Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31 te teleladen.


BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (251 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31 annexe 1 (447 ko)
   BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31 annexe 1 (443 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 93 Geluidsonderdrukking tijdens telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Bevestigingssignaal (pieptoon) instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Weergave van cd-wisselaar starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Losse titels of hele cd's herhaald afspelen (REPEAT) . . . . . . . . [. . . ] Wanneer de instelling voltooid is: Druk op toets BAND (TS) 2 resp. FMT 2. "RADIO" wordt weergegeven op het display. Druk op toets MENU =. RDS-comfortfunctie in- of uitschakelen Om de RDS-comfortfuncties AF en REG te gebruiken drukt u op toets RDS 3. De RDS-comfortfuncties zijn actief wanneer "RDS" op het display verlicht is. Bij het inschakelen van de RDS-comfortfuncties verschijnt kort "REG ON" resp. "REG OFF". RDS-comfortfunctie (AF, REG) De RDS-comfortfuncties AF (alternatieve frequentie) en REG (regionaal) vergroten het prestatiespectrum van uw autoradio. AF: Wanneer de RDS-comfortfunctie geactiveerd is, zoekt het apparaat op de achtergrond automatisch naar de als beste te ontvangen frequentie van de ingestelde zender. REG: Sommige zenders verdelen hun programma op bepaalde tijden in regionale programma's met verschillende inhoud. Met de REGfunctie wordt voorkomen dat de autoradio overschakelt op alternatieve frequenties met een andere programma-inhoud. Golfgebied / geheugenniveau kiezen Met dit apparaat kunt u zenders van de frequentiebanden FM, MW en LW (AM) ontvangen. Voor het golfgebied FM zijn drie geheugenniveaus en voor de golfgebieden MW en LW elk één geheugenniveau 95 RADIOWEERGAVE beschikbaar (bij de modellen Dresden C31 en Cleveland DJ31 alleen FM1, FM2 en FMT). Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de RDS-comfortfunctie geactiveerd zijn. U kunt zo alleen wisselen tussen zenders die u al eerder ontvangen hebt. Wanneer sprake is van ontvangststoringen worden de hoge tonen en daarmee de storing automatisch zachter weergegeven. Hicut in- en uitschakelen totdat "NAME VAR" op het display verschijnt. Druk op toets MENU =. "HICUT 1" betekent afzwakking van de hoge tonen, "HICUT 0" betekent geen afzwakking. Druk op toets 99 PORTUGUÊS < dat "HICUT" op het display verschijnt. ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS Houd u de RDS-toets 3 ingedrukt ITALIANO FRANÇAIS Druk op toets of < om te kiezen tussen de talen Duits, Engels en Frans. Wanneer de gewenste taal op het display verschijnt: ENGLISH Druk op toets MENU =. Druk zo vaak op toets of DEUTSCH Wanneer de instelling voltooid is: VERKEERSINFORMATIE Verkeersinformatie Dit apparaat is uitgerust met een RDSEON-ontvanger. In het geval van een verkeersbericht (TA) wordt binnen de zenderketen automatisch overgeschakeld van een zender zonder verkeersinformatie naar de desbetreffende zender met verkeersinformatie van de zenderketen. Na het verkeersbericht wordt het eerder beluisterde programma weer ingeschakeld. Schakel dan ofwel de voorrang voor verkeersinformatie uit of stel een zender met verkeersinformatie in. Volume voor verkeersinformatie instellen Druk op toets MENU =. Druk zo vaak op toets of < dat "TAVOLUME" wordt weergegeven. Stel het volume voor de verkeer-toetsen sinformatie in met de <. Wanneer de instelling voltooid is: Voorrang voor verkeersinformatie in- en uitschakelen Druk op toets TRAF ?. De voorrang voor verkeersinformatie is geactiveerd wanneer op het display een filesymbool verlicht is. Let op: U hoort een waarschuwingstoon: wanneer u bij het beluisteren van een zender met verkeersinformatie het uitzendgebied daarvan verlaat; wanneer u bij het beluisteren van een cassette, cd of de AUX-bron het uitzendgebied van de zender verlaat en er bij de daarop volgende automatische zoekdoorloop geen nieuwe zender met verkeersinformatie wordt gevonden. [. . . ] Druk zo vaak op toets of Druk op toets Druk tweemaal op toets MENU =. 105 PORTUGUÊS ESPAÑOL of < om te wisselen van weergave tussen "ON" (aan) en "OFF" (uit). Wanneer de instelling voltooid is: SVENSKA < dat "CLOCK OFF" resp. "CLOCK ON" op het display verschijnt. NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH KLANK EN VOLUMEVERHOUDING Klank en volumeverhouding U kunt voor iedere geluidsbron (radio, cassette, cd-wisselaar en AUX) de instellingen voor klank en volumeverhouding apart uitvoeren. Volumeverhouding links / rechts (balans) instellen Om de volumeverhouding links / rechts (balans) in te stellen: Druk op toets AUDIO ;. Op het display verschijnt "BASS". Bass instellen Om de bass in te stellen: Druk zo vaak op toets Druk op toets Druk op toets AUDIO ;. Op het display verschijnt "BASS". Wanneer de instelling voltooid is: < dat "BAL" op het display verschijnt. Druk op toets of < om de volumeverdeling rechts / links in te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CLEVELAND AG F. DJ31 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag