Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ISTANBUL C73

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ISTANBUL C73. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ISTANBUL C73 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ISTANBUL C73 te teleladen.


BLAUPUNKT ISTANBUL C73 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (230 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ISTANBUL C73 annexe 1 (397 ko)
   BLAUPUNKT ISTANBUL C73 annexe 1 (397 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ISTANBUL C73

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 158 Volumeverhouding rechts/links (balans) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Volumeverhouding voor/achter (fader) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Weergave van cd-wisselaar (optie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Losse titel of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De geheugenniveaus worden opgeroepen in de volgorde FM1, FM2, FM3 en FMT. Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder hebt ontvangen. Gevoeligheid van de zoekafstemming instellen U kunt kiezen of er alleen sterke of ook zwakke zenders worden ingesteld. Zenders instellen U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen. Automatische zoekafstemming Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER <. Het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. Beweeg de joystick 7 naar beneden of naar boven. Handmatig afstemmen op zenders U kunt ook handmatig zenders instellen. Druk op toets NEXT 3. Op het display wordt de actuele waarde voor de gevoeligheid aangegeven. "SENS 6" betekent de hoogste gevoeligheid voor de ontvangst van ver weg gelegen zenders, "SENS 1" de geringste. Beweeg de joystick 7 naar links of naar rechts. Let op: Er kunnen alleen met de hand zenders worden ingesteld wanneer de RDScomfortfunctie gedeactiveerd is. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. naar links om de gevoeligheid in te stellen. Druk op de joystick OK 7 of toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden opgeslagen. Beweeg de joystick 7 naar links of naar rechts. 163 RADIOWEERGAVE Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Kies het gewenste geheugenniveau FM1, FM2, FM3 FMT of een van de golfgebieden MW of LW. Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau resp. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "HCUT". VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. Onder EON (Enhanced Other Network) verstaat men de doorgifte van informatie over de zender binnen en zenderketen. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Beweeg de joystick 7 naar boven resp. naar links om HiCut in te stellen. Druk op de joystick OK 7 of toets MENU 8 om het menu te verlaten. De instellingen worden opgeslagen. Weergave van radiotekst kiezen Sommige zenders gebruiken het RDSsignaal ook om lichtkranten door te geven, de zgn. U kunt de weergave van radiotekst toelaten of blokkeren. Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk tijdens de radioweergave op Druk tijdens de radioweergave op toets TUNER <. Het radio-functiemenu verschijnt op het display. Druk op toets NEXT 3. De tweede pagina van het radio-functiemenu wordt weergegeven op het display. toets TUNER <. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool wordt weergegeven. Om het actuele verkeersbericht te onderbreken: Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "OFF". Wanneer u de voorrang voor verkeersinformatie wilt uitschakelen: Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "TRAF". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "RTXT". [. . . ] Vreemde geluiden vervormen de meting. 174 EQUALIZER Let op: De weg van het geluid vanaf de luidsprekers mag niet worden gehinderd. Om een equalizer af te regelen: U kunt vooraf ingestelde klankinstellingen kiezen voor de volgende muziekgenres: VOCAL ("VOCL") DISCO ("DISC") ROCK TECHNO ("TECH") CLASSIC ("CLAS") Instellingen voor deze muziekstijlen zijn reeds vooraf geprogrammeerd. TÜRKÇE DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Preset-klankinstelling kiezen Druk op toets DEQ+ 5. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "USER". Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding van de equalizer die u wilt afregelen. Druk op de softkey 4 met de displayaanduiding "AUTO". U hoort een testgeluid en het afregelen begint. Druk op toets DEQ+ 5. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ISTANBUL C73

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ISTANBUL C73 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag