Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 GRUEN S.D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 GRUEN S.D. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 GRUEN S.D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 GRUEN S.D te teleladen.


BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 GRUEN S.D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 GRUEN S.D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Trek de sleutel uit het contact en klem de minus-pool van de batterij af om kortsluitingen te vermijden. Verbind de stekkerverbinding B van de kabelstreng met de luidsprekeraansluiting van uw voertuig. Inbouw 5. Opgelet · · · · Indien uw wagen geen ISO-aansluiting heeft, dan wendt u zich het best tot uw Blaupunkt-vakhandelaar. Gebruik de antenne-overgangsadapter enkel wanneer de antennekabel met een ISO-stekker is uitgerust. [. . . ] Indien het contactslot van uw voertuig geen ACC-positie heeft, of wanneer de ontstekingskabel aan een stroombron voor permanente spanning (bv. aan batterijkabel) aangesloten is, dan wordt de stroomtoevoer van het apparaat niet met de ontsteking verbonden (d. w. z. Indien u de stroomtoevoer van het apparaat met de ontsteking wil verbinden, dan sluit u eerst de ontstekingskabel aan op een stroombron, die met de contactsleutel in- en uitgeschakeld kan worden. Wanneer de zekering aanspreekt, moet de kabel op kortsluiting worden getest. Let erop, dat er geen aangesloten kabeluiteinden in aanraking komen met het koetswerk van de auto. Om kortsluitingen te vermijden, de beveiligingshulzen van de kabeluiteinden of de verbindingsstekkers niet verwijderen. Verbind beide polen van de luidsprekers met de luidsprekeruitgangen van het toestel. Wanneer de minuspolen van de luidsprekers op het koetswerk worden aangesloten, kan dit tot werkingsstoornissen leiden of de elektronica beschadigen. Controleer na de inbouw of de remlichten, de knipperlichten en de ruitenwissers nog naar behoren werken. Niet aangesloten kabels met vinylband of een gelijkaardig materiaal isoleren. Het mag dan ook niet geplaatst worden waar hittegevoelige stoffen (zoals hars) of mensen met het toestel in contact kunnen komen. · De luidsprekers zijn niet correct aangesloten. · Test de luidsprekerkabel. · Sluit de luidsprekers correct aan via alle plus- en minus-polen. · Sluit de kabel correct aan (zie onder "Aansluitdiagram"). · De antennekabel mag in geen geval in de nabijheid van de netkabel geïnstalleerd worden. · Sluit de kabel correct aan (zie onder "Aansluitdiagram"). · Sluit de kabel correct aan (zie onder "Aansluitdiagram"). Slechte radio-ontvangst. · De voertuigantenne is niet uitgetrokken. · De antenne voor de bediening van de motorantenne is niet correct aangesloten. · Negatieve geruisbeïnvloeding van de netkabel. Na het uittrekken van de contactsleutel zijn de preselecties gewist. · De plus-kabel is niet correct aangesloten. · De plus-kabel en de leiding voor "geschakelde" Plus werden niet correct aangesloten. Inbouw De volgende aanwijzingen dienen ter informatie dat er een fout gebeurde bij de aansluiting. BUS-E01: De M-S schakelaar van de monitor die op de BUS-klem aangesloten is, werd op "M" ingesteld. De "MASTER SW" kabel van de netbedrading van de monitor is op de aangesloten. [. . . ] De schakelaar voor de wisselaarnummers is bij de twee aangesloten apparaten op het gelijke nummer (1 f 2) ingesteld. De schakelaar voor één CD-wisselaar op "1" plaatsen en voor de andere CD-wisselaar op "2" plaatsen, zodat een correcte werking wordt gegarandeerd. Er werden twee of meer monitoren op de BUS-klem aangesloten. BUS-E50: BUS-W02: BUS-W08: 55 DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO ENGLISH NEDERLANDS SVENSKA DANSK ESPAÑOL PORTUGUÊS Technische gegevens Technische gegevens Onder voorbehoud van wijzigingen. FM-tuner Frequentieband (Regelstappen: 50 kHz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 GRUEN S.D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 GRUEN S.D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag