Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DVP01 C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DVP01 C. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DVP01 C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DVP01 C te teleladen.


BLAUPUNKT DVP01 C : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (539 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DVP01 C (35 ko)
   BLAUPUNKT DVP01 C annexe 1 (504 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DVP01 C

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In Car Video DVP 01C Gebruiksaanwijzing 30 1 29 28 27 2 8 7 21 24 23 18 15 19 26 14 31 32 Pin 1 2 3 4 33 34 35 Pin 1 2 3 4 5 6 36 +VCC (IR) IR-data Ground (IR signal and cable remote control) Signal (cable remote control) ­ Ground IR-data 12V-24V Ground (IR signal and cable remote control) Signal (cable remote control) 2 4 3 1 9 6 5 2 8 7 14 11 12 19 17 20 18 16 22 23 25 24 21 10 15 13 26 3 NEDERLANDS ITALIANO PORTUGUÊS TÜRKÇE SUOMI NORGE SVENSKA ESPAÑOL FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH BEDIENINGSELEMENTEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?@ A B C POWER-toets, voor het in- en uitschakelen van het apparaat Display-toets, voor het oproepen en sluiten van de statusregel op de monitor ANGLE-toets, voor het kiezen van een camerastandpunt SUBTITLE-toets, voor het kiezen van ondertitels voor een film AUDIO-toets, voor het kiezen van de taal voor een film ZOOM-toets, voor het vergroten van de uitsnede tijdens de weergave -toets, voor het verschuiven van de cursor in menu's -toets, voor het verschuiven van de cursor in menu's MENU-toets, voor het oproepen van het hoofdmenu van een dvd RETURN-toets, voor het verlaten van een menuoptie in een menu A-B-toets, voor het markeren van een zelfgekozen passage van een dvd SLOW-toets, voor het starten en beëindigen van een slow motion PAUSE-toets, voor het onderbreken van de weergave STOP-toets, voor het beëindigen van de weergave PLAY-toets, voor het starten van de weergave -toets, snel terug verplaatsen -toets, snel vooruit verplaatsen -toets, naar het begin van het hoofdstuk springen -toets, naar het begin van het volgende hoofdstuk springen D E F G H I J K L M N O P Q R S T REPEAT-toets, hoofdstuk of gedeelte van een film herhaald laten afspelen -toets, voor het verschuiven van de cursor in menu's SETUP-toets, setup-menu van de DVP 01C oproepen -toets, voor het verschuiven van de cursor in menu's ENTER-toets, voor het kiezen van menuopties 0-9-toetsen, voor het invoeren van cijfers OPEN/CLOSE-toets, voor het openen en sluiten van de lade van de speler Lade van de speler AUDIO-ingangen, voor het aansluiten van een externe audiobron VIDEO-ingang, voor het aansluiten van een externe videobron SENSOR, ontvanger van de IRafstandsbediening S-VIDEO OUTPUT, S-VHS-uitgang VIDEO-uitgang, voor aansluiting op een monitor AUDIO-uitgangen, voor aansluiting op een Blaupunktaudioinstallatie EXT IR, voor aansluiting van een externe IR-sensor (optie) 12V/24V-ingang, voor aansluiting van de DVP 01C op een 12V/24Vspanningsbron WIRE REMOTE, voor aansluiting van een afstandsbediening met kabel (optie) 94 Aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Kleuren-tv-norm van de televisie instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Camerastandpunt laten weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] T 01:07:12: de tot dan toe verstreken speeltijd van het onderdeel be- 2 dat de beeldschermweergave verdwijnt. U kunt een snelle zoekdoorloop met dubbele, viervoudige, zesvoudige of achtvoudige snelheid starten. Druk op toets PLAY ?. De weergave wordt hervat aan het begin van de dvd. Druk een tweede keer op toets REPEAT D om het gehele onderdeel herhaald af te spelen. REPEAT beëindigen Om ondertitels op te roepen: Druk zo vaak op toets REPEAT D dat REPEAT OFF wordt weergegeven. Zelfgekozen passage herhaald afspelen Druk op toets SUBTITLE 4. Er verschijnen ondertitels. De actuele taal en het aantal beschikbare talen voor de ondertitels worden aangegeven. Om de taal van de ondertitels te wijzigen: Druk tijdens de weergave op toets A-B ; om het begin van de passage te markeren. Druk een- of meermaals op toets SUBTITLE 4, totdat de ondertitels in de gewenste taal verschijnen. Let op: U kunt ook in het menu van de dvd bepalen of en in welke taal er ondertitels worden weergegeven (zie dvd-menu). Ondertitels verwijderen Herhalen van de passage afbreken Druk op toets A-B ; om de herhaling van de zelfgekozen passage te beëindigen. De weergave wordt normaal voortgezet. Druk zo vaak op toets SUBTITLE 4 dat SUBTITLE OFF wordt weergegeven. 101 TÜRKÇE SUOMI NORGE SVENSKA het einde van de passage te markeren. De door u gekozen passage wordt herhaald afgespeeld. NEDERLANDS Druk opnieuw op toets A-B ; om ITALIANO PORTUGUÊS ESPAÑOL Ondertitels oproepen / taal kiezen FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH BASISFUNCTIES BASISFUNCTIES Taal van de filmweergave kiezen Om de taal van de filmweergave te kiezen: Camerastandpunt veranderen Er bestaan dvd's die twee of meer verschillende camerastandpunten bieden voor één scène. In de beeldschermweergave wordt naast het camerasymbool het nummer van het actuele camerastandpunt en het aantal mogelijke camerastandpunten aangegeven. Om te wisselen van camerastandpunt: Druk een- of meermaals op toets AUDIO 5. De actuele taal, het nummer van de taal en het aantal voor de weergave beschikbare talen worden aangegeven. Let op: U kunt de weergegeven taal ook in het menu van de dvd kiezen (zie dvdmenu). Druk op toets ANGLE 3. De scène wordt weergegeven vanuit het volgende camerastandpunt. Let op: U kunt in het Setup-menu instellen dat telkens wanneer er een alternatief camerastandpunt beschikbaar is, er een camerasymbool wordt weergegeven. Lees hiervoor het gedeelte "Camerastandpunt laten weergeven" in het hoofdstuk "Setup-menu". Beelduitsnede vergroten U kunt een uitsnede van het beeld in drie stappen vergroten tot de viervoudige grootte. Om een beelduitsnede te vergroten tot de 1, 5-voudige grootte: Druk eenmaal op toets ZOOM 6. Om een beelduitsnede te vergroten tot de dubbele grootte: Druk een tweede maal op toets ZOOM 6. Om een beelduitsnede te vergroten tot de viervoudige grootte: Druk driemaal op toets ZOOM 6. Om de beelduitsnede horizontaal en verticaal over het totale beeld te verschuiven: Druk op een van de toetsen G of 7/ E. 8/ 102 Setup-menu In het setup-menu kunt u instellingen uitvoeren die specifiek zijn voor het apparaat. de menuoptie "PREFERENCES". Setup-menu oproepen Wanneer zich een dvd in het apparaat bevindt en wordt afgespeeld, onderbreekt u de weergave. Druk op toets STOP >. Om het setup-menu op te roepen: Druk op toets SETUP F. Kies met de toetsen 7/ E de menuoptie "PREFERENCES". de menuoptie "SUBTITLE". Achter de menuoptie "SUBTITLE" worden de actueel gekozen taal en de beschikbare talen aangegeven. Wanneer u een andere taal wilt instellen: sen 7/ E. De instelling wordt opgeslagen, het Setup-menu wordt verlaten. Druk op toets G. Kies de gewenste taal met de toetsen 7/ E. Bevestig met toets ENTER H. [. . . ] Dit is afhankelijk van de dvd. Wachtwoord wijzigen Om het wachtwoord te wijzigen: E de menuoptie "PREFERENCES". Bevestig met toets ENTER H. Kies met de toetsen 7/ DEUTSCH SETUP-MENU SETUP-MENU Kleuren-tv-norm van de televisie instellen Voor een optimale beeldkwaliteit stelt u op de dvd-speler de kleuren-tv-norm in volgens welke de aangesloten monitor werkt. Camerastandpunt laten weergeven U kunt instellen dat bij beschikbaarheid van meer dan één camerastandpunt op de dvd een camerasymbool " " wordt weergegeven. Kies hiervoor de instelling "ON". Roep het setup-menu op. Kies met de toetsen 7/ de menuoptie "GENERAL SETUP". E Roep het setup-menu op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DVP01 C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DVP01 C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag