Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT FLENSBURG CC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT FLENSBURG CC. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT FLENSBURG CC handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT FLENSBURG CC te teleladen.


BLAUPUNKT FLENSBURG CC : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (77 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT FLENSBURG CC annexe 1 (298 ko)
   BLAUPUNKT FLENSBURG CC annexe 1 (289 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT FLENSBURG CC

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 Cassette-opening 3 FF - Versneld vooruitspoelen starten/stoppen: zacht op toets drukken Eject - Cassette uitnemen de toets stevig indrukken. 4 Indikatie voor: golfband frekwentie geheugenniveau ARI-voorrang ARI-zenderherkenning geheugenplaats stereo handmatige afstemming op zenders gevoeligheid (zoekafstemming) 5 Zenderkeuze automatisch of handmatig ("m" op het display). Wisselen met lo · m 6 6 lo · m Gevoeligheid van FM-zoekafstemming omschakelen lo-verschijnt op het display zoekafstemming normale gevoeligheid lo verschijnt niet zoekafstemming hoge gevoeligheid m verschijnt - handmatige afstemming op zenders Extra funktie stereo/mono wisselen: lo · m langer dan 2 sek. 7 ARI (verkeersinformatie) Bij de indikatie ARI worden alleen zenders met verkeersinformatie weergegeven. [. . . ] 8 1- 5 Om zenders te programmeren en op te roepen 9 FM·T (Frekwentie Modulatie) Wisseltoets voor de FM-/geheugenniveaus I, II, III en "T" (Travelstore) - Programmeren en oproepen van de zes dichtstbijzijnde sterke zenders. Programmeren "T": op FM·T drukken, tot op het display de zoekafstemming begint. Oproepen "T": zo vaak op FM·T drukken, tot "T" op het display verschijnt. : TONE Klankkleur instellen meer lage tonen meer hoge tonen 28 29 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA Inbouw/aansluiting Wanneer u de installatie zelf wilt inbouwen of uitbreiden, lees dan beslist vooraf de meegeleverde inbouw- en aansluitinstrukties. Gebruik alleen de door Blaupunkt goedgekeurde accessoires en onderdelen. Handmatig op zenders afstemmen Hiervoor moet op het display m (manueel) oplichten; ev. inschakelen met lo · m · rechts of links kort op drukken. De frekwentie gaat met kleine stapjes omhoog/omlaag Wordt de tuimelschakelaar ingedrukt gehouden, gaat het zoeken van de frekwentie sneller. Stereo-mono wisselen Wilt u wisselen tussen stereo- en monoweergave dan: · ca. Steeds wanneer het toestel wordt aangezet is de stereoweergave ingesteld. Bij slechte ontvangst schakelt het toestel automatisch over op monoweergave. NEDERLANDS ITALIANO Verkeersveiligheid Let als bestuurder altijd goed op het verkeer op de weg. U kunt nu alleen verkeersinformatie-zenders ontvangen, die een ARI-signaal uitzenden. zenders met 1-5 programmeren. · Kies met 1-5 de geheugenplaats (1-5) voor de nieuw te programmeren zender. in (automa- · · Druk net zolang op 1·5 totdat na de geluidsonderdrukking het programma weer te horen is. Op het display worden het betreffende geheugenniveau en de geheugenplaats aangegeven. N. B. : Als u een reeds geprogrammeerde zender instelt, dan knippert op het display gedurende ca. de betreffende zendertoets en het geheugenniveau. Geprogrammeerde zenders oproepen U kunt geprogrammeerde zenders door een druk op de toets weer oproepen. Hiervoor zo vaak op FM·T drukken tot op het display I, II, III of T verschijnt. meermaals drukken. 30 · · drukt u op of kiest u met 1-5 een geprogrammeerde ARI-verkeersinformatiezender, of b) Schakelt u de voorrang van verkeersinformatie uit: · drukt u op ARI. Versneld vooruitspoelen Voor het starten en stoppen van versneld vooruitspoelen · FF / Eject zacht indrukken. 31 PORTUGUÊS Automatische zoekafstemming (cassette-gebruik) Wanneer u een cassette beluistert en het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender verlaat, zoekt de autoradio automatisch een nieuwe verkeersinformatie-zender. ESPAÑOL SVENSKA ITALIANO Waarschuwingssignaal uitzetten a) Stemt u af op een andere zender met verkeersinformatie: Cassette uitnemen · FF / Eject stevig indrukken. De cassette wordt uitgeschoven. FRANÇAIS Waarschuwingssignaal Verlaat u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender dan klinkt er na 30 sek. [. . . ] De cassette wordt uitgeschoven. FRANÇAIS Waarschuwingssignaal Verlaat u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender dan klinkt er na 30 sek. Drukt u op een voorkeuzetoets, waarop een zender zonder ARI-signaal geprogrammeerd is, dan hoort u eveneens een waarschuwingssignaal. Cassette inschuiven · · Toestel aanzetten. Aan het einde van de band wordt automatisch op radio-ontvangst overgeschakeld. Onderhoud Het is aan te raden om in de auto alleen C60/ C90 bandjes te gebruiken. Koude cassettes laat u voor het afspelen eerst warmer worden om onregelmatig lopen van de band te voorkomen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT FLENSBURG CC

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT FLENSBURG CC zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag