Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50 te teleladen.


BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (469 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50 annexe 1 (333 ko)
   BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50 (1546 ko)
   BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50 INSTALLATION INSTRUCTION (1349 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Warn. Info Line Spd Calib. PDC Calib. Reset DISPLAY Key Display infos ANIMATION MENU. . . Animations Analyser 1 Analyser 2 Scrn Saver Trigger SAM 1 2 3 FR RR RL B FL A ++FR +FL or not used + +RL Subwoofer !+12V 10A RR SDVC FR FL RL +12V Subwoofer 4 5 C2 6 7 8 SELECT MODE Recall RDS Program C1 temp. sensor DAB remote control PDC C3 telephone CDC D1 nav aux IN D2 subwoofer 9 C1 D2 1 25 26 27 28 21 22 23 24 1 3 4 5 6 7 8 2 4 3 5 6 8 7 9 10 12 11 13 15 14 16 18 17 20 19 10 C2 C3 C1' C2' D2 C3' C D1 B' A' F D1 14 15 16 11 12 13 B 2 F 1 3 4 5 6 7 8 A 2 B A F 11 12 DIN 13 JIN 14 15 C1, C2, C3, D1 and D2 connectors are accessories sold separately (see your dealer). . 4 3 INLEIDING ALVORENS TE STARTEN Willen wij u danken voor de aanschaf van dit VDO-DAYTON product dat is ontworpen en gefabriceerd volgens de bestaande Veiligheidsregels, conform aan de hoogste standaard en dat nauwkeurig is getest. [. . . ] 2- Het afspelen begint op het eerste bestand in de gekozen map. Nota 1 : Wanneer een CD speler zowel CD a audio nummers & MP3 bestanden bevat, worden alleen de MP3 bestanden gespeeld. Nota 2 : Wanneer u een multi-sessie disk gebruikt, a speelt de CD speler alleen de eerste sessie. De CD speler erkent de instellingen willekeurige volgorde, scannen, volgende, vorige nummer of nummer herhalen en kan in verschillende gevallen worden onderbroken (set uitgeschakeld, berichten, geluidloze radio, bronverandering). In de Normale modus gaat, wanneer het einde van het album is bereikt, de spelende functie verder met het eerste nummer van het volgende album. CD/MP3 MENU 1- Druk op de SOURCE toets voor het selecteren van de CD. 5- Druk op ESC voor het invoeren van de waarde. Starten van Zoeken van een Nummer (MP3 Bestanden zoeken*) Gebruik deze functie voor het activeren van het nummer zoeken voor het beluisteren van de eerste seconden van elk nummer. 3- Druk op ENTER om het zoeken te starten: een bericht beeldt de nummers af. Vorige/Volgende Nummer (vorige/volgende MP3 bestanden*) Druk respectievelijk op de toetsen voor vorig en volgend nummer (bestand voor MP3). Het afspelen begint met het gekozen nummer. * Hangt af van de radio referentie: zie de tabel aan het einde. 121 Nederlands Nota : U kunt het aantal seconden bepaald in a het hoofdmenu instellen. Instellen van de Herhaling van het nummer (Herhalen van lopende MP3 Bestanden*) Met deze functie kunt u de spelende nummers van uw CD herhalen. 3- Gebruik de toetsen voor het selecteren van de waarde: ON om te activeren, OFF om te deactiveren. 4- Druk op ESC voor het invoeren van de waarde. De benaming van de CD Gebruik deze functie om tot 50 CD's een naam te geven met maximaal 12 letters in elke titel: deze naam wordt afgebeeld tijdens het afspelen. 3- Druk op ENTER voor de display van een alfanumerieke lijst als de schrijfmachine. 4- Draai langs de letters met de toetsen en gebruik de toetsen voor de hoofd-letters, de kleine letters, de nummers of de symbolen. 5- Druk op ESC voor het invoeren van de waarde DAB*/** U kunt de parameters van de digitale radio stations instellen na het selecteren van de DAB bron. Vervolgens krijgt u met een korte of een lange druk op de ENTER toets twee verschillende DAB menu's. * Hangt af van de radio referentie: zie de tabel aan het einde. ** tot de accessoires die apart worden verkocht, raad-pleeg uw dealer. 123 Nederlands De DAB radio stelt u in staat automatisch te wisselen van FM naar DAB (station te ontvangen in DAB) of van DAB naar FM (station niet meer te ontvangen in DAB). Zoeken van een Programma Type Het is mogelijk naar DAB stations te zoeken die de PTY code gebruiken (Programma Type), die u direct toegang verlenen tot voorgeselecteerde programmatypen (b. v. Aan het einde hoort u een pieptoon gevolgd door de eerst gevonden stations. Nota : Gebruik de Optimize ontvangst keuze a in het Berichtmenu om het wisselen FM/DAB in te stellen. DAB MENU 1- Druk op de SOURCE toets om de DAB te selecteren. 5- Druk op ESC voor het invoeren van de waarde. Nota : PTY is nog niet operationeel in alle a landen. Opslaan van het PAD Deze functie slaat de Gegevens op die zijn Verbonden met het Programma (PAD) in het geheugen van de geselecteerde service samen met de naam van het service. 3- Druk op ENTER. Selecteren van een band Met deze functie kunt u een band in een afdraailijst selecteren. 3- Selecteer de gememoriseerde stations in de presets met de toetsen . - DAB 123 Handmatig geselecteerde DAB - DAB Memo DAB band in alfabetische volgorde 4- Druk op ESC voor het invoeren van de waarde. Het opzoeken van de PAD Deze functie zoekt het Program Associated Data bericht op dat is opgeslagen in het geheugen met de service naam. 5- Druk op ESC voor het invoeren van de waarde. Selecteren van de DAB stations Deze functie selecteert de DAB memoband en sorteert alle beschikbare stations in DAB frequenties (maximale memorisatie van 50 stations). Volgens de registratie, wordt het eerste station van de alfabetisch volgorde weergegeven. [. . . ] Controleer dat uw CD geen MP3 CD is: in dat geval werkt deze functie niet met MP3 CD. Controleer dat de temperatuursreceptor goed is aangesloten (zie INSTALLATIE). Het radiosysteem is overgegaan naar de hittebescherming modus: het geluidsniveau is verminderd. Het radiosysteem keert weer terug naar de normale modus zodra de heersende temperatuur is gedaald. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT HEIDELBERG CD50 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag