Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB te teleladen.


BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (221 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB (208 ko)
   BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB annexe 1 (643 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 20 Verbinden van de mobiele telefoon met de interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Monteer de USB-bus, de microfoon en de PTT-knop niet in het expansiegebied van de airbag en zorg ervoor dat deze onderdelen goed vastzitten, zodat de inzittenden in geval van een noodstop geen gevaar lopen. Gedurende de montage en aansluiting moet de minpool van de batterij worden losgekoppeld. Hierbij moeten de veiligheidsinstructies van de voertuigfabrikant (airbag, alarminstallaties, boordcomputers, startonderbrekers) worden aangehouden. Recycling en afvoeren Gebruik voor het afvoeren van het product de beschikbare retour- en verzamelsystemen. Conformiteitsverklaring Hierbij verklaart Blaupunkt GmbH dat het toestel Bluetooth Interface in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/ EG. Over deze handleiding Voor onze producten die binnen de Europese Unie gekocht zijn, bieden wij een fabrieksgarantie. [. . . ] · CD1: alle telefoonboekposities · CD2: ABC · CD3: DEF · CD4: GHI · CD5: JKL 21 NEDERLANDS Uitgaande oproep Om een oproep te doen, drukt u kort op de PTT-toets. · De spraakherkenning van de mobiele telefoon wordt ingeschakeld (indien aanwezig). · Wanneer u wicht in de CD-wisselaarmodus bevindt, onderdrukt de autoradio het geluid (om optimale spraakherkenning te waarborgen). · De telefoonlijstaansturing via het radiodisplay wordt geactiveerd. Indien u binnen 10 seconden de spraakherkenning niet gebruikt en geen toets op de autoradio indrukt, · CD6: MNO · CD7: PQRS · CD8: TUV · CD9: WXYZ Druk op toets voor titel vooruit/achteruit op de radio, om de afzonderlijke posities te doorlopen. Kies de gewenste positie en druk een tweede maal op de PTT-toets, om de oproep te bevestigen. Druk een tweede maal kort op de PTTtoets wanneer u geen positie heeft gekozen, teneinde de kiesherhaling te activeren. De oproep start en u hooft de gesprekspartner via de luidsprekers van de autoradio. mobiele telefoon kan echter met de interface zijn verbonden. Kies op uw autoradio CD-wisselaar (CDC) als audiobron (zie handleiding autoradio). U kunt titels en directories via de toetsen omschakelen, die u ook gebruikt voor de weergave van de CD-wisselaar (directory-keuze met CD vooruit/achteruit, titelkeuze met track vooruit/achteruit). Laden van een configuratiebestand* Basic = fabrieksinstellingen TXT = Basic + TextMode* MD = MicroDriveMode* * Radio-afhankelijk, zie www. blaupunkt. com Audiostreaming via Bluetooth Om audiobestanden via Bluetooth naar de autoradio over te dragen, moet u deze functie in uw mobiele telefoon inschakelen. [. . . ] U kunt met de DIS-toets op de radio eventueel de weergave omschakelen. De actualisering is afgesloten, wanneer het radiodisplay Titel/Track 99 weergeeft en de tijd op 59:59 staat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT IF BLUETOOTH/USB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag