Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51 te teleladen.


BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (290 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51 annexe 1 (408 ko)
   BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51 annexe 1 (414 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door, voordat u de autoradio gebruikt. Bewaar deze handleiding zodanig, dat deze te allen tijde voor alle gebruikers toegankelijk is. Geef de autoradio altijd samen met deze handleiding aan derden door. Houd u tevens de handleidingen van de apparaten aan die in combinatie met deze autoradio worden gebruikt. [. . . ] 12 CD-/MP3-/WMA-weergave Browse-modus (alleen Heidelberg 220 BT) In de browse-modus kunt u doelgericht een bepaalde titel op de MP3-/WMA-datadrager zoeken en selecteren, zonder de actieve weergave te onderbreken. De eerste map wordt alleen weergegeven, wanneer de browse-modus de eerste keer na het plaatsen resp. Daarna verschijnt bij het oproepen van de browsemodus telkens de actuele map. U Druk eenmaal of meerdere malen op de toets / 7, om een andere map te selecteren. Opmerking: Door indrukken van de toets 7 komt u weer terug in de mappenlijst. U Druk eenmaal of meerdere malen op de toets / 7, om een andere titel te selecteren. Snelkiezen titels (Fast-Browsing) Met Fast-Browsing heeft u snel toegang tot titels. In plaats van de pijltoetsen 7 gebruikt u de volumeregelaar 4 voor het selecteren van posities in de lijst: Functie Posities in lijsten kiezen Posities bevestigen Naar het hogere niveau terugkeren Browsemodus / 7 7 7 Fast-browsemodus Volumeregelaar 4 7 7 De Fast-Browsing functie schakelt u in het gebruikersmenu in resp. uit (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen" , paragraaf "Instellingen in menu"VARIOUS" (diversen) uitvoeren" , menupunt "BROWSE" (snelkiezen)). Opmerking: Bij ingeschakelde Fast-Browsing kunt u in de browse-modus niet het volume wijzigen. Verlaat daarvoor eerst de browse-modus door op de toets 1 LIST > te drukken of door het starten van de titelweergave. Mobiele telefoon koppelen en verbinden Opmerking: Wanneer momenteel een verbinding met een mobiele telefoon bestaat, dan wordt deze verbinding automatisch verbroken, wanneer u een andere mobiele telefoon koppelt en verbindt. u Selecteer in het Bluetooth®-menu het menupunt "PAIRING" (aanmelden). 2 minuten door een Bluetooth®-mobiele telefoon worden herkend en er mee worden verbonden. u Zoek op uw mobiele telefoon de autoradio (Bluetooth®-naam: "BLAUPUNKT"). Zodra de autoradio door de mobiele telefoon is gevonden en verbonden moet worden, verschijnt in het display kort "ENTER PIN" (PIN invoeren) en de actuele PIN (standaard "1234"). Op het display wordt "PAIRED" (aangemeld) en vervolgens "CONNECTED" (verbonden) weergegeven zodra de autoradio en de mobiele telefoon gekoppeld en verbonden worden. opmerkingen: · Wanneer geen verbinding gerealiseerd kan worden, wordt kort "CONNECT FAILED" (verbinding mislukt) weergegeven. Indien na het inschakelen van de autoradio de laatst verbonden telefoon niet wordt gevonden, probeert de autoradio evt. Wanneer geen van de telefoons wordt gevonden, verschijnt kort "NO DEVICE" (geen apparaat) in het display. Bluetooth®-streaming-apparaat koppelen en verbinden Opmerking: Wanneer momenteel een verbinding met een streaming-apparaat bestaat, dan wordt deze verbinding automatisch verbroken, wanneer u een ander streaming-apparaat koppelt en verbindt. Voer indien nodig de PIN van het streaming-apparaat in: u Verdraai de volumeregelaar 4, om voor de betreffende positie een cijfer te kiezen. [. . . ] gebruikersinstellingen Gebruikersmenu oproepen en menu kiezen u Druk kort op toets MENU 2 om het gebruikersmenu te openen. In het gebruikersmenu vindt u de gebruikersinstellingen in de volgende menu's: · BLUETOOTH (alleen Heidelberg 220 BT, zie hoofdstuk "Bluetooth®") u Druk net zo vaak op de toets / 7 totdat het gewenste menu is geselecteerd. U Druk net zo vaak op de toets / 7 totdat het gewenste geheugenniveau wordt weergegeven. Gedeactiveerde geheugenniveaus worden bij de bronkeuze met de toets SRC @ overgeslagen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT HEIDELBERG CD51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag