Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU te teleladen.


BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (775 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU (444 ko)
   BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU annexe 1 (766 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In Car Entertainment DVD-Player ME2 7 607 004 520 Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding http://www. blaupunkt. com Hier openslaan a. u. b. 2 29 28 14 9 6 4 2 7 11 12 9 5 8 13 10 14 15 3 1 1 20 17 16 18 19 24 21 25 22 23 26 25 SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 27 3 DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL BEDIENINGSELEMENTEN 1 2 3 Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat. DVD/TV/EXT, wisselen tussen dvd-/cd-/MP3-weergave en de externe bronnen AUX1 en AUX2. AUDIO, voor het wisselen tussen de beschikbare audiosporen van de dvd. Nummertoetsen en toets GOTO voor het direct kiezen van chapters of tijdpunten in chapters. [. . . ] Het invoergebied heeft een gele achtergrond. Druk een- of meermaals op toets SUBTITLE 7, totdat de ondertitels in de gewenste taal worden weergegeven. Let op: U kunt ook in het menu van de dvd instellen of en in welke taal de ondertitels worden weergegeven (zie dvd-menu). Bovendien kunt u uw favoriete taal voor de ondertitels instellen in het Setupmenu. Lees hiervoor het gedeelte "Taal voor ondertitels vooraf instellen" in het hoofdstuk "Setup". Voer met de cijfertoetsen ?op de afstandsbediening de speeltijd van het gewenste punt in in de opmaak "hh. mm. ss" en druk op toets ENTER/PLAY B. De weergave wordt voortgezet vanaf het gewenste punt. Weergave hervatten aan het begin van de eerste titel van de dvd Druk tweemaal op toets > op de afstandsbediening of op de voorzijde van het apparaat. De weergave wordt hervat aan het begin van de titel. Taal van de weergave wijzigen Om de taal van de weergave te wijzigen: Druk op toets Druk een- of meermaals op toets AUDIO 8 op de afstandsbediening. De actuele taal, het nummer van de taal en het aantal beschikbare weergavetalen worden weergegeven. Let op: Bij de meeste dvd's is dit het hoofdmenu (Root) van de dvd. 118 DVD-WEERGAVE Let op: U kunt de weergavetaal ook kiezen in het menu van de dvd (zie dvd-menu). Bovendien kunt u uw favoriete taal voor de weergave instellen in het Setupmenu. Lees hiervoor het gedeelte "Taal voor de weergave vooraf instellen" in het hoofdstuk "Setup". U kunt een vrij te kiezen beelduitsnede van de weergegeven film maximaal driemaal vergroten. Om de beelduitsnede te vergroten: DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Beelduitsnede vergroten (zoom) Druk een- of meermaals op toets ZOOM 6 op de afstandsbediening. Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de centrale beelduitsnede in stappen vergroot. Let op: Wanneer u de gewenste vergroting hebt ingesteld, kunt u de beelduitsnede vrij verschuiven met de pijltoetsen van de afstandsbediening <. Vergroting uitschakelen Om de film verder te bekijken zonder vergroting: Camerastandpunt kiezen Er zijn dvd's die twee of meer verschillende camerastandpunten voor één scène beiden. In de beeldschermweergave wordt naast het camerasymbool het nummer van de actuele camerastandpunt en het aantal mogelijke camerastandpunten aangegeven. Om het camerastandpunt te wijzigen: Druk op toets ANGLE 5 op de afstandsbediening. De scène wordt vanuit het eerstvolgende camerastandpunt weergegeven. Let op: U kunt in het Setup-menu instellen dat bij beschikbaarheid van meerdere camerastandpunten een camerasymbool wordt weergegeven. Lees hiervoor het gedeelte "Camerastandpunten laten weergeven" in het hoofdstuk "Setup". Druk zo vaak op toets ZOOM 6 op de afstandsbediening dat "ZOOM OFF" op het beeldscherm wordt weergegeven. 119 DVD-MENU Dvd-menu Het dvd-menu wordt aangeboden door de geplaatste dvd. Wanneer u een dvd plaatst en de weergave wordt gestart, verschijnt het dvd-menu automatisch op het beeldscherm. Let op: Welke keuzemogelijkheden het dvdmenu biedt, is afhankelijk van de desbetreffende dvd. [. . . ] Met de instelling "AUTO" wordt een bestaand Dolby Surround-Pro Logic-spoor altijd met de Pro Logic-decoder doorgegeven naar de digitale uitgang. De instellingen voor Pro Logic vindt u in "AUDIO SETUP" onder "PRO LOGIC". Bevestig deze met toets ENTER/ PLAY B. Verlaat het Setup-menu met toets SETUP D. De instelling wordt opgeslagen, het Setup-menu wordt verlaten. Dynamic Range Control (DRC) instellen Met DRC kunt u de dynamiek van een Dolby-programma stapsgewijs instellen van "OFF" (uit) tot "Full" (maximum). Kies de instelling "Full" voor de volledige dynamiek. Roep het Setup-menu op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DVD-PLAYER ME2 EU zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag