Gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CL 216

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CL 216. Wij hopen dat dit BLAUPUNKT CL 216 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing BLAUPUNKT CL 216 te teleladen.


BLAUPUNKT CL 216 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (313 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   BLAUPUNKT CL 216 (71 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding BLAUPUNKT CL 216

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 70 2 NIEUWE SYSTEEMSOFTWARE MO 4254 Veiligheidsinstructies Het gebruik van de radio met geïntegreerd navigatiesysteem ontbindt u in geen geval van uw verantwoordelijkheid als bestuurder. De verkeersregels en de huidige verkeerssituatie hebben altijd voorrang op de door het navigatiesysteem gegeven aanwijzingen wanneer de momentele verkeerssituatie en de aanwijzingen van het navigatiesysteem elkaar tegenspreken. Met het oog op de verkeersveiligheid mogen de menu's van de radio met geïntegreerd navigatiesysteem alleen aan het begin van de rit of bij stilstaand voertuig worden bediend. Van bepaalde gebieden zijn de eenrichtingswegen, verplichte rijrichtingen en inrijverboden (bijv. [. . . ] Gebruik geen CD's met een diameter van 8 cm, ook niet met een adapter. Stop in geen geval CD's met een ongebruikelijk vorm in de CD-speler. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan schade veroorzaken aan uw toestel. A A CD-weergave Als het toestel zich nog niet in de CD-modus bevindt: Druk op de CD-toets. : De weergave van de ingelegde audio-CD wordt op het laatst beluisterde punt hervat. x 10:44 CD-SPELER Rnd T12 00:38 Functie kiezen Kies één van de onderstaande functies voor de CD-speler (voorbeeld bedieningsmodus: "Expert"): 1. Druk één of meerdere keren op OK om de gewenste functie te selecteren. Druk op 4 of 6 om de geselecteerde functie uit te voeren. Hiermee selecteert u een specifiek nummer (vorige/volgende) Als u na de eerste 10 seconden van een nummer één keer op 4 drukt, springt de CD-speler naar het begin van het huidige nummer. Versneld vooruit/terug Druk op de OK-toets om de functie versneld vooruit/terug te beëindigen. Tijdens deze functie is de weergave van de CD met verhoogde snelheid hoorbaar. Hiermee speelt u nummers in willekeurige volgorde af De nummers van de geplaatste CD worden in willekeurige volgorde afgespeeld. 35 CD-SPELER Menu "CD" In de CD-spelermodus: Druk op de CD-toets. : Het menu "CD" verschijnt. CD Scan Nummerherhaling CD Titel Extra info U kunt kiezen uit de volgende functies: Scan Activeer deze functie om naar het begin van elk nummer op de CD te luisteren. Druk op OK om de scanfunctie te deactiveren als u een nummer hoort dat u bevalt. Nummerherhaling Activeer deze functie om het huidige nummer te herhalen. Kies "Nummerherhaling" opnieuw om de functie te deactiveren. CD Titel Hiermee voegt u een naam van max. De CD wordt bij het plaatsen automatisch door de CD-speler herkend waarna de titel van de CD wordt weergegeven. Hiervoor moeten het mute-signaal en de audio-uitgang van uw autotelefoon op het toestel aangesloten zijn (zie montage-instructies). Tel. -Sign. Pas de schakelingang van het toestel aan het muting-signaal van uw autotelefoon aan: ­ 0 V: mute-signaal "active low". Radio schakelt bij 12 V over op de mute-stand. Tel-Volume Pas het volume van uw autotelefoon aan de telefooningang van de radio met geïntegreerd navigatiesysteem aan: De aanpassing van het volume kan worden ingesteld van - 30 tot + 30. Pieptoon Kies het gewenste type bevestigings-/waarschuwingspieptoon. U kunt kiezen uit 4 verschillende tonen. Piepvolume Stel het volume 1 . . . 5 voor de bevestigings-/waarschuwingspieptoon in. Klokinstelling Instelling van de klok, het tijdformaat en de tijdzone: ­ Kloktype: Kies tussen RDS en GPS. Bij GPS wordt de tijd via het Global Positioning System in UTC ontvangen. Bij RDS wordt de tijd met de RDS-gegevens van de actueel beluisterde RDS-zender gesynchroniseerd (het door RDS-zenders verzonden tijdssignaal kan verkeerd zijn). ­ Tijdformaat: u kunt kiezen tussen een 12-uurs- of een 24-uursformaat. ­ Tijdzone (alleen bij GPS-klok): hiermee bepaalt u het tijdsverschil t. o. v. UTC (komt overeen met Greenwich Mean Time London). Scantijd Hiermee stelt u in, hoeveel seconden het systeem de frequentie, de voorkeuzezenders of de nummers scant. 39 STANDAARDINSTELLING On Off Logic Met deze functie wordt het toestel één uur na het verwijderen van de contactsleutel automatisch uitgeschakeld. Beeldscherm Instellen van het contrast en de helderheid van het display (dag- en nachtinstelling). Stel het contrast en de helderheid voor het display naar wens in om een optimale leesbaarheid voor de desbetreffende lichtomstandigheden te realiseren. De nachtinstelling van de helderheid is alleen mogelijk wanneer de verlichting van de auto is ingeschakeld (zie ook montage-instructies). Gebruiker Hiermee stelt u de modus in voor radio, CD en CD-wisselaar. Kies tussen NORMAAL en EXPERT. Symbool Kies tussen "STATISCH" (niet bewegende) en "ANIMATIE" (bewegende) symbolen bij gebruik van de radio of een andere geluidsbron. Luidsprekertest Activeer deze functie om de aansluiting en de positie van de luidsprekers te testen. [. . . ] "TA Scan" is ingeschakeld, maar de gekozen zender is te zwak of zendt geen verkeersinformatie uit (TA). · Deactiveer de functie "TA Scan" of stem af op een andere zender. · Activeer de functie "TA Scan" in het menu "Informatie". Mogelijke oorzaak/oplossing De zandloper verdwijnt niet, de CD kan niet meer worden uitgeworpen. Radio Slechte radio-ontvangst. 70 FOUTOPSPORING Symptomen Problemen met nieuwe, tegen kopiëren beveiligde CD's. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING BLAUPUNKT CL 216

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding BLAUPUNKT CL 216 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag