Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127 te teleladen.


BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (207 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127 INSTALLATION INSTRUCTION (1335 ko)
   BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127 (204 ko)
   BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127 INSTALLATION INSTRUCTION (1335 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / Cassette / Changer Arizona RCM 127 Düsseldorf RCM 127 Paris RCM 127 Gebruiksaanwijzing 18 17 16 15 14 13 12 11 Arizona Düsseldorf RCM 127 RCM 127 1 10 Paris RCM 127 2 3 4 5 6 7 8 9 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 RC 06 (Option) (optional) (en option) (optional) (Optie) (Tillval) (opcional) (opção) 11 2 3 4 Fernbedienungen Remote controls Télécommandes Telecomandi Afstandsbedienings Fjärrkontroller Mandos a distancia Telecomandos Düsseldorf RCM 127 3 11 2 4 Im Lieferumfang Included in scope of delivery Livrée avec l'appareil In dotazione Meegeleverd Ingår i leveransen Incluido en el suministro Incluído no fornecimento 2 Beknopte gebruiksaanwijzing . . 114 Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Tweede KeyCard programmeren / KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Optische aanduiding als diefstalbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer "AF" niet op het display staat: · Druk op AF. Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Zoekafstemming opwaarts neerwaarts << / >> trapsgewijs op-/neerwaarts (op FM alleen indien AF uit) Handmatig afstemmen met << >> U kunt ook handmatig op zenders afstemmen. Voorwaarde: AF en PTY zijn uitgeschakeld (de symbolen zijn niet op het display te zien). Indien gewenst schakelt u deze functies zo uit: · Druk kort op AF resp. PTY. 118 Wisselen van geheugenniveau (FM) U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. BND, tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Op de MG-/LG-band (alleen Paris RCM 127) kunt u eveneens elk zes zenders programmeren. Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch of handmatig). 119 PORTUGUÊS Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. Het display geeft aan welke toets ingedrukt is. Let op: Wanneer "TA" op het display wordt aangegeven, worden alleen de geprogrammeerde zenders met verkeersinformatie afgespeeld. ESPAÑOL SVENSKA U kunt de zes sterkste FM-zenders op volgorde van veldsterkte, elk uit hun eigen ontvangstgebied, automatisch programmeren. De zes sterkste FM-zenders worden automatisch opgeslagen op geheugenniveau "T" (Travelstore). Indien gewenst kunnen op het Travelstoreniveau ook handmatig zenders worden ingesteld (zie "Zenders programmeren"). U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen. Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders achtereenvolgens kort horen. Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëindigen: · Druk kort op SC. NEDERLANDS ITALIANO Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan FRANÇAIS Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore · Druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. ENGLISH Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knippert op het display de betreffende geheugenpositie en het geheugenniveau. Geprogrammeerde zenders oproepen Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. · Kies het geheugenniveau met FMT of BND. DEUTSCH Zenders kort laten horen met Radio-Scan U kunt alle ontvangbare zenders kort laten horen. Op het display knippert de frequentie of het symbool van de te horen zender. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt de zoekafstemming beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. Gevoeligheid van de zoekafstemming wisselen: · Druk kort op lo. Lees hiervoor indien gewenst "Programmering met DSC - S-LO, S-DX". PTY - Programmatype (soort) Dit is een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee is het mogelijk gericht FM-zenders van een bepaald type te kiezen. Wanneer u het programmatype gekozen heeft, kan de keuze van de zenders met de zoekafstemming of met Scan worden uitgevoerd. Wanneer de functie ingeschakeld is, geeft het display kort het laatst gekozen programmatype aan. Rechts onder staat continu "PTY". Stereo-mono wisselen (FM) Wanneer u het apparaat aanzet, vindt automatisch stereoweergave plaats. [. . . ] Een overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen vindt u hieronder, zodat u deze altijd kunt raadplegen. Wanneer u een geprogrammeerde waarde wilt veranderen: · Kies de desbetreffende weergavesoort met SRC (bv. radioweergave als u de taal wilt veranderen bij PTY LANG). AM ON / OFF (Paris RCM 127) Eén of beide AM-banden (MG/LG) kunnen worden geblokkeerd. Zodoende kunnen alleen de benodigde AM-banden worden gekozen met BND te kiezen AM ON ­ alle golfgebieden MW OFF ­ LG, FM LW OFF ­ MG, FM AM OFF ­ FM FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Programmering met DSC CDC DISP Alleen bij weergave cd-wisselaar Soort aanduiding kiezen (NAME, TIME, CDC NUMBER). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DUSSELDORF RCM 127 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag