Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ESSEN MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ESSEN MP35. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT ESSEN MP35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT ESSEN MP35 te teleladen.


BLAUPUNKT ESSEN MP35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1737 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT ESSEN MP35 annexe 1 (332 ko)
   BLAUPUNKT ESSEN MP35 (241 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT ESSEN MP35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] < Zendertoetsen 1 t/m 6 Zenders vastleggen: toets bij radiogebruik ingedrukt houden tot stomschakeling weer is opgeheven. Toets 1 t/m 4: invoertoetsen voor code die in autoradiopas staat vermeld. = lo - Tuimelschakelaar Gevoeligheid automatische zenderzoekloop: display : "lo" ­ normaal gevoelig display : géén "lo" ­ zeer gevoelig. > ARI - Tuimelschakelaar U hoort alleen verkeersinfo-zenders. 3 <</>> - Tuimelschakelaar Fijnafstemming zenders 4 - Eject (cassette-uitworp) 5 Cassetteschacht 44 ? [. . . ] Zodra het toestel, met diefstalbeveiliging "aan", van de stroomvoorziening gescheiden wordt (b. v. bij diefstal, loshalen van accuklem), is het elektronisch geblokkeerd. Het toestel kan pas weer worden gebruikt, wanneer de juiste cijfer-code (uit de autoradiopas) ingevoerd wordt. Verkeersveiligheid De verkeersveiligheid heeft de hoogste prioriteit. Gebruik daarom uw autoradio altijd zó, dat u steeds alert op de aktuele verkeerssituatie kunt blijven reageren. Bedenk dat u al bij een snelheid van 50 km/h in één sekonde 14 meter aflegt. Het is raadzaam om in moeilijke verkeerssituaties uw toestel niet te bedienen. politie en brandweer moeten in de auto op tijd en duidelijk gehoord kunnen worden. Beluister daarom tijdens het rijden uw programma alleen met een aangepast volume. Verkeerde cijfer-code ingevoerd Dieven moeten de cijfer-code niet door uitproberen kunnen vinden. Als er een verkeerde cijfer-code ingevoerd wordt, blokkeert het toestel daarom met een wachttijd. De wachttijd is na de eerste 3 pogingen 10 seconden, na nog meer pogingen 1 uur. Aanwijzing: Bewaar uw autoradio-pas met de cijfer-code op een veilige plaats, zodat geen onbevoegd persoon uw nummer kan zien. Houdt u tuimelschakelaar / 2 boven/ onder ingedrukt, dan wordt de zoekloop versneld up/down voortgezet. . Volume · Knop 1 draaien. Klankregeling (Bass, Treble) Treble (hoge tonen) · Knop A draaien. Bass (lage tonen) · Knop B draaien. Zenderafstemming met de hand U kunt zenders ook met de hand instellen: · tuimelschakelaar <</>> 3 rechts of links indrukken. De frequentie verandert in kleine stapjes. 48 Zenderzoekgevoeligheid instellen De gevoeligheidstrap van de automatische zenderzoekloop kan worden gewijzigd. Om alleen sterke zenders te ontvangen (normaal gevoelig): · lo-tuimelschakelaar = indrukken tot display : "lo" toont. Om zowel sterke als zwakke zenders te ontvangen (zeer gevoelig): · lo-tuimelschakelaar = indrukken tot in display : "lo" verdwijnt. Zenders vastleggen Sterkste zenders automatisch vastleggen (Travelstore) Op elk geheugenbereik (I, II, III en T = 1e, 2e, 3e en Travelstore-geheugenbereik) kunt u met de zendertoetsen < zenders vastleggen. Om een zender vast te leggen: · (alleen FM) geheugenbereik kiezen, daartoe FM·T-toets ?Op zender afstemmen met tuimelschakelaar 2 automatisch of met tuimelschakelaar 3 met de hand. U kunt de 6 sterkste FM-zenders in het desbetreffende ontvangstgebied automatisch (in volgorde van frequentie) vastleggen. Deze mogelijkheid is vooral praktisch voor het reizen over langere afstanden. Uw toestel zoekt de volgende FM-zender en legt deze vast op geheugenbereik T (Travelstore). Desgewenst kunnen op het Travelstore-bereik zenders ook met de hand worden vastgelegd. · Omschakelen stereo/mono Om tussen stereo- en mono-weergave om te schakelen: · lo-tuimelschakelaar = ca. [. . . ] ARI Versneld spoelen Versneld opspoelen starten: · FF-toets 9 indrukken. Aan het bandeinde volgt automatisch bandspooromschakeling en weergave. Versneld opspoelen beëindigen: · FR-toets 7 indrukken. Automatische zoekloopstart (cassettegebruik) Wanneer u bij cassetteweergave het ontvangstgebied van de ingestelde ARI-zender verlaat, begint de autoradio automatisch naar een andere ARI-zender te zoeken. 51 PORTUGUES ESPAGÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Aanhang Versneld terugspoelen starten: · FR-toets 7 indrukken. Versneld terugspoelen beëindigen: · FF-toets 9 indrukken. Onderhoud Gebruik uitsluitend C60 of C90 cassettes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT ESSEN MP35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT ESSEN MP35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag