Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DUESSELDORF C51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DUESSELDORF C51. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DUESSELDORF C51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DUESSELDORF C51 te teleladen.


BLAUPUNKT DUESSELDORF C51 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (276 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DUESSELDORF C51 annexe 1 (467 ko)
   BLAUPUNKT DUESSELDORF C51 annexe 1 (468 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DUESSELDORF C51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 101 Volume voor bevestigingssignaal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Alle muziektitels van een cassette kort weergeven (SCAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Onbespeelde gedeelten overslaan (Blank Skip) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Weergave van cd-wisselaar starten 112 Cd kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] "SENS HI6" betekent de hoogste gevoeligheid, "SENS LO1" de geringste. Wanneer "SENS LO" wordt gekozen, wordt "lo" op het display verlicht. Stel de gewenste gevoeligheid in met de -toetsen :. Wanneer het instellen voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. "zenderketen". Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Druk op toets of : om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT of een van de golfgebieden MW en LW (MW en LW niet bij de modellen Düsseldorf C51 en Kansas DJ51). Stel de gewenste zender in. Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. 104 RADIOWEERGAVE waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. Houd de OK-toets ; langer dan twee seconden ingedrukt. "SCAN" verschijnt kort op het display, daarna verschijnt de actuele zendernaam resp. SCAN beëindigen, zender verder beluisteren U kunt de zes sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). Let op: Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist. Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. Druk op toets OK ;. Het scannen wordt beëindigd, de als laatste weergegeven zender blijft actief. Duur van het fragment instellen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of : dat "SCANTIME" op het display verschijnt. Stel de gewenste duur van het fragment in met de :. -toetsen Geprogrammeerde zenders oproepen Kies het geheugenniveau resp. Druk op de voorkeuzetoets 1 - 6 > van de gewenste zender. Wanneer de instelling voltooid is, druk tweemaal op toets MENU 8 of OK ;. Druk zo vaak op toets of : dat "TA VOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume in met de toetsen :. - Wanneer het instellen voltooid is, druk tweemaal op toets MENU 8 of OK ;. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 2. Let op: U kunt de klankkleur en de volumeverhouding voor verkeersinformatie instellen. Lees hiervoor het hoofdstuk "Klankkleur en volumeverhouding". Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF ?. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display het filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cd het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. 108 CASSETTEWEERGAVE Weergeven van cassettes Wanneer er nog geen cassette in de speler zit: 9. Om te wisselen tussen de afspeelrichtingen SIDE A en SIDE B drukt u op toets 2 >. Druk op toets Het Flip Release Panel wordt naar voren toe geopend. de naar rechts in de cassette-opening. Muziektitels overslaan (S-CPS) Om de volgende of een verderop gelegen titel te kiezen: Sluit het bedieningspaneel. De cassetteweergave begint met de kant die naar boven wijst. Wanneer er al een cassette in de speler zit: Cassette verwijderen Druk op toets 9. Het Flip Release Panel wordt naar voren toe geopend, de cassette wordt naar buiten geschoven. Verwijder de cassette en sluit het bedieningspaneel of plaats een nieuwe cassette. De actuele titel wordt herhaald. Bij het terugspoelen van de band aan het einde van de titel verschijnt op het display "REPEAT TRCK". 109 PORTUGUÊS Muziektitels herhaald afspelen Druk op toets 4 RPT >. ESPAÑOL :. Op het display verschijnt "CPS FR" en het aantal titels dat moet worden overgeslagen. [. . . ] of :. Wanneer de instelling voltooid is, drukt u op toets MENU 8 of OK ;. Stel de uren in met de toetsen Druk tweemaal op toets MENU 8 of OK ;. Kloktijd kort laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld: Klokmodus 12/24 uur kiezen Druk op toets MENU 8. Op het display verschijnt "MENU". Druk op toets / DIS 7. Druk zo vaak op toets : dat "24 H MODE" resp. "12 H MODE" op het display verschijnt. De kloktijd wordt acht seconden lang op het display weergegeven. 114 KLANKKLEUR EN VOLUMEVERHOUDING DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Klankkleur en volumeverhouding U kunt de instellingen voor klankkleur en volumeverhouding voor alle audiobronnen (radio, cassette, cd-wisselaar, AUX en verkeersinformatie) apart instellen. Let op: De instellingen voor klankkleur en volumeverhouding voor verkeersinformatie kunnen alleen worden uitgevoerd tijdens een verkeersbericht. Volumeverhouding links/rechts (balans) instellen Om de volumeverhouding links/ rechts (balans) in te stellen drukt u op toets AUDIO =. Op het display verschijnt "BASS". Druk zo vaak op toets : dat "BALANCE" op het display verschijnt. Druk op toets of : om de volumeverdeling rechts / links in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DUESSELDORF C51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DUESSELDORF C51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag