Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CLEVELAND DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CLEVELAND DJ. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CLEVELAND DJ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CLEVELAND DJ te teleladen.


BLAUPUNKT CLEVELAND DJ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (139 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CLEVELAND DJ INSTALLATION INSTRUCTION (1144 ko)
   BLAUPUNKT CLEVELAND DJ (140 ko)
   BLAUPUNKT CLEVELAND DJ INSTALLATION INSTRUCTION (1144 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CLEVELAND DJ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zenders oproepen - kies het geheugenniveau en druk kort op de betreffende voorkeuzetoets. 6 TA/AF TA - Traffic Announcement (voorrang voor verkeersinformatie) Wanneer op het display "TA" is aangegeven, worden alleen zenders met verkeersinformatie weergegeven. AF - Alternatieve Frequentie bij RDS-weergave: Wanneer , , AF" op het display verschijnt, zoekt de radio met RDS automatisch een beter te ontvangen frequentie van hetzelfde programma. een seconde ingedrukt. DEUTSCH ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS Houd ON langer dan een seconde ingedrukt. [. . . ] Weergave van cassette of cd-wisselaar kan alleen worden gekozen indien een cassette/cd geplaatst is. Omschakelen naar een andere weergavesoort: · Druk op SRC. Radioweergave met RDS (Radio Data System) Het Radio Data System biedt u meer comfort bij het luisteren naar de radio op FM. Steeds meer radiozenders zenden bij hun programma's ook RDS-informatie uit. Zodra een radioprogramma kan worden herkend, verschijnt ook de afkorting van de zender op het display, evt. Zo weet u precies op welk programma u bent afgestemd en kunt u ook gericht het gewenste programma kiezen. RDS biedt u nog meer voordelen: automatisch naar een alternatieve frequentie. "SEARCH" verdwijnt wanneer een alternatieve frequentie gevonden is of na het doorlopen van de frequentieband. Wanneer dit programma niet meer naar wens te ontvangen is: · Kies een ander programma. DEUTSCH ENGLISH PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS Golfgebied kiezen (alleen Cleveland DJ A) U kunt kiezen tussen de frequentiegebieden FM 87, 5 - 108 MHz, MG 531 - 1602 kHz en LG 153 - 279 kHz. · Druk zo vaak op BND totdat het gewenste golfgebied wordt aangegeven op het display. AF - Alternatieve frequentie De AF-functie (Alternatieve frequentie) zorgt ervoor dat automatisch op de best te ontvangen frequentie van het gekozen programma wordt afgestemd. Deze functie is ingeschakeld wanneer "AF" op het display verschijnt. Tijdens het zoeken naar de sterkste frequentie kan de radioweergave even onderbroken worden. Wanneer bij het aanzetten van het apparaat of bij het kiezen van een geprogrammeerde frequentie "SEARCH" op het display verschijnt, zoekt het apparaat 33 Zenderafstemming Zoekafstemming · / Druk op / , de autoradio zoekt automatisch de volgende zender wanneer "m" niet op het display staat. Wanneer / naar boven of naar beneden ingedrukt gehouden wordt, loopt de zoekafstemming snel opwaarts of neerwaarts verder. Handmatige afstemming uitvoeren: · Druk op / . Wanneer / ingedrukt gehouden wordt, vindt de frequentiedoorloop snel plaats. Wisselen van geheugenniveau U kunt de geheugenniveaus I, II en T afwisselen om zenders te programmeren en om geprogrammeerde zenders op te roepen. · Druk zovaak op BND, tot het gewenste geheugenniveau op het display verschijnt. Bij de Cleveland DJ A kunnen met BND ook midden- en langegolf worden ingeschakeld. Gevoeligheid van de zoekafstemming wijzigen U kunt de gevoeligheid van de automatische zoekafstemming wijzigen. Wanneer "lo" wordt aangegeven, worden alleen goed te ontvangen zenders opgezocht. Wanneer "lo" is uitgeschakeld, worden ook minder goed te ontvangen zenders opgezocht. Wanneer "m" wordt aangegeven, is de handmatige afstemming ingeschakeld. Lees indien gewenst de informatie onder "Handmatig afstemmen". Zenders programmeren Op de FM-band kunt u voor elk geheugenniveau (I, II, T) zes zenders programmeren met de voorkeuzetoetsen 1, 2, 3, 4, 5. Op de M/L-band (alleen Cleveland DJ A) kunt u eveneens elk vijf zenders programmeren. Stem af op een zender met de tuimeltoets (automatisch of handmatig). Zoekafstemming / omhoog/omlaag wanneer "m" niet op het display staat. [. . . ] Laat koude cassettes voor het afspelen opwarmen om onregelmatigheden in de bandloop te vermijden. 100 gebruiksuren kunnen door afzetting van stof op de aandrukrol en de weergavekop storingen optreden in de bandloop en de weergavek waliteit. Bij normale verontreiniging kunt u uw cassettespeler reinigen met een reinigingscassette, bij sterkere verontreiniging met een in spiritus gedrenkt wattenstaafje. Gebruik nooit hard gereedschap. Cd kiezen opwaarts / neerwaarts: Houd / ca. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CLEVELAND DJ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CLEVELAND DJ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag