Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IC 4006

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IC 4006. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT IC 4006 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT IC 4006 te teleladen.


BLAUPUNKT IC 4006 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (19 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT IC 4006 (25 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT IC 4006

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Maakt u zich met het product vertrouwd door deze gebruikershandleiding te lezen. Houd de handleiding in uw auto binnen handbereik voor toekomstige naslag. INBOUW Als uw auto is uitgerust met ISO-connectors, kunt u ze gewoon in de connectors van de autoradio steken. Is dit niet het geval, dan kunt u een verloopkabel gebruiken (zie de tabel op de aparte inbouwhandleiding). Sluit de kabels zodanig aan dat ze niet kunnen worden beschadigd door scherpe randen of bewegende onderdelen. VOORBEREIDING MILIEU Deze handleiding is gedrukt op chloorvrij papier dat geschikt is voor recycling. [. . . ] BASS BOOST-SYSTEMEN · Druk op om de gewenste bass boostmodus te kiezen (niet van toepassing als ORIGINAL is gekozen als geluidsstijl). RADIO GOLFBAND · Druk op kiezen: om de gewenste golfband te Opmerking: U kunt MW/LW (AM)-golfbanden onderdrukken als u deze niet nodig hebt. AUTOMATISCH ZOEKEN Gebruik de automatische afstemmingsfunctie om naar een zender te zoeken. · Druk op om af te stemmen op een zender van een lagere frequentie of op om naar een zender van een hogere frequentie te gaan. Zoekgevoeligheid (alleen FM) om heen en weer te schakelen · Druk op tussen tussen modus LOCAL en DISTANT. Kies `LOCAL' als u tijdens het automatisch afstemmen alleen naar sterke zenders wilt zoeken. Frequenties aftasten / Voorkeurzenders aftasten (zie `SAM' pagina 41, optie `SCAN') Met de functie `Frequenties aftasten' kunt u luisteren naar alle zenders die op de gekozen golfband voorkomen, met de functie `Voorkeurzenders aftasten' kunt u luisteren naar alle in het geheugen vastgelegde voorkeurzenders op de gekozen golfband. · Druk op om `Frequenties aftasten' of `Voorkeurzenders aftasten' te activeren of te deactiveren. Opmerking: U kunt kiezen hoeveel seconden elke zender wordt afgetast, zie `SAM' (pagina 41), optie `SCANTIME'. Handmatig afstemmen (als u de frequentie van de gewenste zender kent) · Om over te schakelen naar handmatig afstemmen: Zie `SAM' (pagina 41), optie `TUNING'; stel de waarde in op `MANUTUNE'. De radio blijft in de modus `handmatig afstemmen' staan totdat u deze instelling weer verandert in `AUTOTUNE'. · Druk op om af te stemmen op een zender van een lagere frequentie of op om naar een zender van een hogere frequentie te gaan. BRON · Druk op kiezen: - TUNER - TAPE*/CD* om de gewenste bron te * Afhankelijk van model 37 VOORKEURZENDERS Handmatig vastleggen van voorkeurzenders U kunt 20 FM-zenders, 10 MW-zenders en 10 LW-zenders handmatig vastleggen. VERZORGING VAN CASSETTES ­ Gebruik alleen kwaliteitscassettes van 60 of 90 minuten. ­ Reinig de weergavekop een- of tweemaal per maand met een natte-reinigingscassette. CASSETTESPELER * AFSPELEN (Zie pagina 3, figuur D) · Druk op om het front te openen. · Plaats de cassette met de open zijde naar rechts in de cassette-opening. · Kies TAPE als bron door op te drukken als er al een cassette in het apparaat aanwezig is: Het afspelen begint. VERANDEREN VAN DE AFSPEELRICHTING · Druk op of om de afspeelrichting te veranderen: ­ Aan het einde van de band wordt de weergave automatisch aan de andere kant voortgezet. Metal-Chrome cassette · Druk meer dan 2 seconden op om weergave van een Metal-Chrome cassette te activeren of te deactiveren. CD-SPELER* AFSPELEN VAN EEN CD (Zie pagina 3, figuur E) Deze cd-speler is geschikt voor cd's van 12 cm. · Als er al een cd in het apparaat aanwezig is: Druk op om `CD' als bron te kiezen. Het afspelen begint. * Afhankelijk van model 39 AFSPELEN VORIGE / VOLGENDE NUMMER · Druk op of om het gewenste nummer te kiezen. SNEL VOORUIT / ACHTERUIT · Druk op of en houd de toets ingedrukt om de cd snel vooruit of achteruit te doorlopen. ­ Het normaal afspelen van de cd wordt hervat wanneer u de toets loslaat. SCAN-FUNCTIE Met deze functie kunt u de eerste seconden van elk nummer beluisteren. [. . . ] Op het display verschijnt de aanduiding `NO TA' en het apparaat laat regelmatig een pieptoon horen. · De zender waarop is afgestemd wordt te zwak voor de ontvangst van verkeersinformatie. · Als de TA-functie ingeschakeld is, wordt met de automatische afstemmingsfunctie alleen afgestemd op zenders waarmee verkeersinformatie kan worden ontvangen. Bij het afspelen van de cassette is de hogetonenweergave slecht of is een kanaal uitgevallen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT IC 4006

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT IC 4006 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag