Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ te teleladen.


BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (250 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ annexe 1 (340 ko)
   BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ annexe 1 (343 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 193 Onbespeelde gedeelten automatisch overslaan met Blank Skip (BLS) . . . . . . . . 196 Cd-naam / TPM-programmering wissen met DSC-UPDATE . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Tweede KeyCard programmeren/ KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Op het display wordt afwisselend "SCAN" en de knipperende zendernaam resp. De duur van het fragment kan worden ingesteld tussen vijf en maximaal dertig seconden. Indien u de duur van het fragment wilt wijzigen, leest u "Programmering met DSC SCANTIME". Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" niet wordt aangegeven, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. Wanneer u de gevoeligheid van de zoekafstemming wilt wisselen, leest u "Programmering met DSC - LO/DX". Omschakelen stereo - mono (FM) In het DSC-menu kunt u wisselen tussen stereo en mono. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat geleidelijk over op monoweergave. Wanneer u op mono wilt overschakelen, leest u "Programmering met DSC ­ STEREO/ MONO". De gekozen toestand verschijnt kort op het display. PTY ­ Programmatype Dit is een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders met een bepaald programmatype te kiezen. Wanneer u het programmatype gekozen heeft, kan de keuze van de zenders met de zoekafstemming of met Scan worden uitgevoerd. De te ontvangen zenders van dit programmatype worden achtereen kort weergegeven. PTY-SCAN uitschakelen: · Druk nogmaals op SCA of op de tuimeltoets voor de zoekafstemming. Nadat de frequentieband eenmaal is doorlopen, wordt PTY-SCAN automatisch uitgeschakeld. Voorrang PTY Situatie: PTY is ingeschakeld, de aanduiding op het display is verlicht. Er is momenteel geen zender van het gekozen programmatype te ontvangen (met zoekafstemming of Scan). Zodra binnen dezelfde zenderketen een zender van het gekozen programmatype te ontvangen is, schakelt het apparaat bij radioweergave voor de duur van de uitzending over op deze zender. Voorbeeld: oorspronkelijke zender: NDR 3 "POP" gekozen zoekafstemming gestart geen zender met "PTY POP" gevonden display toont "NO PTY" en schakelt automatisch terug naar NDR 3 NDR 2 zendt "PTY POP" uit apparaat schakelt binnen de zenderketen over op NDR 2 zolang deze zender "POP" uitzendt. "PTY" op het display Na het einde van de PTY-uitzending schakelt het apparaat weer over op de vorige audiobron (radio of cd). Let op: Zoals al vermeld werd, zijn deze functies momenteel nog niet met alle RDS-zenders te gebruiken. 189 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Ook bij cd-weergave schakelt het apparaat automatisch binnen de zenderketen over op de radiozender met het gekozen programmatype. NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Radioweergave met RDS (Radio Data System) Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON Onder EON verstaat men het uitwisselen van programma-informatie binnen een zenderketen. Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. Zenders met verkeersinformatie zenden ter identificatie een signaal uit, waaraan uw autoradio ze herkent. Wanneer een dergelijk signaal herkend wordt, verschijnt op het display "TP" (Traffic Program ­ uitzending met verkeersinformatie). [. . . ] AUD ­ Audio Klankkleurinstelling voor hoge (treble) en lage tonen (bass) alsmede de volumeverhouding links/rechts (balans) en voor/achter (fader). BLS ­ Blank Skip Automatisch overslaan van langere onbespeelde gedeelten van de band, bv. Changer Cd-wisselaar CL ­ Clear (wissen) Terug naar de vorige menuoptie. CPS ­ Cassette Program Search Om cassettetitels te herhalen en over te slaan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT HANNOVER 2000 DJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag