Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DAYTONA MP53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DAYTONA MP53. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DAYTONA MP53 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DAYTONA MP53 te teleladen.


BLAUPUNKT DAYTONA MP53 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (257 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DAYTONA MP53 annexe 1 (670 ko)
   BLAUPUNKT DAYTONA MP53 annexe 1 (663 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DAYTONA MP53

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 77 Sterkste zenders automatisch programmeren met Travelstore . . . . . . . . . . . . 77 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Overzicht van de door de fabriek ingestelde basisinstellingen met DSC . . [. . . ] Wanneer een voor het apparaat vreemde KeyCard wordt geplaatst, verschijnt "CARD ERR" en vervolgens "WAIT" op het display. Verwijder de vreemde kaart en plaats een kaart die bekend is bij het apparaat. · Druk op DSC en kies "LEARN KC" met /. · Druk op << of >>. Wanneer een derde KeyCard geprogrammeerd wordt, wordt automatisch de autorisatie gewist van de KeyCard die niet gebruikt werd bij het programmeren. · KeyCard verwijderen Trek de KeyCard nooit uit het apparaat!· Verwijder de KeyCard. Radiopas-gegevens tonen Tweede KeyCard programmeren / KeyCard vervangen Een KeyCard kan als extra KeyCard worden geprogrammeerd wanneer het apparaat in werking is met de eerste KeyCard. Wanneer u een tweede KeyCard wilt programmeren: · Plaats de eerste KeyCard en zet het apparaat aan. Met de geleverde KeyCard kunt u de gevens van de radiopas, zoals naam van het apparaat, typenummer (7 6. . . ) en apparaatnummer op het display laten weergeven. De bediening hiervoor vindt u onder "Programmering met DSC - READ KC". Apparaat in gebruik nemen · Zet het apparaat aan. Schuif, wanneer de KeyCard-tong naar buiten geschoven is, de KeyCard met het contactoppervlak naar boven in de sleuf. De autoradio is klaar voor gebruik. 74 Short Additional Memory (S. A. M. ) = korte informatie De tweede, bij uw dealer verkrijgbare, KeyCard biedt de mogelijkheid om onder de DSC-menu-optie "READ KC" via bewegende tekst korte informatie te tonen, bv. Aan de voorwaarden voor de zenderkeuze met << >> is voldaan. Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) vijf zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5. · · Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch of handmatig). Houd de gewenste voorkeuzetoets ingedrukt totdat het programma na de geluidsonderdrukking weer te horen is (ca. Het display geeft aan welke toets ingedrukt is. Indien gewenst kunt u geprogrammeerde zenders oproepen met een druk op de toets. 77 PORTUGUÊS ESPAÑOL Geprogrammeerde zenders oproepen SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH Let op: Indien u afstemt op een reeds geprogrammeerde zender, knippert op het display de betreffende geheugenpositie. DEUTSCH Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan U kunt geprogrammeerde zenders kort laten horen. Het apparaat laat alle geprogrammeerde zenders van het golfgebied achtereenvolgens kort horen. Op het display geven de knipperende posities het golfgebied, het geheugenniveau en de geheugenpositie van de te horen zender aan. Gehoorde zender verder beluisteren/ Preset Scan beëndigen: · Houd SCA/SRC ca. Let op: Wanneer "TA" op het display wordt aangegeven, worden alleen de gerpogrammeerde zenders met verkeersinformatie afgespeeld. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht. Wanneer "lo" niet wordt aangegeven, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht. Lees hiervoor "Programmering met DSC - LO/DX". Loudness Aanpassing van de zachte lage tonen aan het menselijk gehoor. [. . . ] TR1 of TR2 verschijnt op het display. 80 Wisselen van kant (Autoreverse) Afspeelrichting wijzigen tijdens de weergave: · Druk tegelijk op FR en FF. Aan het einde van de band schakelt het apparaat automatisch over op de andere kant. Let op: Bij zwaar lopende cassettes kan het voorkomen dat voortijdig op de andere kant wordt overgeschakeld. Vaak helpt heen en weer spoelen van de cassette. Tips voor het onderhoud Gebruik in de auto alleen C60/C90-cassettes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DAYTONA MP53

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DAYTONA MP53 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag