Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169 te teleladen.


BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (211 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169 annexe 1 (171 ko)
   BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169 annexe 1 (167 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Weergave van de kloktijd Radioweergave AF - Alternatieve frequentie met RDS PTY - RDS-programmatype TA - Voorrang voor verkeersinformatie TP - Zender met verkeersinformatie lo - Gevoeligheid van de zoekafstemming ITALIANO Radioweergave Geheugenniveaus en golfgebieden Voor korte duur: weergave van de geprogrammeerde zender (bv. P1) Radioweergave Frequentie of naam van de zender PTY-programmatype Weergave van de kloktijd Aanduiding van de actieve functies. - Stereo - Cd geplaatst - Loudness LD FRANÇAIS Weergavegebied 1: Weergavegebied 2: Weergavegebied 3: ENGLISCH DEUTSCH Display Inhoud Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u het ontvangstgebied van de regionale zender verlaat of de volledige RDSservice verlangt, schakelt u in het DSCmenu over op "REG OFF". Wanneer de AF-functie wordt ingeschakeld, wordt telkens kort op het display aangegeven of REG ON of REG OFF is ingeschakeld. ITALIANO FRANÇAIS REG - Regionaal ENGLISCH Met SRC (Source = bron) kunt u kiezen tussen de weergavesoorten radio en cd. Cd kan alleen worden gekozen wanneer er een cd is geplaatst. Het Radio Data System biedt u meer comfort bij het luisteren naar de radio op FM. Steeds meer radiozenders zenden bij hun programma's ook RDS-informatie uit. Zodra een radioprogramma kan worden herkend, verschijnt ook de afkorting van de zender op het display, evt. Zo weet u precies op welk programma u bent afgestemd en kunt u ook gericht het gewenste programma kiezen. RDS biedt u nog meer voordelen: "SEARCH" verdwijnt zodra een alternatieve frequentie gevonden is of wanneer de gehele frequentieband is doorlopen. Wanneer het gewenste programma niet meer met voldoende kwaliteit te ontvangen is, kiest u een ander programma. DEUTSCH Weergavesoort kiezen Radioweergave met RDS (Radio Data System) Golfgebied kiezen U kunt kiezen tussen de volgende frequentiegebieden: FM MW LW 87, 5 - 108 MHz, 531 - 1602 kHz en 153 - 279 kHz. Handmatig afstemmen met << >> U kunt handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde is dat AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies uit door de AF·TA-toets ingedrukt te houden resp. Wanneer de tuimeltoets << >> rechts of links ingedrukt gehouden wordt, vindt de frequentiedoorloop snel plaats. Stel het gewenste golfgebied in door op toets BA/TS te drukken. Start hiervoor bv. Met de voorkeuzetoetsen 1 - 6 kunt u geprogrammeerde programmatypes kiezen. Hieronder zijn slechts enkele van de ter beschikking staande programmatypes vermeld. POP Pop ROCK Rock WETTER Weer KINDER Kinderen REISE Reizen HOBBIES Vrije tijd JAZZ Jazz OLDIES Gouwe-ouwe NACHRICHTEN Nieuws SPORT Sport KULTUR Cultuur Onder "Programmering met DSC - PTY LANG" vindt u de manier waarop de taal voor de programmatype-begrippen kan worden gewisseld tussen Duits en Engels. PTY in-/uitschakelen · Druk op de PTY-toets. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt kort het laatst gekozen programmatype en continu "PTY" aangegeven op het display. Stereo / mono wisselen (FM) In het DSC-menu kunt u wisselen tussen stereo en mono. Nadat het apparaat is ingeschakeld, vindt automatisch stereoweergave plaats. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat variabel over op monoweergave. Hoe u overschakelt op mono leest u in het hoofdstuk "Programmering met DSC - Stereo / mono". De gekozen toestand wordt kort aangegeven op het display. Programmatype van de zender opvragen · Houd toets PTY ca. Na de pieptoon wordt aangegeven welk type programma de ontvangen zender uitzendt. Wanneer "NONE" verschijnt, heeft de zender geen PTY-kenmerk. Programmatype kiezen a) Met de voorkeuzetoetsen Wanneer PTY ingeschakeld is, kunnen met de toetsen 1 - 6 door de fabriek vastgelegde programmatypes worden gekozen. · Wanneer u een zender van dit programmatype wilt beluisteren, start u de zoekafstemming met / . PTY - Programmatype Het betreft hier een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. [. . . ] De kloktijd hoeft alleen te worden gecorrigeerd wanneer geen RDS-zender met CT (Clocktime) wordt ontvangen. · 99 PORTUGUÊS · ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISCH DEUTSCH Clock - Kloktijd Programmering met DSC De autoradio biedt u de mogelijkheid om met DSC (Direct Software Control) enkele instellingen en functies aan uw wensen aan te passen en deze aanpassingen op te slaan. Een overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen vindt u hieronder, zodat u deze basisinstelling altijd kunt raadplegen. Wanneer u een geprogrammeerde waarde wilt veranderen: · Druk op de DSC-toets. Met de tuimeltoets kiest u de hieronder beschreven functies en voert u de instelling uit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT GRENOBLE RD 169 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag