Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT GRANADA RCR 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT GRANADA RCR 127. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 te teleladen.


BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (164 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 (1081 ko)
   BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 annexe 1 (164 ko)
   BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 INSTALLATION INSTRUCTION (1081 ko)
   BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 (1081 ko)
   BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 (167 ko)
   BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 annexe 1 (167 ko)
   BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 INSTALLATION INSTRUCTION (1081 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT GRANADA RCR 127

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette Malaga RCR 127 Granada RCR 127 Gebruiksaanwijzing 16 15 14 13 12 11 10 9 8 1 2 3 4 5 6 7 2 Inhoud Beknopte gebruiksaanwijzing . . . . 95 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . . . 96 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Zenders kort laten horen met Radio-Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer / naar boven of naar beneden ingedrukt gehouden wordt, loopt de zoekafstemming snel opwaarts of neerwaarts verder. Handmatige afstemming uitvoeren: Druk op << >>. Wanneer de tuimeltoets << >> rechts of links ingedrukt gehouden wordt, vindt de frequentiedoorloop snel plaats. · Wisselen van geheugenniveau U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. · Druk zo vaak op BND, tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Bladeren in de zenderketens (alleen op FM) Met << >> kunt u zenders uit het ontvangstgebied oproepen. Wanneer meer zenders van zenderketens te ontvangen zijn, kunt u met >> (vooruit) of << (achteruit) bladeren in de zenderketens, bv. Voorwaarden hiervoor zijn dat deze zenders minstens eenmaal ontvangen zijn en dat "AF" geactiveerd is (verlicht op het display). met Travelstore: · Houd BND een seconde ingedrukt; er volgt een frequentiedoorloop op het FMT-niveau. Wanneer "AF" niet op het display staat: · Druk op AF. Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de MG(M)-/LG(L)-band kunt u even-eens elk zes zenders programmeren. · · Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch of handmatig). Zoekafstemming opwaarts neerwaarts trapsgewijs omlaag (indien AF uit) trapsgewijs omhoog (indien AF uit) Handmatig afstemmen met << >> U kunt handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde: AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies zo uit: · Druk kort op AF resp. PTY. 95 PORTUGUÊS ESPAÑOL Houd de gewenste voorkeuzetoets zolang ingedrukt totdat de pieptoon te horen is. Het display geeft aan welke toets ingedrukt is. SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO Zenders programmeren FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knipperen kort de betreffende geheugenpositie en het geheugenniveau. ken knippert "FM-SCAN" of "AM-SCAN". Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen. Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders achtereenvolgens kort horen. Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëndigen: · Druk kort op SCA. Let op: Wanneer "TA" wordt weergegeven op het display, zijn alleen de opgeslagen zenders met verkeersinformatie te horen. Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore U kunt de zes sterkste FM-zenders op volgorde van veldsterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstore-niveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). Gehoorde zender kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SCA. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt Scan automatisch uitgeschakeld nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijk ingestelde zender. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. [. . . ] Bij weergave van ferrocassettes: · Houd voorkeuzetoets 1 (MTL) ingedrukt totdat MTL (metal) niet meer op het display te zien is. Tips voor het onderhoud Gebruik in de auto alleen C60/C90-cassettes. Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50° Celsius. Laat koude cassettes voor het afspelen opwarmen om onregelmatigheden in de bandloop te vermijden. 100 gebruiksuren kunnen door afzetting van stof op de aandruk- 102 · Druk op DSC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT GRANADA RCR 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT GRANADA RCR 127 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag