Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DENVER CD 70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DENVER CD 70. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DENVER CD 70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DENVER CD 70 te teleladen.


BLAUPUNKT DENVER CD 70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (338 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DENVER CD 70 (288 ko)
   BLAUPUNKT DENVER CD 70 INSTALLATION INSTRUCTION (288 ko)
   BLAUPUNKT DENVER CD 70 (288 ko)
   BLAUPUNKT DENVER CD 70 annexe 1 (338 ko)
   BLAUPUNKT DENVER CD 70 INSTALLATION INSTRUCTION (288 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DENVER CD 70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Gebruiksaanwijzing Bitte aufklappen Open here Ouvrir s. v. p. Öppna Por favor, abrir Favor abrir 2 1 14 2 13 3 12 4 11 10 5 9 8 6 7 3 ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH PORTUGUÊS BEDIENINGSELEMENTEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = -toets, voor het openen van het bedieningspaneel Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat en geluidsonderdrukking (mute) van het apparaat Volumeregelaar Softkeys, de functie van de softkeys is telkens afhankelijk van de inhoud van het display OK-toets, voor het bevestigen van menuopties en het verlaten van het menu DEQ-toets, voor het oproepen van het equalizer-menu Multifunctionele tuimeltoets MENU-toets, oproepen van het menu voor de basisinstellingen AUD-toets, bass, treble, balans, fader en loudness instellen DIS-toets, wisselen van display-inhoud Display CD-toets, voor het starten van de cdweergave CDC-toets, voor het starten van de weergave van de cd-wisselaar (alleen indien aangesloten) of weergave van een externe audiobron (alleen indien aangesloten) TUNE-toets, voor het starten van de radioweergave Oproepen van het radio-functiemenu (alleen mogelijk bij radioweergave) > 116 INHOUDSOPGAVE Verkeersveiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH OPMERKINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Tweede KeyCard programmeren/ KeyCard vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deze informatie kan door uw autoradio worden ontvangen en weergegeven. zijn: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK CLASSICS 128 Druk op toets of 7. Het actuele programmatype wordt weergegeven op het display. Wanneer u een ander programmatype wilt kiezen: Druk zo vaak op Of of 7 dat het gewenste programmatype verschijnt. RADIOWEERGAVE kiezen drukt u op een van de softkeys 4 met de display-aanduiding "ST1" "ST6". Om de zoekdoorloop te starten: Storingsafhankelijke demping van de hoge tonen (HICUT) De HICUT-functie zorgt voor een geluidsverbetering bij slechte radio-ontvangst. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen, en daarmee de storing, automatisch zachter weergegeven. HICUT instellen DEUTSCH PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Om een opgeslagen programmatype te Radio-ontvangst optimaliseren Druk op toets of 7. De eerstvolgende zender met het gekozen programmatype wordt ingesteld. Let op: Wanneer geen zender met het gekozen programmatype wordt gevonden, is een pieptoon te horen en verschijnt op het display kort "NO PTY". Programmatype programmeren onder de voorkeuzetoetsen Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of Druk op toets 7 dat "HICUT" op het display verschijnt. Kies een programmatype met de toetsen of 7. of 7 om HICUT in te stellen. "HICUT 3" betekent de sterkste automatische afzwakking van de hoge tonen en de storing, "NO HICUT" betekent geen afzwakking. Druk op toets OK 5 of op toets MENU 8 om het menu te verlaten. Storingsafhankelijke wisseling van bandbreedte (SHARX) Met de SHARX-functie hebt u de mogelijkheid om storingen door aangrenzende zenders vergaand tegen te gaan. SHARX in- en uitschakelen Om een programmatype te programmeren houdt u een van de softkeys 4 met de display-aanduiding "ST1" - "ST6" langer dan een seconde ingedrukt. PTY-taal instellen U kunt de taal instellen waarmee de programmatypes worden weergegeven. Druk op toets MENU 8. Druk zo vaak op toets of Druk op toets 7 dat "PTY LANG" op het display verschijnt. of 7 om te kiezen uit de talen "DEUTSCH", "ENGLISH" en "FRANCAIS". Druk zo vaak op toets of Druk op toets 7 dat "SHARX" op het display verschijnt. Druk op toets OK 5 of op toets MENU of 7 om SHARX in resp. "SHARX ON" betekent automatische wisseling van bandbreedte, "NO SHARX" betekent geen omschakeling. De instellingen worden bewaard. Druk op toets OK 5 of op toets MENU 129 RADIOWEERGAVE Stereo/mono wisselen Bij slechte ontvangst kunt u kiezen voor radioweergave in mono. De instelling voor stereo/ mono wordt uitgevoerd in het menu. VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDS-EONontvanger. Onder EON (Enhanced Other Network) verstaat men het doorgeven van zenderinformatie binnen een keten van zenders. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Druk op toets MENU 8. [. . . ] Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op toets DEQ 6. Niveau-aanduiding instellen De niveauweergave (spectrometer) op uw display geeft tijdens het instellen korte tijd symbolisch het volume, de instellingen van de klankregeling en de instellingen van de equalizer weer. Naast de instellingen kan de spectrometer het uitgangsniveau van de autoradio aangeven. Spectrometer in- en uitschakelen Wanneer u alle instellingen hebt uitgevoerd, drukt u op toets DEQ 6. Kwaliteitsfactor voor het filter instellen Druk op toets DEQ 6. Kies de instellingen voor de afzonderlijke filters "LO-Q-FAC", "MI-Q-FAC" of "HI-Q-FAC" met toets of 7. Druk op toets MENU 8. Op het display verschijnt "MENU". Om de kwaliteitsfactor in te stellen drukt u op toets of 7. Druk zo vaak op toets Om het volgende filter te kiezen drukt u eerst op toets OK 5 en daarna op toets of 7. of 7 dat "PEAK ON" resp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DENVER CD 70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DENVER CD 70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag