Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT te teleladen.


BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2097 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT (2098 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Audiobron kiezen A DIS-toets In menu: menuniveau omschakelen, menupunt kiezen, instelling veranderen Radioweergave: frequentie instellen, zender-/ PTY-zoekdoorloop starten CD-/MP3-/WMA-/iPod-weergave: titelselectie, snel vooruit/achteruit Browse-modus in MP3-/WMA-/iPod-weergave: ID3-categorie (alleen iPod), map en titel kiezen 8 Kort indrukken: weergave omschakelen Lang indrukken: displayhelderheid omschakelen B SD-kaartsleuf Toegang alleen bij weggenomen bedieningspaneel -toets (Eject) CD uitwerpen 9 Microfoon (alleen Hamburg 420 BT) 18 2 Inhoud Veiligheidsinstructies . Toch kunnen er gevaren ontstaan wanneer u de veiligheidsinstructies in deze handleiding niet aanhoudt. Deze handleiding bevat belangrijke informatie voor het eenvoudig en veilig inbouwen en bedienen van de autoradio. Lees deze handleiding zorgvuldig en volledig door, voordat u de autoradio gebruikt. [. . . ] Voordat u een zesde apparaat kunt koppelen, moet u eerst één van de vijf al gekoppelde apparaten ontkoppelen (zie hoofdstuk "Overige functies in het Bluetooth®-menu", paragraaf "Gekoppelde apparaten beheren"). Indien u probeert, een zesde Bluetooth®apparaat te koppelen, wordt "PHONE LIST FULL ­ PLEASE DELETE ENTRIES FROM LIST" (telefoonlijst vol ­ a. Mobiele telefoon koppelen en verbinden Opmerking: Wanneer momenteel een verbinding met een mobiele telefoon bestaat, dan wordt deze verbinding automatisch verbroken, wanneer u een andere mobiele telefoon koppelt en verbindt. 2 minuten door een Bluetooth®-mobiele telefoon worden herkend en er mee worden verbonden. u Zoek op uw mobiele telefoon de autoradio (Bluetooth®-naam: "BP 420 BT"). Zodra de autoradio door de mobiele telefoon is gevonden en verbonden moet worden, verschijnt in het display kort "ENTER PIN" (PIN invoeren) en de actuele PIN (standaard "1234"). Op het display wordt "PAIRED" (aangemeld) en vervolgens "CONNECTED" (verbonden) weergegeven zodra de autoradio en de mobiele telefoon gekoppeld en verbonden worden. Opmerking: Wanneer geen verbinding gerealiseerd kan worden, wordt kort "CONNECT FAILED" (verbinding mislukt) weergegeven. Bluetooth®-streaming-apparaat koppelen en verbinden Opmerking: Wanneer momenteel een verbinding met een streaming-apparaat bestaat, dan wordt deze verbinding automatisch verbroken, wanneer u een ander streaming-apparaat koppelt en verbindt. Voer indien nodig de PIN van het streamingapparaat in: u Draai aan de draaiknop 7, om voor de betreffende positie een cijfer te kiezen. 17 Bluetooth® Opmerkingen: · Om bij de PIN-invoer terug naar de vorige positie te gaan, draait u aan de draaiknop 7, tot de optie "<<<" is gekozen, en vervolgens drukt u op de draaiknop 7. Niet alle streaming-apparaten vragen om invoer van hun PIN op de autoradio. Bij sommige streaming-apparaten moet u in plaats hiervan de PIN van de autoradio invoeren. Voor dergelijke apparaten drukt u slechts zo vaak op de draaiknop 7, tot u voorbij de laatste positie bent en zo de actuele PIN bevestigt, en voert u deze PIN dan op het streaming-apparaat in. Op het display wordt "PAIRED" (aangemeld) en vervolgens "CONNECTED" (verbonden) weergegeven zodra de autoradio en het streaming-apparaat gekoppeld en verbonden worden. opmerkingen: · Wanneer geen verbinding gerealiseerd kan worden, wordt kort "CONNECT FAILED" (verbinding mislukt) weergegeven. Na het inschakelen probeert de autoradio automatisch, het laatst verbonden apparaat weer te verbinden. indien de verbindingspoging mislukt , wordt kort "CONNECTION LOST" (niet verbonden) op het display weergegeven. Probeer eventueel de verbinding vanuit het streaming-apparaat weer te herstellen. Telefoonfuncties Inkomend oproep aannemen/afwijzen Bij een inkomend gesprek worden op het display afwisselend "INCOMING CALL" (inkomende oproep) en het nummer van de beller weergegeven. De actuele audiobron wordt onderdrukt en een beltoon wordt via de autoradioluidspreker weergegeven. Opmerking: Wanneer het nummer van de beller niet wordt overgedragen, wordt i. [. . . ] 15 seconden na de laatste toetsbediening wordt weer de tijd weergegeven. Opmerking: Bij het instellen van de tijd in 12-uurs modus (HOUR MODE 12) wordt voor de tijd een "AM" voor de ochtend en een "PM" voor de middag getoond. Bij de instelling AUX MIX ON wordt een via de front-AUX-IN-bus ; aangesloten audiobron tegelijkertijd met de actieve interne audiobron van de autoradio (bijv. AUX MIX GAIN (AUX MIX Level) Aanpassen van het niveau van de AUX-bron bij gecombineerde weergave van de AUX-bron en een andere audiobron (AUX MIX ON). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT HAMBURG 420 BT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag