Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CUPERTINO 220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CUPERTINO 220. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CUPERTINO 220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CUPERTINO 220 te teleladen.


BLAUPUNKT CUPERTINO 220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2123 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CUPERTINO 220 (2117 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CUPERTINO 220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] www. blaupunkt. com Car Radio | CD | USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www. blaupunkt. com Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding Bedieningselementen 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -toets Afneembaar bedieningspaneel ontgrendelen Kort indrukken: menu oproepen/sluiten Lang indrukken: scan-functie starten 7 2 MENU-toets / -toets In menu: menupunt kiezen Radioweergave: zoekdoorloop starten MP3-/WMA-/iPod-weergave: naar volgende/ vorige mag gaan / -toets In menu: menuniveau omschakelen Radioweergave: zender instellen Andere weergavesoorten: titelselectie 3 Aan-/uit-toets Kort indrukken: autoradio inschakelen In bedrijf: autoradio geluid onderdrukken (Mute) Lang indrukken: autoradio uitschakelen In de fast-browse-modus: keuze bevestigen 4 Volumeregelaar 8 -toets (Eject) CD uitwerpen 9 USB-bus : Front-AUX-IN-bus ; Toetsenblok 1 - 5 < Infraroodontvanger = SRC-toets In menu: instellingen veranderen In de fast-browse-modus: map en titel selecteren 5 CD-opening 6 Display Geheugenniveau resp. audiobron kiezen > DIS-toets Kort indrukken: weergave omschakelen Lang indrukken: displayhelderheid omschakelen 2 Inhoud Veiligheidsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Gebruikte symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Verkeersveiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan de CD-speler door ongeschikte CD's. Opmerking: Het automatische transport van de CD mag niet worden gehinderd of geholpen. u Schuif de CD met de bedrukte zijde naar boven in de CD-opening 5, totdat een weerstand waarneembaar wordt. Opmerking: Wanneer de geplaatste CD niet kan worden weergegeven, wordt kort "CD ERROR" (CD fout) weergegeven en wordt de CD na ca. CD verwijderen Opmerking: Het uitschuiven van de CD mag niet worden gehinderd of geholpen. Opmerkingen: · Een naar buiten geschoven en niet weggenomen CD wordt na ca. · U kunt ook CD's naar buiten laten schuiven wanneer de autoradio is uitgeschakeld of er een andere audiobron actief is. Naar CD-/MP3-/WMA-/iPodweergave omschakelen u Druk net zo vaak op de toets SRC = tot de gewenste audiobron wordt weergegeven: · "CD": geplaatste CD · "USB": aangesloten USB-datadrager · "IPOD" / , , IPHONE": aangesloten iPod / aangesloten iPhone · Externe audiobron (AUX) Opmerkingen: · De betreffende audiobron kan alleen worden gekozen, wanneer een bijbehorende CD is geplaatst resp. · Een aangesloten iPod wordt eerst onder "USB" geselecteerd en zodra de iPod is herkend, onder "IPOD". · Wanneer de autoradio de data van een aangesloten apparaat of datadrager voor de weergave eerst moet lezen, verschijnt zolang "READING" (inlezen) in het display. De duur van het inlezen hangt af van de hoeveelheid data en het model van het apparaat resp. Wanneer er sprake is van een storing in het apparaat of datadrager of wanneer de overgedragen data niet weergegeven kunnen worden, wordt een overeenkomstige melding op het display weergegeven (bijv. "CD ERROR" (CD-fout)). 11 CD-/MP3-/WMA-/iPod-weergave USB-datadrager aansluiten/ verwijderen USB-datadrager aansluiten u Schakel de autoradio uit, zodat de datadrager op de juiste wijze wordt aangemeld. u Trek de beschermkap van de USB-bus 9 naar voren, tot deze uit de USB-bus loskomt en klap deze weg naar rechts. Wanneer de USB-datadrager voor de eerste keer als audiobron wordt gekozen, worden eerst de data gelezen. Opmerkingen: · Wanneer de aangesloten USB-datadrager niet weergegeven kan worden, wordt kort "USB ERROR" (USB-fout) weergegeven. · De voor het inlezen benodigde tijd hangt af van het model en de grootte van de USB-datadrager. USB-datadrager verwijderen u Schakel de autoradio uit, zodat de datadrager op de juiste wijze wordt afgemeld. u Sluit de beschermkap van de USB-bus 9. Map selecteren (alleen in MP3-/ WMA-/iPod-weergave) u Druk op de toets / 7, om naar de vorige/volgende map te gaan. Opmerking: In iPod-weergave gat u zo over naar de vorige/volgende map van de actuele categorie, dus bijv. naar het volgende genre, indien u op de iPod als laatste een titel via het betreffende genre heeft gekozen. Snelle zoekdoorloop u Houdt de toets / 7 net zolang ingedrukt tot de gewenste positie is bereikt. Weergave onderbreken u Druk op toets 3 ;, om de weergave te onderbreken ("PAUSE") resp. weer te hervatten. Alle titels kort weergeven Met de scanfunctie worden alle beschikbare titels weergegeven. Tijdens het kort weergeven worden op het display afwisselend "SCAN" en het actuele titelnummer resp. [. . . ] Mocht u van deze dienst gebruik willen maken, dan kunt u via het internet het afhalen van uw autoradio aanvragen. Technische gegevens Voedingsspanning Bedrijfsspanning: 10, 5 ­ 14, 4 V Opgenomen vermogen Bij weergave: 10 A 10 sec. na het uitschakelen: < 3, 5 mA Versterker Uitgangsvermogen: 4 x 22 Watt sinus bij 14, 4 V aan 4 Ohm. power * Alleen in ontvangstregio "EUROPE" (Europa) ** Alleen in ontvangstregio's "USA", "S-AMERICA" (Zuid-Amerika) en "THAILAND" U kunt de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de autoradio in het gebruikersmenu herstellen (zie hoofdstuk "Gebruikersinstellingen", paragraaf "Instellingen in menu "VARIOUS" (diversen) uitvoeren", menupunt "NORMSET" (terugzetten)): Tuner Golfgebied Europa/Thailand: FM (UKW): 87, 5 ­ 108 MHz AM (MW): 531 ­ 1 602 kHz LW (alleen Europa): 153 ­ 279 kHz Golfgebieden USA: FM (UKW): AM (MW): 87, 7 ­ 107, 9 MHz 530 ­ 1 710 kHz 20 Technische gegevens Golfgebieden Zuid-Amerika: FM (UKW): 87, 5 ­ 107, 9 MHz AM (MW): 530 ­ 1 710 kHz Frequentiebereik FM: CD Overdrachtsbereik: Pre-amp out 2 kanalen: 30 ­ 15 000 Hz 20 ­ 20 000 Hz 2V Ingangsgevoeligheid Front-AUX-IN: 300 mV / 10 k Afmetingen en gewicht B x H x D: 178 x 52 x 170 mm Gewicht: ca. 1, 70 kg Wijzigingen voorbehouden 21 Inbouwhandleiding Inbouwhandleiding Adviezen voor de veiligheid Wilt u dedurende het monteren en aansluiten de volgende veiligheidsadviezen in acht nemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CUPERTINO 220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CUPERTINO 220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag