Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT FRANKFURT RCM 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT FRANKFURT RCM 169. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT FRANKFURT RCM 169 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT FRANKFURT RCM 169 te teleladen.


BLAUPUNKT FRANKFURT RCM 169 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (188 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT FRANKFURT RCM 169 annexe 1 (541 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT FRANKFURT RCM 169

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bewaar deze handleiding zodanig, dat deze te allen tijde voor alle gebruikers toegankelijk is. Geef de autoradio altijd samen met deze handleiding aan derden door. Houd u tevens de handleidingen van de apparaten aan die in combinatie met deze autoradio worden gebruikt. Gebruik het apparaat zodanig, dat u uw voertuig altijd veilig kunt besturen. [. . . ] Opmerking: U kunt voor het handsfree-telefoneren ook een externe microfoon aansluiten (zie hoofdstuk "Inbouwhandleiding"). De Bluetooth®-technologie is een draadloze verbinding met beperkte reikwijdte. Daarom moeten Bluetooth®-apparaten voor het realiseren en handhaven van een verbinding zich in de buurt van de autoradio (in het voertuig) bevinden. Om een Bluetooth®-verbinding op te zetten, moet u de autoradio en het Bluetooth®-apparaat eerst koppelen. Wanneer u de apparaten koppelt, wordt aansluitend een automatisch een Bluetooth®verbinding gerealiseerd. Deze verbinding blijft bestaan zolang het Bluetooth®-apparaat binnen de reikwijdte blijft. Omdat u met de telefoon buiten de reikwijdte komt, wordt de verbinding automatisch weer hersteld, wanneer u zich weer binnen de reikwijdte bevindt. 16 Bluetooth® dan wordt in het display kort "LINK BUSY" (verbinding bezet) weergegeven. Indien u de Bluetooth®-procedure af wilt breken en het Bluetooth®-menu wilt openen, drukt u op toets <. apparaat koppelen en verbinden Opmerking: U kunt met deze autoradio tot 5 Bluetooth®apparaten koppelen. Voordat u een zesde apparaat kunt koppelen, moet u eerst één van de vijf al gekoppelde apparaten ontkoppelen (zie hoofdstuk "Overige functies in het Bluetooth®-menu", paragraaf "Gekoppelde apparaten beheren"). Tijdens het gesprek kunt u met de volumeregelaar 4 het volume veranderen resp. U kunt het volume voor de gespreksweergave in het gebruikersmenu aanpassen (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", "Instelling in menu "VOLUME" (volume) uitvoeren", "HANDSFREE VOL (handsfree bellen)"). 18 Bluetooth® U kunt nu een telefoonnummer tot maximaal 20 posities invoeren: u Draai aan de draaiknop 7, om voor de betreffende positie een cijfer te kiezen. Opmerking: Om vanuit het instelmenu terug naar de vorige positie te gaan, draait u aan de draaiknop 7, tot de optie "<<<" is gekozen, en vervolgens drukt u op de draaiknop 7. Zodra uw gesprekspartner het gesprek accepteert, wordt in het display "CALL" (oproep) en de lopende gesprekstijd weergegeven. Bij beëindiging van het gesprek wordt kort "CALL END" (oproep beëindigt) weergegeven. Positie van het telefoonboek oproepen Opmerking: Deze functie staat alleen ter beschikking, wanneer het telefoonboek van de verbonden mobiele telefoon naar de autoradio is overgedragen (zie hoofdstuk "Telefoonboekfuncties"). Opmerking: Wanneer het telefoonboek niet is opgenomen, dan wordt in het display kort PHONEBOOK NOT AVAILABLE" (telefoonboek niet beschikbaar) weergegeven). Opmerking: U kunt een positie van het telefoonboek ook via snelkiezen oproepen (zie paragraaf "Snelkiezen voor telefoonboekposities" in dit hoofdstuk). Oproep met de spraakkeuze (Voice Dial) doen Opmerking: Deze functie staat alleen ter beschikking, wanneer de verbonden mobiele telefoon spraakkeuze ondersteunt. De autoradio wordt stil geschakeld en in het display wordt "SPEAK NOW" (nu spreken) weergegeven. [. . . ] U Draai aan de draaiknop 7, om tussen de menupunten "LAST VOLUME" (laatste volume) en "ON VOLUME" (inschakelvolume) te schakelen. Bij de keuze "LAST VOLUME": u Druk op de draaiknop 7, om de instelling te bevestigen. Wanneer de continue weergave van de tijd is ingeschakeld, dan wordt in het display de tijd weergegeven. Pas bij een druk op de toets wordt het display van de betreffende audiobron getoond. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT FRANKFURT RCM 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT FRANKFURT RCM 169 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag