Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DALLAS MD70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DALLAS MD70. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT DALLAS MD70 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT DALLAS MD70 te teleladen.


BLAUPUNKT DALLAS MD70 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3024 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT DALLAS MD70 annexe 1 (311 ko)
   BLAUPUNKT DALLAS MD70 (1548 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT DALLAS MD70

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 162 Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Zenders kort laten horen met Radio Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Automatisch wisselen van band breedte (SHARX) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Weergegeven zender verder beluisteren / Preset Scan beëindigen: · Druk kort op SCA of een van de toetsen van de tuimeltoets. Scan inschakelen: · Druk kort op SCA. Alle ontvangbare zenders van het golfgebied worden achtereen kort weergegeven. Op het display wordt afwisselend "SCAN" en de knipperende zendernaam resp. Weergegeven zender kiezen / Scan uitschakelen: · Druk kort op SCA of een van de toetsen van de tuimeltoets. Wanneer geen zender wordt gekozen, wordt Scan automatisch beëindigd nadat de frequentieband eenmaal doorlopen is. U hoort weer de oorspronkelijke zender. U kunt geprogrammeerde zenders op alle golfgebieden van het gekozen FM-geheugenniveau kort laten horen. Preset Scan kan alleen worden gestart wanneer PTY is uitgeschakeld ("PTY" is niet verlicht op het display). · Druk hiertoe op TU en schakel PTY uit met de gelijknamige toets. U kunt alle ontvangbare zenders van het gekozen golfgebied kort laten weergeven. Radio Scan kan alleen worden gestart wanneer PTY is uitgeschakeld ("PTY" is niet verlicht op het display). · Druk hiertoe op TU en schakel PTY uit met de gelijknamige toets. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. 163 PORTUGUÊS ESPAÑOL Indien u de duur van het fragment wilt wijzigen, leest u "Programmering met DSC SCANTIME". SVENSKA Geprogrammeerde zenders kort laten horen met Preset Scan Duur van het fragment (Scan) wijzigen Zenders kort laten horen met Radio Scan De duur van het fragment kan worden ingesteld tussen vijf en maximaal dertig seconden. NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Radioweergave met RDS (Radio Data System) Radioweergave met RDS (Radio Data System) Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders gezocht (geringe gevoeligheid). · Kies in deze tijd met >> (vooruit) of << (achteruit) het gewenste programmatype. Wanneer u een zender van dit programmatype wilt horen: · Start de zoekafstemming met / . Wanneer geen zender van het gekozen programmatype gevonden wordt, geeft het display kort "NO PTY" aan. Programmatype programmeren Van fabriekswege is onder elk van de voorkeuzetoetsen ST1 - ST6 een programmatype vastgelegd. Wanneer u een ander programmatype wilt programmeren, moet PTY op het display verlicht zijn. 165 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Radioweergave met RDS (Radio Data System) Radioweergave met RDS (Radio Data System) · · · Schakel zonodig PTY in met de PTYtoets. Voorrang PTY Situatie: PTY is ingeschakeld, de aanduiding op het display is verlicht. Er is momenteel geen zender van het gekozen programmatype te ontvangen (met zoekafstemming of Scan). Zodra binnen dezelfde zenderketen een zender van het gekozen programmatype te ontvangen is, schakelt het apparaat bij radioweergave voor de duur van de uitzending over op deze zender. Voorbeeld: - oorspronkelijke zender: NDR3 "PTY" op het display "POP" gekozen zoekafstemming gestart geen zender met "PTY POP" gevonden display toont "NO PTY" en schakelt automatisch terug naar NDR 3 NDR 2 zendt "PTY POP" uit apparaat schakelt binnen de zenderketen over op NDR 2 zolang deze zender "POP" uitzendt. Ook bij cd-weergave schakelt het apparaat automatisch binnen de zenderketen over op de radiozender met het gekozen programmatype. [. . . ] Bij LED ON knippert de ON-knop als extra beveiliging wanneer het apparaat uitgeschakeld is en de KeyCard is verwijderd. SCANTIME PTY LANG LEARN KC U kunt een tweede KeyCard programmeren. Lees hiervoor de aanwijzingen onder "Diefstalbeveiligingssysteem KeyCard" - "Tweede KeyCard programmeren". Bij de meegeleverde KeyCard worden de apparaatgegevens zoals naam, type- READ KC 179 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS AUX ON/OFF Deze menuoptie verschijnt niet wanneer er een cd-wisselaar is aangesloten. Wanneer via AUX een extern apparaat is aangesloten, moet "ON" worden ingesteld. DSC-programmering beëindigen / instelling bewaren: · Druk op DSC. ITALIANO FRANÇAIS Hiermee kiest u de taal van de programma-identificatie: Duits, Engels of Frans. UPDATE Maakt het mogelijk bij weergave van cd-wisselaar namen van cd's te wissen om plaats te maken voor nieuwe cd's (zie "Cd-naam wissen met DSC-UPDATE"). ANGLE DIM DAY DIM NIGHT TA VOL ON VOL PEAK ON/OFF SCROLL ON/OFF REG ON/OFF SHARX HICUT FM/AM SENS STEREO/MONO AMP DELAY CDC NAME CLOCKSET CLK AUTO / MAN 12/24H MODE CLK ON/OFF BEEP LED SCANTIME PTY LANG AUX LEARN KC READ KC UPDATE 0 9 9 35 LAST VOL ON OFF OFF SHARX ON HICUT 2 SENS 6 STEREO DLAY OFF 0:00 CLK AUTO 24H MODE CLK OFF 3 ON 10 sec. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT DALLAS MD70

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT DALLAS MD70 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag