Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148 te teleladen.


BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (201 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148 annexe 1 (174 ko)
   BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148 (422 ko)
   BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148 annexe 1 (172 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 72 Volume van verkeersinformatie en waarschuwingssignaal instellen . . . . . . . . . . . . 70 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . . . 70 Geprogrammeerde zenders laten Cassette plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC . . . [. . . ] Beluister tijdens het rijden uw programma daarom alleen met een aangepast geluidsvolume. FRANÇAIS Verkeersveiligheid ENGLISH DEUTSCH Belangrijke aanwijzingen Bescherming tegen diefstal met KeyCard Uw radio wordt geleverd met een KeyCard. Wanneer een KeyCard verloren of beschadigd raakt, kunt u via een erkende dealer een vervangende KeyCard krijgen. Indien u twee KeyCards gebruikt, kunnen de volgende instellingen individueel geprogrammeerd worden: Bass, treble (hoge tonen), balans en fader, voorkeuzezenders, loudness, TA (volume verkeersinformatie), BEEP-volume. frequentieband, zenderafstemming, TA-voorrang, loudness, AF, REG ON/OFF en gevoeligheid van de zoekafstemming gehandhaafd. Zo vindt u steeds na het plaatsen van de KeyCard de basisinstelling van uw keuze terug. Bedien het apparaat pas weer, wanneer u beschikt over een KeyCard die bij het apparaat bekend is. Verwijder de eerste KeyCard en schuif, zolang , , CHANGE" wordt weergegeven, de nieuwe KeyCard in de opening. Er kunnen voor het apparaat maximaal twee KeyCards geprogrammeerd zijn. Wanneer een derde KeyCard wordt geprogrammeerd, vervalt automatisch de geldigheid van de KeyCard die niet werd gebruikt bij het programmeren. · KeyCard verwijderen Trek de KeyCard nooit uit het apparaat. · Neem dan de KeyCard uit de opening. Tweede KeyCard programmeren/ Optische aanduiding van de diefstalbeveiliging KeyCard vervangen Een KeyCard kan als tweede KeyCard worden geprogrammeerd, wanneer het apparaat in werking is met de eerste KeyCard. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders opgezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" wordt uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht (grotere gevoeligheid). U kunt de gevoeligheid op elke gewenste waarde instellen (zie hiervoor het hoofdstuk "Programmeren met DSC"). Zenders laten horen met Scan U kunt de opeenvolgende zenders elk 8 sec. Op het display brandt de weergegeven frequentie of de afkorting van de zender. Weergegeven zenders kiezen/Scan uitschakelen: · Druk kort op SC. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt Scan automatisch na het doorlopen van de frequentieband uitgeschakeld. U hoort weer de voordien ingestelde zender. Omschakelen stereo-mono Bij ongunstige ontvangstcondities kan op mono worden overgeschakeld: · Houd "lo" ca. teken Steeds wanneer u het apparaat inschakelt, is de stereoweergave ingesteld. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat automatisch over op monoweergave. 71 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Ontvangst van verkeersinformatie met RDS-EON Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. Zenders met verkeersinformatie zenden ter identificatie een signaal uit, waaraan uw autoradio ze herkent. Wanneer een dergelijk signaal herkend wordt, verschijnt op het display "TP" (Traffic Program - Uitzending met verkeersinformatie). [. . . ] Bescherm uw cassettes tegen vuil, stof en temperaturen boven 50° Celsius. Laat koude cassettes voor het afspelen opwarmen om onregelmatigheden in de bandloop te vermijden. 100 gebruiksuren kunnen door afzetting van stof op de aandrukrol en de weergavekop storingen optreden in de bandloop en de weergavekwaliteit. Bij normale verontreiniging kunt u uw cassettespeler reinigen met een reinigingscassette, bij sterkere verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattestaafje. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT FREIBURG RCM 148 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag