Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER te teleladen.


BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (656 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER (395 ko)
   BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER annexe 1 (623 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In Car Video IVDP-01 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Notice d'emploi et de montage Istruzioni d'uso e di installazione Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bruks- och monteringsanvisning Instrucciones de manejo e instalación Instruções de serviço e de montagem Betjenings- og monteringsvejledning http://www. blaupunkt. com INHOUDSOPGAVE Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Meertalige ondertitels (alleen bij dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Multi-angle-functie (alleen bij dvd) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 134 ALGEMEEN Algemeen Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een Blaupunkt-product. [. . . ] SUBTITLE Keuze van de ondertitels bij dvddiscs met meertalige ondertitelfunctie. ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS 7 ITALIANO 14 FRANÇAIS ENGLISH 2 4 DEUTSCH AFSTANDSBEDIENING 8 9 : SETUP Oproepen van het INSTALLATIEmenu. DISPLAY Toets voor het oproepen / verwijderen van de statusbalk tijdens de weergave. REPEAT Overschakelen op de REPEATmodus (REPEAT, REPEAT 1 en REPEAT OFF). ENTER Toets voor het bevestigen van gedeelten / chapters, die met de cijfertoetsen of de cursortoetsen via het beeldscherm zijn gekozen. AUDIO Keuze van het audiokanaal bij dvd's met meertalige audiofunctie. ANGLE Keuze van het camerastandpunt bij dvd's met multi-angle-functie. MENU Weergeven van het menu van een dvd. Ingebruikname van de afstandsbediening Plaatsen van de batterijen 1. Vergewis u ervan dat de positieve en negatieve polen van de batterijen zo geplaatst worden als afgebeeld in het batterijvak. Gebruik van de afstandsbediening Richt de afstandsbediening op de infraroodsensor op de voorzijde van de speler (sensor van de IR-afstandsbediening). Let op: Vergewis u ervan dat de aansluitingen volgens het schakelschema (pagina 144) zijn uitgevoerd om beschadigingen aan het apparaat te voorkomen. ; < = > ?@ A Let op: / , DISPLAY en Aan de toetsen ANGLE zijn bovendien speciale functies toegewezen (vgl. 146 HOOFDFUNCTIES DEUTSCH 22 23 24 21 IR ON 25 26 27 28 Plaatsen van een dvd/vcd/cd 1. Druk op toets (OPEN) F, zodat het frontpaneel zich langzaam naar voren opent. Wacht totdat het frontpaneel geheel geopend is en druk dan op toets L om de disc te verwijderen. Verwijder de disc en sluit het frontpaneel. ESPAÑOL DANSK PORTUGUÊS 147 SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH HOOFDFUNCTIES Weergave stoppen - Wanneer de STOP-toets kort wordt ingedrukt, wordt de weergave gestopt. - Wanneer u tweemaal op de STOPtoets drukt, eindigt de weergave en springt deze terug naar het eerste gedeelte / chapter. Let op: Bij sommige VCD 2. 0-discs (PCBplayback) zijn de / -toetsen mogelijk niet geactiveerd. Keuze van het AV-signaal Met deze toets wijst u het AV-uitgangssignaal toe aan de externe ingangskabel of aan de dvd-speler. Snel vooruit / terug verplaatsen Druk tijdens de weergave op de toeten REW . Telkens wansen FF neer deze toetsen worden ingedrukt, verandert de snelheid van de voorwaartse resp. achterwaartse verplaatsing afhankelijk van de disc, zoals hieronder aangegeven: DVD Normale weergave Pause (stilstaand beeld) Druk tijdens de weergave op toets . Wanneer u wilt terugkeren naar de normale weergave, drukt u opnieuw op de toets. Herhalen Druk op toets REPEAT om de repeatmodus te kiezen, zoals hieronder weergegeven: REPEAT 1 REPEAT REPEAT OFF 2x 4x 6x 8x DVD/CD VCD en CD Normale weergave 1x 1. In de modus REPEAT 1 wordt het actuele chapter / gedeelte herhaald weergegeven. Wanneer u de repeat-modus gekozen hebt, speelt de speler alle chapters / gedeelten van de disc herhaald af. [. . . ] Nadere informatie vindt u in het menu Voorkeursinstellingen. GENERAL SETUP SPEAKER SETUP DOLBY DIGITAL SETUP PREFERENCE EXIT SETUP GENERAL SETUP = ALGEMENE INSTALLATIE SPEAKER SETUP = INSTALL. LUIDSPREKERS DOLBY DIGITAL SETUP = INSTALLATIE DOLBY PREFERENCE = VOORKEURSINSTELLINGEN EXIT SETUP = INSTALLATIE BEËINDIGEN Dolby Digital 1. Druk op toets SETUP terwijl het apparaat zich in de stop-modus bevindt. (Druk tweemaal op toets STOP om er zeker van te zijn dat het apparaat zich in de stop-modus bevindt. ) 2. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT IVDP-01 DVD-PLAYER zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag