Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DAVOS RDM 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DAVOS RDM 169. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DAVOS RDM 169 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DAVOS RDM 169 te teleladen.


BLAUPUNKT DAVOS RDM 169 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (231 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DAVOS RDM 169 annexe 1 (208 ko)
   BLAUPUNKT DAVOS RDM 169 annexe 1 (203 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DAVOS RDM 169

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Weergave van de kloktijd Weergave van cd-wisselaar (optioneel) Actuele cd, CD Time (verstreken speeltijd), cd-naam, cd-nummer en korte weergave bij wisseling van functie. Weergave van de kloktijd DSC Weergave- en invoerveld tijdens de DSCprogrammering Weergave van de kloktijd Overige Aanduiding van een wisseling van geluidsbron en de actieve functies (bv. - Stereo - Cd geplaatst - Loudness LD Radioweergave AF - Alternatieve frequentie met RDS PTY - RDS-programmatype TA - Voorrang voor verkeersinformatie TP - Zender met verkeersinformatie lo - Gevoeligheid van de zoekafstemming Cd-weergave RPT - Herhaalfuncties MIX - Weergave in willekeurige volgorde Weergave van cd-wisselaar RPT - Herhaalfuncties MIX - Weergave in willekeurige volgorde 116 Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Bladeren in de zenderketens (alleen FM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u de gehoorde zender verder wilt beluisteren: · Druk kort op de SCA-toets. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt weergegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). Wanneer "lo" niet wordt weergegeven, worden ook minder goed te ontvangen zenders gezocht. Hoe u de gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigt en de gevoeligheid kunt programmeren, vindt u onder "Programmering met DSC". Stereo / mono wisselen (FM) In het DSC-menu kunt u wisselen tussen stereo en mono. Nadat het apparaat is ingeschakeld, vindt automatisch stereoweergave plaats. Bij slechte ontvangst schakelt het apparaat variabel over op monoweergave. Hoe u overschakelt op mono leest u in het hoofdstuk "Programmering met DSC - Stereo / mono". De gekozen toestand wordt kort aangegeven op het display. PTY - Programmatype Het betreft hier een RDS-service die geleidelijk aan door de omroepen wordt ingevoerd. Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden om FM-zenders automatisch te laten zoeken volgens de inhoud van het programma. U kiest een bepaald programmatype en de keuze van de zenders kan met de zoekafstemming of met de Scan-functie worden uitgevoerd. · PTY in-/uitschakelen · Druk op de PTY-toets. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt kort het laatst gekozen programmatype en continu "PTY" aangegeven op het display. Programmatypes Schakel PTY in met de PTY-toets. Let op: Let erop dat, zoals al vermeld werd, deze functies momenteel nog niet door alle RDSzenders worden ondersteund. Veel FM-zenders zenden regelmatig actuele verkeersinformatie uit voor hun regio. Zenders met verkeersinformatie zenden ter identificatie een signaal uit waaraan uw autoradio ze herkent. Wanneer een dergelijk signaal herkend wordt, verschijnt op het display "TP" (Traffic Program / uitzending met verkeersinformatie). Daarnaast zijn er zenders die zelf geen verkeersinformatie uitzenden, maar met RDSEON de mogelijkheid bieden de verkeersinformatie van een andere zender van dezelfde omroep te ontvangen. NDR3) de voorrang voor verkeersinformatie geactiveerd moet zijn, dan moet "TA" op het display verlicht zijn. Bij verkeersinformatie wordt automatisch overgeschakeld op de zender met de verkeersinformatie (in dit geval NDR2). Dan volgt de verkeersinformatie, waarna automatisch wordt teruggeschakeld naar het ervoor beluisterde programma (NDR3). · of b) Zet de voorrang voor verkeersinformatie uit: · Druk op de TA-toets. "TA" verdwijnt van het display. Attentiesignaal Wanneer u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatie-zender verlaat, hoort u na ca. Wanneer u op een voorkeuzetoets drukt waaronder een zender zonder TP-signaal is geprogrammeerd, hoort u eveneens een attentiesignaal. Wanneer u het ontvangstgebied van de ingestelde verkeersinformatiezender verlaat terwijl u een cd-programma beluistert, zoekt de autoradio automatisch een andere zender met verkeersinformatie. 30 seconden na het begin van de zoekafstemming geen programma met verkeersinformatie gevonden wordt, hoort u iedere 30 seconden een attentiesignaal. Zet het attentiesignaal af zoals hiervoor beschreven. 131 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS Automatische start zoekafstemming (cd-weergave) ITALIANO FRANÇAIS Druk op de tuimeltoets of druk op een voorkeuzetoets waaronder een zender met verkeersinformatie geprogrammeerd is. ENGLISCH Onder EON verstaat men het uitwisselen van programma-informatie binnen een zenderketen. Voorrang voor verkeersinformatie in-/uitschakelen Op het display is "TA" verlicht wanneer de voorrang voor verkeersinformatie ingeschakeld is. [. . . ] AM ON - alle frequentiebanden MW OFF - LW, FM LW OFF - MW, FM AM OFF - FM AUX IN Wanneer via de ingang voor de cd-wisselaar een andere signaalbron moet worden aangesloten, moet AUX hier op ON worden ingesteld. Bevestigingstoon voor functies waarvoor een toets langer dan een seconde ingedrukt gehouden moet worden. Hier kan de optie "continue weergave van de klok wanneer het apparaat is uitgeschakeld" worden geprogrammeerd. De kloktijd wordt weergegeven totdat het contact wordt uitgeschakeld. CDC DISP CD NAME BEEP DISP. 141 PORTUGUÊS CLOCKSET Om de kloktijd met de hand in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DAVOS RDM 169

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DAVOS RDM 169 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag