoerbereik voor de speeltijd. Het invoerbereik heeft een gele achtergrond. Een deel van de DVD herhaaldelijk weergeven Een DVD is verdeeld in verschillende hoofdstukken (Chapter) en delen (Title), die afzonderlijk kunnen worden gekozen. Hoofdstuk of deel herhaald afspelen Om het actuele hoofdstuk te herhalen, u druk op de toets REP 2 op de afstandsbediening. Om het actuele deel te herhalen, u druk op de toets REP 2 op de afstandsbediening een tweede keer. Op het beeldscherm wordt "TITLE REPEAT ON" getoond. 127 DVD-WEERGAVE u Voer met de numerieke toetsen @ op de afstandsbediening de speeltijd van de gewenste plaats in het formaat "hh. Weergavetaal kiezen Om de weergavetaal te kiezen, u drukt u eenmaal of meerdere malen op de toets AUDIO 8 op de afstandsbediening. Het nummer van de taal, het aantal beschikbare weergavetalen en de actuele taal worden weergegeven. Let op: U kunt de weergavetaal ook in het menu van de DVD kiezen (zie DVD-menu). Lees daarvoor de paragraaf "Weergavetaal voorinstellen" in het hoofdstuk "Setup". Weergave aan begin van het eerste deel van de DVD weer voortzetten u Druk tweemaal op de toets STOP/ RETURN ?Let op: Bij de meeste DVD's is het begin het hoofdmenu (root) van de DVD. Cameraperspectief veranderen Er bestaan DVD's, die u twee of meer verschillende cameraperspectieven voor een bepaalde scène aanbieden. In het on screen display wordt naast het camerasymbool het nummer van het actuele cameraperspectief getoond het aantal mogelijke cameraperspectieven. Om het cameraperspectief te veranderen, u drukt u op de toets ANGLE 7 op de afstandsbediening. Let op: U kunt in het setupmenu instellen, dat bij de beschikbaarheid van meerdere cameraperspectieven een camerasymbool wordt getoond. Lees daarvoor de paragraaf "Cameraperspectieven weergeven" in het hoofdstuk "Setup". Ondertiteling weergeven Om de ondertiteling weer te geven, u drukt u op de toets SUBTITLE 9 op de afstandsbediening. [. . . ] = de menuDEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Wachtwoord wijzigen "PAL" is de voor Europa geldende norm, "NTSC" de voor de Amerikaanse/Aziatische markt geldende norm. Wanneer u de instelling "Multi" kiest, wordt voor de weergave automatisch de norm van de DVD gebruikt. De televisienorm wordt ingesteld in menuoptie "TV TYPE" in het menu "PREFERENCES". u Bevestig dit met de toets ENTER/PLAY C. = de menu- Cameraperspectief tonen U kunt instellen, dat bij de beschikbaarheid van meer dan één cameraperspectief op de DVD een camerasymbool " " wordt getoond. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT IVOD-1022 LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT IVOD-1022 LF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag