Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52 te teleladen.


BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (244 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52 annexe 1 (566 ko)
   BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52 (904 ko)
   BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52 (904 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 120 Willekeurige weergave van de titels (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Weergave onderbreken (PAUSE) 121 Wisselen van displayweergave . . . . 121 Verkeersinformatie tijdens cdweergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Volume voor bevestigingssignaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "HICUT 3" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets MENU : of OK ;. Storingsafhankelijke wisseling van bandbreedte (SHARX) Met de SHARX-functie kunt u storing door aangrenzende zenders in hoge mate uitsluiten. SHARX in- en uitschakelen Let op: Wanneer geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het display kort "NO PTY". Programmatype programmeren onder de voorkeuzetoetsen Kies met toets grammatype. of : een pro- Houd de gewenste toets 1 - 6 > langer dan twee seconden ingedrukt. Het programmatype is opgeslagen onder de gekozen toets 1 - 6 >. Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "SHARX" op het display verschijnt. "SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "SHARX OFF" betekent geen wisseling van bandbreedte. Druk op toets Radio-ontvangst optimaliseren Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een ontvangstverbetering bij slechte radio-ontvangst. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. HICUT in- en uitschakelen Druk op toets MENU : of OK ;. Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "HICUT" op het display verschijnt. 117 RADIOWEERGAVE Weergave van lichtkranten kiezen Bepaalde radiozenders gebruiken het RDS-signaal om in plaats van hun zendernaam reclame of andere informatie uit te zenden. U kunt de weergave van `lichtkranten' uitschakelen. VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Houd toets TIM @ langer dan twee seconden ingedrukt. Het transport van de cd mag niet worden gehinderd of geholpen. Willekeurige weergave van de titels (MIX) Druk op toets 5 MIX >. Op het display verschijnt kort "MIX CD", het MIX-symbool is verlicht. MIX beëindigen Druk opnieuw op toets 5 MIX >. "MIX OFF" verschijnt kort op het display, het MIX-symbool verdwijnt. Sluit het bedieningspaneel met lichte druk totdat het merkbaar vergrendelt. Wanneer er reeds een cd in de speler zit: Titels kort weergeven (SCAN) U kunt alle titels van de cd kort laten weergeven. Houd de OK-toets ; langer dan twee seconden ingedrukt. De eerstvolgende titel wordt kort weergegeven. Druk op toets CD·C ?120 CD-WEERGAVE Let op: De duur van het fragment kan worden ingesteld. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". Scan beëindigen, titel verder beluisteren DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Wisselen van displayweergave Om te wisselen tussen de weergave van titelnummer en kloktijd, titelnummer en verstreken speeltijd of titelnummer en cd-naam houdt u / DIS 7 een- of meertoets maals langer dan twee seconden ingedrukt, totdat de gewenste aanduiding op het display verschijnt. Om het scannen te beëindigen drukt u op de OK-toets ;. De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. Verkeersinformatie tijdens cdweergave Wanneer u tijdens de cd-weergave verkeersinformatie wilt ontvangen, houdt u toets TIM @ langer dan twee seconden ingedrukt. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer het filesymbool op het display verlicht is. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verkeersinformatie". Titels herhalen (REPEAT) Wanneer u een titel wilt herhalen, drukt u op toets 4 RPT >. "REPEAT TRCK" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool is verlicht. [. . . ] Zo kunnen de klankeigenschappen in de auto doorslaggevend worden beïnvloed. Equalizer in- en uitschakelen Om de equalizer in en uit te schakelen houdt u toets DEQ < ingedrukt totdat EQ op het display verlicht is en kort "EQ ON" wordt weergegeven. Om de equalizer uit te schakelen houdt u toets DEQ < ingedrukt totdat EQ van het display verdwijnt en kort "EQ OFF" wordt weergegeven. Equalizer instellen Druk op de DEQ-toets <. Kies "DIGITAL EQ" met toets :. of Aanwijzingen voor de instelling Wij adviseren u om een bij u bekende cd te gebruiken voor het instellen. Zet voordat u de equalizer instelt de instellingen voor klankkleur en volumeverhouding op nul en deactiveer de loudness. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding". Kies het filter met toets of :. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT HEIDELBERG CD52 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag