Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DVD ME 4 LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DVD ME 4 LF. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DVD ME 4 LF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DVD ME 4 LF te teleladen.


BLAUPUNKT DVD ME 4 LF : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1050 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DVD ME 4 LF (913 ko)
   BLAUPUNKT DVD ME 4 LF annexe 1 (913 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DVD ME 4 LF

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In Car Entertainment DVD-Player ME4 7 607 004 575 Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding http://www. blaupunkt. com 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15 16 9 11 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 26 10 2 1 28 27 15 BEDIENINGSELEMENTEN DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat REP, activeren / deactiveren van de REPEAT-functie (SCAN-modus is alleen bij tv-weergave beschikbaar) DVD/TV/EXT, wisselen tussen dvd-/cd-/MP3-weergave en de externe bronnen AUX1 en AUX2 T. MENU, voor toegang tot het titelmenu van de dvd MENU, voor toegang tot het hoofdmenu (root) van de dvd ANGLE, wisselen van de zichthoek ZOOM, vergroten van de beelduitsnede tijdens de weergave SUBTITLE, wisselen tussen de beschikbare ondertitels van de dvd AUDIO, om te wisselen tussen de beschikbare audiosporen van de dvd SKIP-toetsen voor het oproepen van het vorige resp. volgende chapter (dvd) of de titel (cd/MP3) MON. SETUP, geen functie DVD SETUP, oproepen van het setup-menu voor de basisinstellingen Pijltoetsen voor de navigatie binnen de menu's CH+ en CH-, toetsen zijn alleen beschikbaar in de tv-modus SLOW voor het starten/beëindigen van de slowmotion-functie STOP/RETURN voor het beëin- @ A B C D E F G H I J K L digen/onderbreken van de weergave Nummertoetsen en toets PREV. / GOTO voor het direct kiezen van chapters of tijdstippen in chapters BACKWARD, om het snel terug verplaatsen in te schakelen FORWARD om het snel vooruit verplaatsen in te schakelen ENTER/PLAY, kiezen en bevestigen van menuopties en starten van de weergave EQUALIZER, om een EQ-preset te kiezen, een eigen EQ te definiëren en om de EQ uit te schakelen Toets PAUSE/STEP, pauzeren van de weergave (stilstaand beeld) MUTE, onderdrukken van de audioweergave Volume + -, instellen van het volume DISPLAY, kiezen tussen verschillende displaymodi Toets A-B, start- en eindpunt van de herhaalfunctie bepalen; herhaalfunctie in- en uitschakelen. SAV/ERS, is alleen in de tvmodus beschikbaar Toets EJECT voor het verwijderen van de cd/dvd Toets PLAY op het apparaat, om de weergave te starten Infraroodontvanger voor de afstandsbediening 113 INHOUDSOPGAVE Aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De weergave wordt voortgezet vanaf het gewenste punt. Druk een- of meermaals op toets SUBTITLE 9, totdat de ondertitels in de gewenste taal worden weergegeven. Let op: U kunt ook in het menu van de dvd instellen of en in welke taal de ondertitels worden weergegeven (zie dvd-menu). Bovendien kunt u uw favoriete taal voor de ondertitels instellen in het Setupmenu. Lees hiervoor het gedeelte "Taal voor ondertitels vooraf instellen" in het hoofdstuk "Setup". Weergave hervatten aan het begin van de eerste titel van de dvd Druk tweemaal op toets ?op de afstandsbediening of op de voorzijde van het apparaat. 127 DVD-WEERGAVE Taal van de weergave wijzigen Om de taal van de weergave te wijzigen: Let op: U kunt in het Setup-menu instellen dat bij beschikbaarheid van meerdere camerastandpunten een camerasymbool wordt weergegeven. Lees hiervoor het gedeelte "Camerastandpunten laten weergeven" in het hoofdstuk "Setup". Druk een- of meermaals op toets AUDIO 8 op de afstandsbediening. De actuele taal, het nummer van de taal en het aantal beschikbare weergavetalen worden weergegeven. Let op: U kunt de weergavetaal ook kiezen in het menu van de dvd (zie dvd-menu). Bovendien kunt u uw favoriete taal voor de weergave instellen in het Setupmenu. Lees hiervoor het gedeelte "Taal voor de weergave vooraf instellen" in het hoofdstuk "Setup". Beelduitsnede vergroten (zoom) U kunt een vrij te kiezen beelduitsnede van de weergegeven film maximaal driemaal vergroten. Om de beelduitsnede te vergroten: Druk een- of meermaals op toets ZOOM 6 op de afstandsbediening. Telkens wanneer de toets wordt ingedrukt, wordt de centrale beelduitsnede in stappen vergroot. Let op: Wanneer u de gewenste vergroting hebt ingesteld, kunt u de beelduitsnede vrij verschuiven met de pijltoetsen van de afstandsbediening =. Vergroting uitschakelen Om de film verder te bekijken zonder vergroting: Camerastandpunt kiezen Er zijn dvd's die twee of meer verschillende camerastandpunten voor één scène beiden. In de beeldschermweergave wordt naast het camerasymbool het nummer van de actuele camerastandpunt en het aantal mogelijke camerastandpunten aangegeven. Om het camerastandpunt te wijzigen: Druk op toets ANGLE 7 op de afstandsbediening. De scène wordt vanuit het eerstvolgende camerastandpunt weergegeven. De beeldschermweergave verschijnt. Druk zo vaak op toets ZOOM 6 op de afstandsbediening dat "ZOOM OFF" op het beeldscherm wordt weergegeven. 128 DVD-MENU Het dvd-menu wordt aangeboden door de geplaatste dvd. Wanneer u een dvd plaatst en de weergave wordt gestart, verschijnt het dvd-menu automatisch op het beeldscherm. Let op: Welke keuzemogelijkheden het dvdmenu biedt, is afhankelijk van de desbetreffende dvd. Een dvd kan in het dvd-menu bijvoorbeeld het volgende aanbieden: q U kunt kiezen tussen verschillende talen voor de weergave of voor ondertitels. q Naast de eigenlijke film kunt u ook de trailer waarmee in de bioscoop of op televisie reclame voor de film is gemaakt, of de "Making of . . . " van de film zien. [. . . ] 137 DVD SETUP-BASISINSTELLINGEN Bevestig deze met toets ENTER/ PLAY C. De instelling wordt opgeslagen, het Setup-menu wordt verlaten. Kies met de toetsen = de menuoptie "DUAL MONO". = de ge- Pro Logic-instelling Wanneer u een dvd met soundtrack in Dolby Surround Pro Logic bekijkt/beluistert, kunt u Pro Logic inschakelen om een signaal voor ruimtelijke geluidsweergave naar de digitale uitgang te sturen. De Pro Logic-decoder van de ME4 berekent dan een ruimtelijk geluidssignaal dat een geluidseffect zoals bij Dolby 5. 1 benadert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DVD ME 4 LF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DVD ME 4 LF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag