Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 B/R D.NL.F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 B/R D.NL.F. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 B/R D.NL.F handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 B/R D.NL.F te teleladen.


BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 B/R D.NL.F : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (41 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 B/R D.NL.F

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 125 Weergave van lichtkranten kiezen 125 Display instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Verkeersinformatie tijdens cd-weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Weergave van cd-wisselaar . 131 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] HICUT in- en uitschakelen DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Radio-ontvangst optimaliseren "SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "SHARX OFF" betekent geen wisseling van bandbreedte. Druk op toets MENU : of OK ;. Weergave van lichtkranten kiezen Bepaalde radiozenders gebruiken het RDS-signaal om in plaats van hun zendernaam reclame of andere informatie uit te zenden. U kunt de weergave van `lichtkranten' uitschakelen. Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets : dat "HICUT" op het display verschijnt. "HICUT 3" betekent de sterkste afzwakking van de hoge tonen en de storing, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets Houd de RDS-toets 4 ingedrukt totdat "NAME FIX" op het display verschijnt. Om de weergave van lichtkranten weer mogelijk te maken houdt u de RDS-toets 4 ingedrukt totdat "NAME VAR" op het display verschijnt. Druk op toets MENU 8 of OK ;. Storingsafhankelijke wisseling van bandbreedte (SHARX) Met de SHARX-functie kunt u storing door aangrenzende zenders in zeer hoge mate uitsluiten. SHARX in- en uitschakelen Display instellen U kunt tijdens radioweergave kiezen tussen permanente weergave van de kloktijd of permanente weergave van de naam van de zender resp. Druk zo vaak op toets : dat "SHARX" op het display verschijnt. Houd toets / DIS 7 ingedrukt totdat de gewenste weergave op het display verschijnt. Druk op toets of : om SHARX in resp. uit te schakelen. 125 VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU 8. Schuif de cd met de bedrukte zijde naar boven zonder forceren in de cd-opening totdat u een weerstand voelt. Sluit het bedieningspaneel met lichte druk totdat het merkbaar vergrendelt. Wanneer er reeds een cd in de speler zit: Druk zo vaak op toets CD·C ?dat "CD" op het display verschijnt. 128 CD-WEERGAVE DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH De weergave start op de plaats waar deze werd onderbroken. het pijltoetsenblok : om de volgende resp. Wanneer u eenmaal op toets of : drukt, wordt de actuele titel opnieuw gestart. Titels kiezen Druk op een van de toetsen van Let op: De duur van het fragment kan worden ingesteld. Lees voor de instelling van de duur van het fragment het gedeelte "Duur van het fragment instellen" in het hoofdstuk "Radioweergave". SCAN beëindigen, titel verder beluisteren Om het scannen te beëindigen drukt u op de OK-toets ;. De actueel weergegeven titel wordt verder afgespeeld. Snelle zoekdoorloop (hoorbaar) Voor een snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts: Houd een van de -toetsen : ingedrukt totdat de snelle zoekdoorloop achterwaarts resp. voorwaarts begint. Titels herhalen (REPEAT) Wanneer u een titel wilt herhalen, drukt u op toets 4 RPT >. "REPEAT TRCK" verschijnt kort op het display, het RPT-symbool is verlicht. [. . . ] of Stel het niveau in met toets Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op de OK-toets ; en dan op de of -toets :. Wanneer alle instellingen uitgevoerd zijn, drukt u op de DEQ-toets <. Beluister de cd. Beoordeel de klankindruk volgens uw eigen ideeën. Lees nu de informatie onder "Klankindruk" in de tabel "Instelhulp voor de equalizer". Stel de waarden voor de equalizer in zoals beschreven onder "Maatregel". 137 EQUALIZER Aanduiding van het niveau instellen De niveauaanduiding (spectrometer) op uw display geeft tijdens het instellen voor korte tijd symbolisch het volume, de instellingen van de klankregeling en de instellingen van de equalizer weer. Wanneer er geen instellingen worden uitgevoerd, geeft de spectrometer het uitgangsniveau van de autoradio aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 B/R D.NL.F

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DX-R4/RNS4 B/R D.NL.F zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag