Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT COUCH CRC 41

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT COUCH CRC 41. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT COUCH CRC 41 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT COUCH CRC 41 te teleladen.


BLAUPUNKT COUCH CRC 41 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (335 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT COUCH CRC 41 (311 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT COUCH CRC 41

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Radio / CD COACH CRC 41 Gebruiksaanwijzing Bitte aufklappen Open here Ouvrir s. v. p. Öppna Åpne Avaa tästä Lütfen katl sayfay aç z. n 2 1 2 3 4 5 6 18 17 7 8 16 15 14 9 10 11 12 13 3 SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS ENGLISCH DEUTSCH TÜRKÇE SUOMI NORGE 2 Infrarood-ontvanger voor de IRafstandsbediening (optie) 3 Volumeregelaar 4 Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat, geluidsonderdrukking (mute) van het apparaat 5 RDS-toets, RDS-comfortfunctie in- en uitschakelen, weergave van lichtkranten kiezen 6 M·L-toets, kiezen van de golfgebieden MW en LW 7 Cassette-ejecttoets 8 Cassetteopening 9 FR-toets, snel terugspoelen : FF-toets, snel vooruitspoelen = AUDIO-toets, bass en treble instellen, loudness-functie in- en uitschakelen > Multifunctionele tuimeltoets ?MENU-toets, oproepen van het menu voor de basisinstellingen @ Toetsenblok 1 - 5 A TRAFFIC-toets, in- en uitschakelen van de verkeersinformatie B Display 133 TÜRKÇE SUOMI NORGE SVENSKA NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO FRANÇAIS < SRC-toets, kiezen van de geluidsbron tussen cassette, radio en cd-wisselaar (indien aangesloten) ENGLISCH 1 FMT-toets, kiezen van het FM-geheugenniveau, starten van de Travelstore-functie ; GEO-toets, balans en fader instellen, terugzetten in de nulstand van de instellingen voor klankkleur en volumeverdeling DEUTSCH BEDIENINGSELEMENTEN INHOUDSOPGAVE Belangrijke aanwijzingen . . . . . [. . . ] Op elk geheugenniveau kunnen vijf zenders worden geprogrammeerd. Stel de gewenste gevoeligheid in met de -toetsen >. SUOMI NORGE Golfgebied / geheugenniveau kiezen SVENSKA Druk op toets MENU ?. Druk zo vaak op toets of > dat "SENS" op het display B verschijnt. Op het display B wordt de actuele waarde voor de gevoeligheid aangegeven. "SENS DX1" betekent de hoogste gevoeligheid, "SENS LO3" de geringste. Wanneer "SENS LO" wordt gekozen, is "lo" op het display B verlicht. NEDERLANDS PORTUGUÊS Om REG in resp. uit te schakelen De eerstvolgende ontvangbare zender wordt ingesteld. ESPAÑOL > dat "REG" op het display B verschijnt. "ON" (aan) weergegeven. U hebt verschillende mogelijkheden om zenders in te stellen. Druk zo vaak op toets of Zenders instellen FRANÇAIS REG te kunnen gebruiken, drukt u op toets RDS 5. De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer "RDS" op het display B verlicht is. Om te wisselen tussen de golf- ENGLISCH Om de RDS-comfortfuncties AF en DEUTSCH RADIOWEERGAVE RADIOWEERGAVE Handmatig afstemmen op zenders U kunt ook handmatig zenders instellen. Zenders automatisch programmeren (Travelstore) U kunt de vijf sterkste zenders uit de regio automatisch programmeren (alleen FM). Let op: Eerder op dit niveau geprogrammeerde zenders worden hierbij gewist. Druk op de -toetsen >. Let op: Er kunnen alleen met de hand zenders worden ingesteld wanneer de RDScomfortfunctie gedeactiveerd is. Bladeren in zenderketens (alleen FM) Wanneer een zender meerdere programma's biedt, kunt u bladeren in deze zgn. "zenderketen". Houd toets FMT 1 langer dan twee seconden ingedrukt. Wanneer de programmering voltooid is, wordt de zender op geheugenpositie 1 van geheugenniveau FMT weergegeven. Geprogrammeerde zenders oproepen Druk op de -toetsen > om naar de volgende zender van de zenderketen te gaan. Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u minimaal eenmaal eerder ontvangen hebt. de Travelstore-functie of laat de automatische zoekafstemming eenmaal de gehele frequentieband doorlopen. Kies het geheugenniveau resp. het golfgebied waarop de zender geprogrammeerd is. Druk op de voorkeuzetoets van de gewenste zender. Programmatype (PTY) Naast de naam van de zender geven sommige FM-zenders ook informatie door over het type van hun programma. zijn: CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK MUSIC Met de PTY-functie kunt u gericht zenders met een bepaald programmatype kiezen. Zenders programmeren Zenders handmatig programmeren Kies het geheugenniveau FM1, FM2, FMT (alleen bij FM) of een van de golfgebieden MW of LW. Stel de gewenste zender in. Houd de voorkeuzetoets 1 - 5 @ waaronder de zender moet worden opgeslagen, langer dan twee seconden ingedrukt. 144 PTY in- en uitschakelen Druk op de Druk op toets MENU ?. Programmatype kiezen en zoekdoorloop starten Druk op toets Druk op toets of >. Wanneer de gewenste taal op het display B verschijnt, drukt u tweemaal op toets MENU ?. Speciale PTY-functie Alarm Zodra een zender programmatype 31 uitzendt, wordt deze zender ingesteld. [. . . ] Op het display B verschijnt kort "RPT TRCK", "RPT" is verlicht op het display B. ENGLISCH Titels kiezen Om op- of neerwaarts naar een an- Druk tweemaal op toets MENU ?. DEUTSCH WEERGAVE VAN CD-WISSELAAR WEERGAVE VAN CD-WISSELAAR MIX beëindigen Wanneer het instellen voltooid is, drukt u tweemaal op toets MENU ?. Let op: De duur van het fragment is geldig voor het scannen bij weergave van de cdspeler en de cd-wisselaar. Om het afspelen van de titels in willekeurige volgorde te beëindigen houdt u toets 4 (MIX) @ ingedrukt totdat "MIX OFF" op het display B verschijnt en MIX niet langer verlicht is. Alle titels van alle cd's kort weergeven (SCAN) Om alle titels van alle geplaatste cd's in oplopende volgorde kort weer te geven drukt u op toets 5 (SCAN) @. SCAN beëindigen Weergave onderbreken (PAUSE) Druk op toets 2 ( ) @. Op het display B verschijnt "PAUSE". De weergave wordt voortgezet. Om de korte weergave te beëindigen drukt u opnieuw op toets 5 (SCAN) @. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT COUCH CRC 41

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT COUCH CRC 41 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag