Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DUBLIN C32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DUBLIN C32. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DUBLIN C32 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DUBLIN C32 te teleladen.


BLAUPUNKT DUBLIN C32 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (307 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DUBLIN C32 annexe 1 (335 ko)
   BLAUPUNKT DUBLIN C32 annexe 1 (375 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DUBLIN C32

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 95 Bevestigingssignaal (pieptoon) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Titels in willekeurige volgorde weergeven (MIX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Veel van de ontvangbare FM-zenders zenden een signaal uit dat naast het programma ook informatie bevat zoals de naam van de zender en het programmatype (PTY). De naam van de zender wordt, zodra deze wordt ontvangen, op het display weergegeven. Druk op toets MENU :. "BEEP ON" verschijnt. Radioweergave inschakelen Wanneer u zich in de weergavesoorten cassette, cd-wisselaar resp. Of "BEEP OFF" betekent dat de pieptoon is uitgeschakeld, "BEEP ON" betekent dat deze is ingeschakeld. Kies met de -toetsen 8. Wanneer de instelling voltooid is: Druk op toets MENU :. Druk zo vaak op toets SRC 9 dat "RADIO" wordt weergegeven op het display. RDS-comfortfunctie (AF, REG) De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REG (regionaal) vergroten het prestatiespectrum van uw autoradio. AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. REG: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REG96 RADIOWEERGAVE functie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud. Op elk geheugenniveau kunnen zes zenders worden geprogrammeerd. golfgebieden Zenders instellen U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen. Automatische zoekafstemming REG in- en uitschakelen Om REG in resp. Wanneer de instelling voltooid is: Druk op toets MENU :. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken houdt u toets TRAF·RDS > langer dan twee seconden ingedrukt. De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer RDS op het display verlicht is. Druk op de toetsen of 8. Golfgebied / geheugenniveau kiezen Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, MW en LW (AM) ontvangen. 100 VERKEERSINFORMATIE Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. DEUTSCH DANSK PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Verkeersinformatie Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU :. Druk zo vaak op toets of 8 dat "TAVOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume voor de verkeersinformatie in met de -toetsen 8. Wanneer de instelling voltooid is: Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF·RDS >. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cassette, een cd resp. een muziekstuk van de Compact Drive MP3 of de AUX-bron het uitzendgebied van de ingestelde zender met verkeersinformatie verlaat en de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie vindt. wanneer u van een zender met verkeersinformatie wisselt naar een zender zonder verkeersinformatie. Druk tweemaal op toets MENU :. Let op: U kunt tijdens het verkeersbericht het volume voor de duur van het verkeersbericht ook instellen met de volumeregelaar 3. 101 CASSETTEWEERGAVE Cassetteweergave Weergeven van cassettes Wanneer er nog geen cassette in de speler zit: Schuif de cassette met de open zijde naar rechts in de cassetteopening. De cassetteweergave begint met de kant die werd weergegeven voordat de cassette voor het laatst werd verwijderd. Wanneer er al een cassette in de speler zit: Druk zo vaak op toets SRC 9 dat "CASSETTE" op het display verschijnt. De cassette wordt weergegeven in de laatst gekozen looprichting. Snel terugspoelen Om kant A snel terug te spoelen: Druk op toets 6 totdat deze vergrendelt. [. . . ] Wanneer de instelling voltooid is: Druk op toets Druk op toets MENU :. Kloktijd kort laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld Om de kloktijd kort te laten weergeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld: drukt u op toets De uren knipperen. 8. Stel de uren in met de toetsen 8. Wanneer de instelling voltooid is: Druk op toets AUDIO ( ) <. De kloktijd wordt ca. acht seconden lang op het display weergegeven. Druk tweemaal op toets MENU :. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DUBLIN C32

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DUBLIN C32 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag